Thursday, 7 August 2014

“ေသတစ္ေန႔ ေမြးတစ္ေန႔” ခံယူခ်က္ရွိတဲ့ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးသစ္နဲ႔ လုိတုိရွင္း ေမးျမန္းခန္း

မီဒီယာကို စိတ္၀င္စားသူ၊ ေလ့လာသူ၊ တစ္ဖက္မွာေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီး။ ဒီေတာ့ မီဒီယာေတြကို ျပန္ၿပီး ေထာက္ျပ တည့္မတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတတ္သူ။ အဲဒီအခါ မီဒီယာ သမားေတြနဲ႔ အျငင္းထြက္တဲ့ အထိ တစ္ခါ တရံ ျပႆ     နာေတြ ရွိခဲ့ၾကဖူးတယ္။ စစ္တပ္မွာ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ရာထူးအထိ ေသနတ္ကိုင္ၿပီး တပ္ပိုင္းဆိုင္ ရာ ေတြကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူက ေနာက္ေတာ့ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ကေန အခု ေတာ့လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အတည္ၿပဳ ခ်က္နဲ႔ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္က စလို႔ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးအထိ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ တိုးကာ ကေလာင္ကိုင္တဲ့ မီဒီယာ သမားေတြကို ကူညီသူ၊ ေ၀ဖန္ ေစာေၾကာ တတ္သူ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးသစ္ ဦးရဲထြဋ္ကို မဇၩိမက ေမးျမန္းထား ပါတယ္။
uyehtut
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ရာထူးတိုးသြားတာကို ကိုယ့္ဘာသာ ဘယ္လိုသုံးသပ္မိသလဲ။ အစိုးရ သက္ တမ္းလက္က်န္ တစ္ႏွစ္နဲ႔ ရွစ္လအတြင္း ၀န္ႀကီး အေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ႏိုင္မယ့္ မီဒီယာနဲ႔ ပတ္ သက္တဲ့ လုပ္ငန္းသုံးခုေလာက္ကို စဥ္းစားမိပါသလား။ ဘာေတြပါလဲ။
၀န္ႀကီးအျဖစ္ ရာထူးတိုးသြားတဲ့အတြက္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာစတင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ကတည္းက စိတ္ကူးခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းတခ်ဳိ႕ကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရၿပီလို႔ ခံစားမိပါတယ္။ လာမယ့္ကာလအတြင္းမွာ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တာ ႏွစ္ခုပဲရိွပါတယ္။ ပထမတစ္ခုက အစိုးရနဲ႔ စာနယ္ဇင္းမ်ားၾကားမွာ က်င့္၀တ္နဲ႔ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈကို အေျခခံတဲ့ မီဒီယာဆက္ဆံေရးထူေထာင္ ဖို႔ပါ။ ဒုတိယတစ္ခုကေတာ့ အမ်ားျပည္သူ၀န္ ေဆာင္မႈမီဒီယာဥပေဒ ေပၚထြက္လာၿခင္း မရိွေသးသည့္တုိင္ ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ား ကို အမ်ားျပည္သူ၀န္ ေဆာင္မႈမီဒီယာမ်ားရဲ႕ လကၡဏာမ်ားနဲ႔ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
သမၼတရဲ႕ ေျပာခြင့္ရပုဂ္ၢိဳလ္အျဖစ္ ဆက္တာ၀န္ယူမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သမၼတရဲ႕ အေကာင္းအဆိုး ဂုဏ္ ရည္ကို မကာကြယ္ဘဲ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ေတြအတြက္ တံတုိင္းအျဖစ္မေနဘဲ တိုင္းျပည္နဲ႔လူထုအက်ဳိးရည္တဲ့ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ပုံေဖာ္ႏိုင္မလား။ ဘယ္လိုပုံေဖာ္ႏိုင္မလဲ။ (ကိုယ္က ဦးေဆာင္ျပမယ္၊ အစိုးရ၀န္ ႀကီးဌာနေတြမွာ သတင္းမီဒီယာဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံေတြ ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္စသျဖင့္)။
ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း ေျပာခြင့္ရပုဂ္ၢိဳလ္ ဆိုတာဟာ မိမိကိုုယ္စားျပဳရတဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္ / အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ မူ၀ါဒမ်ားကို ျပည္သူေတြ ပိုသိေအာင္၊ ပိုၿပီးနားလည္ေအာင္ေဆာင္ ရြက္ေပးရသူျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ျပည္သူ ေတြက မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းကို ဘယ္လိုထင္ျမင္ယူဆတယ္ဆိုတာ သိေအာင္ ေလ့လာျပီး အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ မူ၀ါဒခ်မွတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ျပည္သူ႔သေဘာထားကို ထည့္စဥ္းစားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရသူျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီအခ်က္ကို က်န္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအရာရိွမ်ား နား လည္ေအာင္ စံနမူနာျပ လုပ္ေဆာင္ျပဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။
ေဖ့စ္ဘြတ္၀န္ႀကီးအျဖစ္ လူသိမ်ားတယ္၊ ခင္ၾကတယ္၊ စၾကတယ္။ ၀န္ႀကီးကလည္း မင္းတို႔ေရးတာ မင္းတို ႔ တာ၀န္၊ အဆင့္အတန္းဆုိၿပီး ျပထားတယ္။ ဒါဟာလႈံ႔ေဆာ္မႈလား၊ ဆြဲေဆာင္မႈနည္းစနစ္ တစ္ခုလား။ ပုံစံ ေၿပာင္းဖို႔ ရွိပါသလား။
အဲဒါဟာ အသစ္ရရိွလာတဲ့ အင္တာနက္လြတ္လပ္မႈကို တာ၀န္သိသိက်င့္သံုးတတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီလိုဖြင့္ေပးထားတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္စာမ်က္ႏွာမွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လာေရာက္ေရးသားေအာင္ ဆြဲေဆာင္မႈလည္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ႐ိုင္းစိုင္းတဲ့ ေရးသားခ်က္မ်ား ေၾကာင့္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရေပမယ့္ အက်ဳိးကအျပစ္ထက္ပိုမ်ားတဲ့အတြက္ ဒီအတုိင္းပဲ ဆက္ထား ပါ့မယ္။
မီဒီယာလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ႀကီးကေလ့လာတယ္၊ ေျပာတယ္၊ ေရးတယ္။ မီဒီယာေတြ မွားတာကို လည္း၀န္ႀကီးကေအာ္ေလ့ရွိတယ္။ မီဒီယာေတြကို ဘယ္လိုသေဘာထားသလဲ။မီဒီယာေတြဟာ အစိုးရနဲ႕ ျပည္သူမ်ားၾကား၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းကကြဲျပားၿခားနားတဲ့ အုပ္စုေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကား ဆက္သြယ္ေပး တဲ့ေပါင္းကူးတံတားပါ။ တံတားအရည္အေသြးေကာင္းရင္ ကူးလူး ဆက္ဆံမႈ ေကာင္းတာေပါ့။ တံတားပ်က္ ေနရင္ဆက္ ဆံေရးေတြ ျပတ္ေတာက္ျပီး နားလည္မႈလြဲဖို႔ ပိုမ်ားတာေပါ့။
အစိုးရအာေဘာ္သတင္းစာေတြ (ေၾကးမုံ၊ ျမန္မာ့အလင္း)ကို ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ အစိုးရက ေျပာင္းလဲေပး မယ္ဆို မဇၩိမ အပါအ၀င္ ပုဂၢလိကသတင္းစာေတြက သေဘာက်မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ဒါဆို တန္းညီၿပိဳင္ ပြဲလည္း ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ႐ုပ္သံကိုသာ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာ အျဖစ္ထားၿပီး၊ အစိုးရအေနနဲ႔ အစိုးရ အာေဘာ္သတင္းစာေတြကို ပုဂၢလိကပိုင္ သတင္းစာအျဖစ္ လုပ္ႏိုင္/ မလုပ္ႏိုင္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးပါ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ မီဒီယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲက ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုက ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ မတူကြဲျပားတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ကြဲျပားျခားနားတဲ့ သတင္းအရင္းအျမစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးဆီက ရရိွႏုိင္ေရး တစ္နည္းအားျဖင့္ ဗဟုမီဒီယာ၀ါဒထြန္းကားေရးနဲ႔ မီဒီယာလက္၀ါးႀကီး အုပ္မႈ ဆန္႔က်င္ေရးျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႐ုပ္သံမီဒီယာမွာေရာ၊ ပံုႏိွပ္မီဒီယာမွာပါ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ပုဂၢလိကနဲ႔ လူမႈ အေျချပဳမီဒီယာ  Public, Private, Community Media  မ်ား ထြန္းကားေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားလည္း အဂၤလန္မွာ ေနခဲ့တာပဲ။ မားေဒါ့ရဲ႕ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈက ၿဗိတိသွ်ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚဘယ္ေလာက္ ၾသဇာသက္ေရာက္တယ္ဆိုတာ ေတြ႕ခဲ့မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီ မွာ ျမန္မာမားေဒါ့ လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြရိွတယ္။ ဒါကို ကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာ ေကာင္းေကာင္း ရိွဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပုဂၢလိကသတင္းစာ အျဖစ္ေျပာင္းဖို႔ အေၾကာင္းမရိွပါဘူး။
၀န္ႀကီးက လူေတြနဲ႔ နီးေအာင္ေနတယ္။ အတူစားတယ္၊ စကားေျပာတယ္လို႔ တင္ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြအရ သိရပါတယ္။ အဲဒီလိုဆက္ေနဦးမလား။ အႏၱရာယ္တစ္ခု ခုရွိမွာကို မစိုးရိမ္ဘူးလား။ ၀န္ႀကီးဌာနက ၀န္ ထမ္းေတြနဲ႔ေရာ အဲဒီလိုေနသလား။ ၀န္ႀကီးကို သူတို႔ ခင္ၾကသလား။
ကၽြန္ေတာ့္၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ အခုလိုပဲ ရင္းရင္းႏီွးႏွီးေနပါတယ္။ တာ၀န္အရေၿပာရဆိုရ၊ လုပ္ရတာက တစ္ပိုင္း ေပါ့။ လူမႈေရးပိုင္းကေတာ့ မိသားစုလိုပဲေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ခင္၊ မခင္ဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္ဆက္ တုိက္တာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ ျပန္ဆက္က ၀န္ထမ္းေတြကိုေမးတာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ ၀န္ႀကီးျဖစ္ေတာ့လည္း ဘာမွေၿပာင္းလဲစရာမရိွပါဘူး။ ျပည္သူေတြၾကားကို တတ္ႏိုင္သမွ်သြားမွာပါ။ ေနျပည္ေတာ္-ရန္ကုန္ ကို အ ေ၀းေျပးကားနဲ႔ သြားတာမ်ဳိးေတာ့ လုပ္ခ်င္မွ လုပ္ႏုိင္ မွာေပါ့။ ျပည္သူေတြအသံကို ၾကားရဖို႔၊ သူတို႔ကို နားလည္ ႏိုင္ဖို႔အေကာင္းဆံုးနည္းက သူတို႔ထဲကို ၀င္ေရာက္ထိေတြ႕ ျခင္းပဲလို႔ ခံယူထားပါတယ္။ အႏၱရာယ္ အတြက္ လည္းမစိုးရိမ္ပါဘူး။ ေသတစ္ေန႔ ေမြးတစ္ေန႔ပဲေလ။


From:Mizzima

www.mmdailystar.com

လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးသိန္းညႊန္႕ ဘယ္လဲ ဘာလဲ ?


၂၉-၇-၂၀၁၄၊ (၃၇) ရက္ေျမာက္ေန႔ ….
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ …
ဦးေအာင္ဇင္၊ ပုဇြန္ေတာင္မဲဆႏၵနယ္၏ ….
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိမည့္ ….
ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ခုကို ပိုမိုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ….
အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ကို အေျခခံသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းလမ္းကို ….
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲအတြက္ ….
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေရးအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ….
ဦးသိန္းညြန္႔၊ သဃၤန္းကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ …
=================================

ေလးစားအပ္ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီး ႏွင့္ ….
ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခင္ဗ်ား ….

ေထာင္ထဲမွာ ၂၇ ႏွစ္ေနခဲ့ၿပီးေတာ့ ….
၇၁ ႏွစ္အရြယ္မွာ ျပန္လြတ္ခဲ့တဲ့ ….
ေတာင္အာဖရိက ေခါင္းေဆာင္ႀကီး Nelson Mendela ဟာ ….
၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ …
လြတ္ၿပီးေတာ့ ေလးႏွစ္အၾကာမွာ ….
ေတာင္အာဖရိကမွာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့ပါတယ္ …..

အဲ့ဒီေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ….
တစ္ခ်ိန္ တုန္းက သူ႕မ်က္လံုးကိုယ္ေဖာက္ ….
ကိုယ့္မ်က္လံုး သူေဖာက္တဲ့ အသားေရာင္ခြဲျခားတဲ့စနစ္ ….
အၾကမ္းဖက္၀ါဒ ေတြ လႊမ္းမိုးေနတဲ့ ေတာင္အာဖရိကဟာ ….
အဲ့ဒီျပႆနာကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းခဲ့သလဲဆိုရင္
အခုေလ့လာၾကည့္ တဲ့အခါမွာ …..
အခ်ိဳးက် ကို္ယ္စားျပဳစနစ္နဲ႔ …
ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ေျဖရွင္းခဲ့ပါတယ္ …..

အဲ့ဒီမွာ သူ႕ရဲ႕ ANC ပါတီက ၅၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ….
အရင္အစိုးရေဟာင္းက ၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ….
ေနာက္တစ္ခါ အသားေရာင္ရွိတဲ့လူေတြက ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ….
အဲ့ဒီလို အခ်ိဳးက်ရတဲ့စနစ္နဲ႔ ….
ေတာင္အာဖရိကဟာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမွတစ္ဆင့္ …..
ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကို သြားခဲ့ပါတယ္ ….
ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္ဆိုတာကေတာ့ ….
အခု သမၼတသံုးဆက္ ….
သမၼတႏွစ္ဆက္ေပါ့ေလ ….
သမၼတေရြးပြဲ သံုးႀကိမ္ Jacab Zuma အထိ …..
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္ ….
အဲ့ဒီမွာလည္း တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ ….
ထုိက္သင့္တဲ့ေနရာရခဲ့ပါတယ္ …..
သူနဲ႔မသင့္ျမတ္တဲ့ Zulu ေတြေတာင္ …..
၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါလီမန္ထဲမွာ အခ်ိဳးက်ရခဲ့ပါတယ္ …..

ေနာက္ ဒုတိယစံနမူနာတစ္ခုကေတာ့ …..
ကၽြန္းေပါင္း ၁၂၀၀၀ ရွိၿပီးေတာ့ ….
လူဦးေရ သန္း ၂၅၀ ရွိတဲ့ လူမ်ိဳးစု ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ …..
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အေတြ႕အႀကံဳပါ ….

အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳတဲ့စနစ္ကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ….
ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ခဲ့တယ္ …..
အဲ့ဒီရဲ႕ရလဒ္ေတြအေပၚမွာမူတည္ၿပီး ….
သမၼတေရြးပြဲ လုပ္တယ္ ….
ကေန႔ဆိုရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းႀကီး Yudhoyono ကို ….
ႏွစ္ႀကိမ္ေနာက္ပိုင္း ….
အတိတ္စစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ မပတ္သက္တဲ့ Widodo ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို …..
အင္ဒိုနီးရွားမွ သမၼတအျဖစ္ တင္ေျမွာက္လိုက္ႏိုင္တာကလည္း ….
ဒါက အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ပါပဲ …..

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ….
ကေန႕အထိ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အသက္ေပးၿပီးေတာ့ ….
အခုအခ်ိန္ထိ သက္စြန္႔ဆံဖ်ားကာကြယ္ေနတဲ့ အစၥေရးႏိုင္ငံပါ …..

အစၥေရးႏိုင္ငံဟာ ….
ဟစ္တလာေၾကာင့္ ေျခာက္သန္း ေက်ာ္ေသခဲ့ၿပီးမွ ….
ေပၚေပါက္လာရတဲ့ ဂ်ဴးေတြရဲ႕ႏိုင္ငံပါ ….
သူတို႔က ဘာကိုက်င့္သံုးခဲ့လဲ ….
အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳ စနစ္ကို က်င့္သံုးၿပီးေတာ့ ….
သူတို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္ၿမဲေစေရးကို ….
စိုက္လုိက္မတ္တတ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ ….

ဒီနမူနာသံုးခုေၾကာင့္ ….
အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္က ….
ကၽြန္ေတာ္တို႔လို အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္ ….
တုိင္းရင္းသားေတြျပႆနာ ေျဖရွင္းတဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာ ….
ေဆာင္ရြက္လို႔ ရတယ္...
လက္ေတြ႕အလုပ္ျဖစ္မယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပေနပါတယ္ ….

အဲ့ဒီ ႏုိင္ငံသံုးခုလံုးမွာ ….
ဒီေန႔ ဒီမွာေထာက္ျပေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ….
လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာတာ မေတြ႕ရပါဘူး ….

ေလးစားအပ္ေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား ….
အဲ့ဒီေတာ့ အခ်ိဳးက်စနစ္ကို ဘယ္အခ်ိန္လုပ္မလဲ ….
ဘယ္အခ်ိန္ လုပ္မလဲဆိုတဲ့ အခါမွာ …
ကေနဒါအေတြ႕အႀကံဳအရေျပာရရင္ ….
ႏွစ္ပါတီလႊမ္းမိုးမႈ အနည္မထုိင္ေသးတဲ့အခ်ိန္ ….
အခုလို ေရြးေကာက္ပြဲသက္တမ္း တစ္ႀကိမ္ကာလအတြင္းမွာ …
လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္ ….

ကေနဒါမွာ ယေန႔ Green Party ဆိုတာ ….
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေၾကာင့္ ….
ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ရွိပါၿပီ ….
၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမဲေတြရခဲ့ပါတယ္ ….

သို႔ေသာ္ ပါတီႀကီးႏွစ္ခု လႊမ္းမိုးထားတဲ့ Liberal နဲ႔ ….
Conservative Party ေတြက အခ်ိဳးက်စနစ္တင္လာတိုင္း …
ပယ္ဖ်က္ခဲ့ပါတယ္ …
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ပါတီငယ္ေတြ၀င္လာလို႔ ရွိရင္ ….
ေနရာဖယ္ေပးရမွာေၾကာက္လို႔ အေျခအေနမ်ိဳးရွိပါတယ္ ….

အဲ့ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ….
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ….
ႏွစ္ပါတီ လႊမ္းမိုးတဲ့စနစ္ကိုသြားမလား …
အတိတ္ကအေတြ႕အႀကံဳေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရခဲ့ပါတယ္ ….
ဒုတိယ ပါတီစံုပါၿပီးေတာ့ ….
အသံစံုနဲ႔ တုိင္းျပည္ရဲ႕အက်ိဳးကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုပ္မလား ….

၂၀၁၅ အလြန္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ….
ကၽြန္ေတာ္တို႔ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ ….
ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တုိက္ဖ်က္ဖို႔ ….
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ျမွင့္တင္ဖို႔ဆိုရင္ ….
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအစိုးရ ….
ညီညြတ္ေရးအစိုးရ လိုပါတယ္ ….
ဒီညီညြတ္ေရး အစိုးရကို …
အခ်ိဳးက်စနစ္ကသာလွ်င္ ေရြးခ်ယ္ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္ ….

ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈ ပညာကို …
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခ်ိဳးက်စနစ္မွ ရယူၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ….
အခုစိုးရိမ္ပူပန္တဲ့ ျပႆနာ ေတြအားလံုး ….
ေျဖရွင္းႏုိင္ပါလိမ့္မယ္ ….

နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့ ….
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၇ ဟာ ….
စစ္မွန္တဲ့၊ စည္းကမ္းျပည့္တဲ့ ….
ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ျပဌာန္းထားပါတယ္…
ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၃၉၇ မွာ ….
ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ….
ဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏိုင္ပါတယ္ ….

ဒီလိုျပ႒ာန္းတဲ့ ၃၉၇ သည္ ….
၄၃၆ အရ ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ရန္မလိုတဲ့ ….
အခန္း (၉) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္ ….

ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ အခ်ိဳးက်စနစ္ကို ေရြးမလား ….
သို႔မဟုတ္ ….
ႏုိင္သူ အကုန္ယူစနစ္ကိုေရြးမလားဆိုတာ …
မူျပႆနာျဖစ္တဲ့အတြက္ ….
ကၽြန္ေတာ္တို႔က ....
တုိင္းျပည္မ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ….
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီအခ်ိဳးက်စနစ္ကို …
ဦးေအာင္ဇင္ရဲ႕အဆိုကို ….
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေထာက္ခံအားေပးဖို႔ လိုပါတယ္ ….

ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္တာကေတာ့ …
ဒီ ေတာင္အာဖရိက ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ….
အဲဒါကေတာ့ ဘာလဲဆိုေတာ့ ….
အရွည္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ၾကပါ …
ေရရွည္ကို ၾကည့္ၾကပါဆိုတာကို သတိေပးရင္းနဲ႔ ….
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္ …. ။ ။
 
 
From: Ye Moe

www.mmdailystar.com

ရွစ္ေလးလုံး အေရးအခင္း ေခါင္းျဖတ္ျပီး အရပ္တကာလွည့္ခဲ့ျခင္း (၂)

(ရွစ္ေလးလုံးမွာ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္သာမက ေခါင္းျဖတ္ျပီး လွံသြားခြ်န္ျဖင့္ ေအာက္လည္ပင္းမွ ထိုးစိုက္ကာ ျမိဳ႕တြင္း အရပ္တကာ လွည့္လည္ ျပသခဲ့ပါသည္။ ရွစ္ေလးလုံးမွာ ဘာေတြ ျဖစ္ခဲ့သလဲ သမိုင္းအမွန္ကို လူငယ္ေတြသိေစဖို႔)

Wednesday, August 6, 2014

သလႅာဝတီၿမိဳ႕ေတာ္က အက်ည္းတန္ေသာ ၿဖစ္ရပ္တစ္ခု
သလႅာဝတီျမိဳ႕ေခၚ မုံရြာျမိဳ႕က ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ ဇာတိခ်က္ေၾကြ၊ ေမြးရပ္ေျမ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျမိဳ႕က အၿခားျမိဳ႕မ်ားနွင့္မတူ အေတာ္ထူးသည္။ “ ထူးရင္ထူး၊ မထူးရင္ရူး” ဆိုသလို ထူးလို႕မ်ား ရူးေနလားမသိ။ ျပီးခဲ့တဲ့ အေရးအခင္းကာလတြင္းက မျဖစ္သင့္ မျဖစ္ထိုက္သည့္ ကိစၥမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ေခါင္းျပတ္ၾကီးနဲ႕ အရပ္ကိုလည္
အဆိုးဆံုးျဖစ္ရပ္တစ္ခုကေတာ့ လူ ၃ ဦးကို ေခါင္းျဖတ္သတ္ျဖတ္ျပီး လွံသြားခြ်န္ျဖင့္ ေအာက္လည္ပင္းမွ ထိုးစိုက္ကာ ျမိဳ႕တြင္း အရပ္တကာ လွည့္လည္ ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သား ျမင္ရသူအားလံုး အထိတ္တလန္႕ ျဖစ္ၾကရသည္။ တစ္ျမိဳ႕လံုး ေျခာက္ျခား သြားခဲ့ၾကရသည္ဟုလည္း သိရသည္။

ဇာတ္တူသားစားၾကျခင္း
ေခါင္းျဖတ္သတ္ခံရသူ ၃ ဦးက ဆႏၵျပသူမ်ားကို ဆန္႕က်င္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾက။ အစိုးရကို ေထာက္ခံၾကသူမ်ားလည္း မဟုတ္ၾက။ ဆႏၵျပသူ အခ်င္းခ်င္းသာ ျဖစ္သည္။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟမီးေတြ တစ္ဟုန္းဟုန္း ေတာက္လာျခင္းေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္းကိုပင္ မေရွာင္ တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ သတ္ျဖတ္ၾကသည္။ ဇာတ္တူသားခ်င္း စားၾကသည္ဟု ေျပာႏိုင္ပါသည္။

မံုရြာျမိဳ႕၏ ဆႏၵျပအဖြဲ႕မ်ား
ကြ်န္ေတာ္တို႕ မံုရြာျမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပအဖြဲ႕ ၂ ဖြဲ႕ရွိသည္။ “ျပည္သူ႕သမဂၢ” အဖြဲ႕ကို ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဦးသုမနက ေခါင္းေဆာင္သည္။ မံုရြာၿမိဳ႕ “ ဆုေတာင္းျပည့္” ဘုရားၾကီးဝင္း အတြင္းတြင္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ထားသည္။ အျခားတစ္ဖြဲ႕ကေတာ့ “ ျပည့္သူ႕သံဃာ” အဖြဲ႕ ၿဖစ္ၿပီး ကိုသိန္းတန္ဆိုသူက ေခါင္းေဆာင္၊ ဝင္းၿမင့္က ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႕က အုန္းၿခံရပ္၊ အမွတ္ (၂) အစိုးရ အလယ္တန္းေက်ာင္းဝင္း အတြင္းတြင္ အေျခ ျပဳသည္။

တစ္ဂူကို ႏွစ္ေကာင္ေအာင္းလိုမႈ
အထက္ပါ ျပည္သူ႔သမဂၢႏွင့္ ျပည့္သူ႕သံဃာသပိတ္အဖြဲ႕နွစ္ဖြဲ႕က အစပိုင္းတြင္ ညီညီ ညြတ္ညြတ္ျဖင့္ ပူးတြဲ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမိဳ႕မိျမိဳဖမ်ား၊ ျမိဳ႕သူ ျမိဳ႕သားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားပါ ပါဝင္ၾကရာ အင္အား ၄၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႕ေလာက္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ျပည္သူလူထု၏ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားလည္း အေတာ္မ်ားမ်ား ရရွိခဲ့သၿဖင့္ ရန္ပံုေငြမ်ား၊ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား စသည့္ ရိကၡာပစၥည္းမ်ားလည္း အလြန္ၿပည့္စံုသည္ဟု ဆိုသည္။ ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုလည္း အလ်ဥ္းသင့္သလို ခြဲေဝတာဝန္ယူလ်က္ရွိရာ အခ်ိန္ၾကာလာသည္နွင့္အမ်ွ ထိပ္တိုက္ တိုးျခင္းမ်ား၊ အခ်င္းခ်င္း မသင့္ျမတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ရရွိထားေသာ အလွဴေငြမ်ား၊ ရိကၡာပစၥည္းမ်ား ခဲြေဝရာတြင္လည္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္ေန႔တစ္ျခား မသင့္ျမတ္မႈမ်ား၊ အဆင္မေျပမႈမ်ား တိုးပြားလာျပီး တစ္ဖြဲ႕နွင့္တစ္ဖြဲ႕ ပူးေပါင္းလို႔ မရေတာ့ဘဲ ရန္သူမ်ားအသြင္ ကူးေၿပာင္းသြားေတာ့သည္။ အစည္းအေဝး တစ္ခုတြင္ ထိုးၾက၊ ၾကိတ္ၾက၊ နပန္းလံုးၾကသည္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရျပီး ၾကည့္မေကာင္း၊ ရႈမေကာင္း၊ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူမ်ား အေတာ္စိတ္ပ်က္ခဲ့ၾကရသည္။ ထိုေန႔မွ စ၍ တစ္ဖြဲ႕နွင့္တစ္ဖြဲ႕ လမ္းမွာေတြ႕လ်ွင္ ဦးသူက ေလာက္ေလးခြ၊ ဂ်င္ကလိတို႔နွင့္ ပစ္ခတ္ ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ေက်ာင္းသား ၃ ဦး အဖမ္းခံရျခင္း
တစ္ေန႔တြင္ “ျပည္သူ႔သမဂၢ”မွ ေက်ာင္းသား ၃ ဦး “ ျပည့္သူ႔သံဃာ” သပိတ္စခန္းသို႔ ရုပ္ဖ်က္ျပီး သြားေရာက္ေခ်ာင္းေျမာင္း ေထာက္လွမ္းစဥ္ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံရသည္။ ယင္း ေက်ာင္းသား ၃ ဦးအား ေခါင္းျဖတ္သတ္မည္ျဖစ္ျပီး ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ား လာေရာက္ ၾကည့္ရႈရန္ “ ျပည့္သူ႔သံဃာ” အဖြဲ႕က ဆင့္ေခၚသည္။ ေခါင္းၿဖတ္မည့္ အစီအစဥ္ကလည္း အျခား ေနရာေတြမွာလို ဓားနွင့္ ခုတ္ျဖတ္ျခင္း မဟုတ္။ သစ္စက္လႊစင္တြင္ တင္ျပီး သစ္ခြဲသလို လႊျဖင့္ လည္ပင္းမွ ျဖတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔က မီးမလာသျဖင့္ လႊဝိုင္းကို လက္ျဖင့္လွည့္ျပီး ျဖတ္ရန္စီစဥ္ေနသည္ကို ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖ ၆ ဦးခန္႔က ေက်ာင္းသားေလးေတြကို မသတ္ဖို႔၊ ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔၊ ဝိုင္းဝန္းေတာင္းပန္သျဖင့္ မသတ္ျဖတ္ဘဲ လႊတ္ေပးခဲ့ၾကသည္။

တရုတ္ဇာတ္ကား အားက်သလားမသိ
ထိုသို႔ ေက်ာင္းသားေလးမ်ားကို ဖမ္းဆီးျပီး ေခါင္းျဖတ္သတ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ “ျပည့္သူ႔သံဃာ” သပိတ္အဖြဲ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို “ျပည္သူ႔သမဂၢ” သပိတ္အဖြဲ႔က လံုးဝမေက်နပ္။ အာဏာခြဲေဝမႈတြင္လည္းေကာင္း၊ ရရွိေသာ ေငြ၊ ရိကၡာ၊ ပစၥည္းမ်ား ခြဲေဝရာတြင္လည္းေကာင္း မသင့္ျမတ္မႈမ်ား ရွိေနျပီးျဖစ္၍ “ ျပည့္သူ႔သံဃာ” အဖြဲ႔ကို တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကေတာ့သည္။ လက္စားေခ်ဖို႕ လုပ္ၾကေတာ့သည္။

ျမိဳ႕လယ္က တိုက္ပြဲ
အခြင့္ေကာင္းေစာင့္ေနေသာ “ျပည္သူ႔သမဂၢ”အဖြဲ႕က အမွတ္ (၂) အစိုးရ အလယ္တန္း ေက်ာင္းဝင္း အတြင္းရွိ သိန္းတန္နွင့္ ဝင္းျမင့္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ေသာ “ျပည့္သူ႔သံဃာ” အဖြဲ႔ကို အလစ္အငိုက္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ၾကေတာ့သည္။ မံုရြာျမိဳ႕တြင္ စစ္ေျမျပင္က တိုက္ပြဲေလး တစ္ခုသဖြယ္ ေသနတ္သံမ်ားက ဆူညံသြားေတာ့သည္။ နွစ္ဖက္လံုး ေသနတ္သံုးၾကသည္။ ရဲစခန္းမ်ားမွ ၾကိဳတင္သိမ္းဆည္းထားခဲ့ၾကေသာ ေသနတ္မ်ားနွင့္ လိုင္စင္ျဖင့္ ကိုင္ေဆာင္ၾကေသာ ေသနတ္မ်ားၿဖင့္ ပစ္ခတ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေသနတ္မ်ားက မ်ိဳးစံုသည္။ ရိုင္ဖယ္လည္း ပါသည္။ စတင္းေသနတ္လည္း ပါသည္။ နွစ္လံုးၿပဴး ေသနတ္ (DB) လည္းပါသည္။ အေသအေပ်ာက္ရွိသည္ဟုေတာ့ မၾကားရ။ ဒဏ္ရာရၾကသူေတြေတာ့ အေတာ္မ်ားသည္ဟုဆိုသည္။ ေအာ္သူေအာ္၊ ေသြးအလိမ္းလိမ္းႏွင့္ ေျပးသူေျပး ငိုသူ ငို၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမိဳ႕တြင္ ကမၻာပ်က္သလို ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အခ်င္းခ်င္း ကလဲ့စား ေခ်လိုစိတ္၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ အာဃာတမ်ား ေၾကာင့္လား သို႔မဟုတ္ မေကာင္းဆိုးဝါးမ်ားက အတင္းတိုက္တြန္း ေနလို႔လားမသိ၊ ကိုယ့္တစ္ျမိဳ႕တည္းသားခ်င္း၊ ဇာတ္တူသားခ်င္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမိဳ႕ ေသြးေျမက်ခဲ့ၾကရသည္။

ဦးသုမန၊ ျပည္သူ႔သမဂၢ အႏိုင္ရ
“ျပည္သူ႔သမဂၢ” သပိတ္အဖြဲ႔က လူအင္အားလည္း မ်ားသည္။ တိုက္ပြဲအတြက္ စနစ္တက် ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျပီးမွ အလစ္အငိုက္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ေတာ့ “ ျပည့္သူ႔သံဃာ” အဖြဲ႔ ရံႈးသြားသည္။ ေခါင္းေဆာင္သိန္းတန္၊ ဝင္းျမင့္ႏွင့္ အျခားတစ္ဦး (အမည္မမွတ္မိေတာ့) ဖမ္းဆီးခံရသည္။

ေျပာမယံု ကမ္းကုန္ေအာင္ ရက္စက္လိုက္ပံုက
ဖမ္းဆီးရမိသူ သိန္းတန္၊ ဝင္းျမင့္နွင့္ အျခားသပိတ္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး ေပါင္း ၃ ဦးတို႔ကို ၾကိဳးတုပ္ျပီး “ျပည္သူ႔သမဂၢ” အေျခစိုက္ရာ ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားၾကီး အတြင္းသို႔ ေခၚသြားၾကသည္။ ဘယ္အျငိဳးနဲ႔မ်ား ျငိဳးေလသည္မသိ။ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း သံခြ်န္ေတြႏွင့္ တစ္ကိုယ္လံုး ထိုးၾကသည္။ အစာမေကြ်း၊ ေရမတိုက္၊ အငတ္ထားသည္။ အသားေတြ ပါးပါးလွီး၊ လူမဆန္ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ႏွိပ္စက္ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး ေရနွစ္၊ ေခါင္းျဖတ္ သတ္လိုက္ၾကသည္ဟု သိရသည္။ ေသြးဆူေနေသာ ေက်ာင္းသားေလးမ်ားက သိန္းတန္ တို႔၏ ေခါင္းျပတ္ၾကီး ၃ လံုးကို လွံခြ်န္ႏွင့္ လည္ပင္းမွ ထိုးစိုက္ျပီး တစ္ျမိဳ႕လံုး ေလ်ွာက္ျပ ၾကသည္။

ဒီလို အျဖစ္မ်ား မၾကားလိုပါ
ကြ်န္ေတာ္ ေခါင္းျဖတ္ အသတ္ခံရသူမ်ားကို မသိပါ။ ေခါင္းျဖတ္သူမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ ဦးသုမနကိုလည္း မသိပါ။ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖ လူၾကီးအခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ သိပါသည္။ ေက်ာင္းသား ၃ ဦး၏ အသက္ကို ကယ္တင္ခဲ့ၾကသူမ်ားကို အထူးေက်းဇူး တင္ရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဇာတ္တူသားစားျခင္း၊ အျငိဳးျဖင့္ ကလဲ့စားေခ်ျခင္း၊ ရက္ရက္စက္စက္ ညွင္းပန္း ႏိွပ္စက္ျပီးမွ လူမဆန္စြာ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ထပ္မံမျဖစ္ေစလိုပါ။ အထူးသျဖင့္ တစ္ျမိဳ႕လံုး တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားသြားေစသည့္ ေခါင္းျပတ္မ်ားကို လွည့္လည္ ျပသျခင္း၊ ေက်ာင္းသားအရြယ္ လူမမယ္ေလးမ်ား ေသြးစြန္းသြားေစျခင္းမ်ိဳးလည္း မလိုလားပါ။ ဘဝဆက္တိုင္း မျမင္ရ၊ မၾကားရ၊ မေတြ႔ရတဲ့ကိုယ္ ျဖစ္ရပါလို၏လို႔ပဲ ဆုေတာင္း လိုက္ရ ပါေတာ့သည္။

(အျငိမ္းစားဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးထြန္းၾကည္၏ မွတ္တမ္း)(ဆက္ပါဦးမည္)

From:ျပည္သူ႕အာဏာ

www.mmdailystar.com

နာမည္ေက်ာ္ မုဒိမ္းမႈကို အမွတ္ရေစသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားေၾကာင့္ ေဝဖန္ခံေနရသည့္ အိႏၵိယ ဓာတ္ပံုဆရာ

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ အမ်ိဳးသားတစ္စုက အုပ္စုဖြဲ႕ အႏုိင္က်င့္ေနဟန္ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဖက္ရွင္ဓာတ္ပံုမ်ားေၾကာင့္ အိႏၵိယ ဓာတ္ပံုဆရာတစ္ဦး ျပင္းထန္ေသာ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေနရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
အိႏၵိယတြင္ ေဆးေက်ာင္းသူ မိန္းကေလးတစ္ဦး ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ အုပ္စုဖြဲ႕ မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီး အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည့္ မႈခင္းမွာ ကမာၻေက်ာ္ သတင္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အိႏၵိယ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အုပ္စုဖြဲ႕ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားအေပၚ နာၾကည္းမႈမ်ား တိုးပြားလာခဲ့သည္။
ထိုအေျခအေနတြင္ ဖက္ရွင္ဓာတ္ပံုဆရာ ရာ့ဂ်္ရွတၱရီက The Wrong Turn အမည္ရွိ ဖက္ရွင္ဓာတ္ပံု Collection တစ္ခုကို အင္တာနက္တြင္ လႊင့္တင္ခဲ့သည္။ ယင္းဓာတ္ပံုမ်ားမွာ ဖက္ရွင္အဆန္းအျပားမ်ား ဝတ္ဆင္ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီး ေမာ္ဒယ္လ္တစ္ဦးကို ဘတ္စ္ကား တစ္စီးေပၚတြင္ အမ်ိဳးသားတစ္စုက ဝိုင္းဝန္း အႏုိင္က်င့္ေနၾကပံုကို ႐ႈေထာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အေနအထား အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကိုယ္ဟန္ျပေစၿပီး ႐ိုက္ကူးထားျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုဓာတ္ပံုမ်ားအေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပၾကရာမွ ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည့္ေနာက္ အင္တာနက္ေပၚ လႊင့္တင္ထားရာမွ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသြားခဲ့သည္။ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလက မိန္းကေလးတစ္ဦး၊ ေဒလီရွိ ဘတ္စ္ကား တစ္စီးေပၚတြင္ အုပ္စုဖြဲ႕ မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီး အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္မွာ အဆိုပါ ဓာတ္ပံုမ်ားေၾကာင့္ အမွတ္ရစရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ရွတၱရီကမူ မိမိ၏ ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္ကို အေျခခံထားျခင္းမဟုတ္ဟု ကာကြယ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Buzzfeed ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ရွတၱရီက “ဒီျဖစ္ရပ္နဲ႔ မဆုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ကို ဓာတ္ပံုဆရာ တစ္ေယာက္ရဲ႕ အတြင္းစိတ္အျမင္နဲ႔ ႐ိုက္ကူးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အေမ၊ ညီမ၊ ခ်စ္သူတို႔ ရွိေနပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္မ်ိဳး သူတို႔လည္း ႀကံဳႏုိင္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ပါတယ္”ဟု ဆိုသည္။ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္၊ မႈခင္းျဖစ္ရပ္တြင္ အသက္ (၂၃)ႏွစ္အရြယ္ ေဆးေက်ာင္းသူတစ္ဦးသည္ အမ်ိဳးသား သူငယ္ခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္အတူ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ၿပီး အိမ္ျပန္လာခ်ိန္တြင္ ဘတ္စ္ကားေပၚ၌ လူ(၆)ဦးက အုပ္စုဖြဲ႕ မုဒိမ္းက်င့္ၿပီး ရက္ရက္စက္စက္ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခဲ့ၾကသည္။
အမ်ိဳးသမီးကို စင္ကာပူသို႔ ပို႔ေဆာင္ၿပီး ကုသေပးခဲ့ေသာ္လည္း (၁၃)ရက္ အၾကာတြင္ အတြင္းဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္သည္ တစ္ကမာၻလံုး တုန္လႈပ္ေလာက္စရာ သတင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။
_Ref: Channenlnewsasia

From: 7day

www.mmdailystar.com

အသံုးျပဳၿပီးသား ကြန္ဒံုးမ်ား၊ စြန္႔ပစ္အတြင္းခံမ်ားႏွင့္ ပုဂံဘုရားမ်ားၾကားက ခ်စ္တင္းေႏွာသူမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိင္း တန္ဖုိးထားဂုဏ္ယူရသည့္ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ပုဂံ [ဓာတ္ပုံ−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)]
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္နီးပါးကတည္းက တည္ရွိခဲ့သည့္ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ ပုဂံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာအေကာင္းဆံုးမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္မွာ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဦးဆံုးမ်ိဳးေစ့ခ်ရာျဖစ္ၿပီး ဒ႑ာရီဆန္ေသာ သမိုင္းေၾကာင္း၊ အံ့ဩဖြယ္ရာ ဗိသုကာလက္ရာမ်ား၊ အႏုပညာမ်ားမွာ ေႏွာင္းလူသားတို႔အတြက္ ေလ့လာသင္ယူစရာ မကုန္ႏုိင္ေအာင္ ရွိေနေသာ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ အံ့ဩစိတ္ပ်က္စရာ ႀကံဳရေလေလ၊ အတိတ္က ဂုဏ္ယူစရာေခတ္ကာလမ်ားကို ျပန္ေတြးေသာအခါ ေရွးေဟာင္းေစတီပုထိုးမ်ား ေပါမ်ားလွေသာ ပုဂံက မပါမျဖစ္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာမ်ားသာမက တစ္ကမၻာလံုးမွ ခရီးသြားမ်ား ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ တကူးတက လာေရာက္ေလ့လာၾကျခင္း ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္ ယခုအခါ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ခု ႀကံဳေနရၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအရာက ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ႀကီးစြာေသာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစၿပီး ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္၏ ထည္ဝါလွေသာ ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။

ေရွးလူတုိ႔ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းမႈျပဳရာ၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည့္ ပုဂံရွိေစတီပုထိုး ဂူေက်ာင္းအခ်ိဳ႕သည္ ယေန႔ေခတ္တြင္ေတာ့ ခ်စ္တင္းေႏွာရာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္မ်ားအတြင္း 7Day က ပုဂံေဒသသို႔ သြားေရာက္စံုစမ္းေလ့လာရာတြင္ အသံုးျပဳၿပီးေသာ ကြန္ဒံုးအမ်ားအျပားကို ေစတီပုထိုးမ်ားႏွင့္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။(ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ ပုဂံရွိ ေခ်ာင္က်ၿပီး လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းေသာ ေစတီပုထုိးအခ်ဳိ႕ကုိ စုံတြဲအခ်ဳိ႕ကုိ ခ်စ္တင္းေႏွာရာေနရာအျဖစ္ အသုံးခ်ေနသည္။ ေရွးေဟာင္းေစတီပုထုိးအနီး စြန္႔ပစ္ထားေသာ ကြန္ဒုံးအခြံမ်ား/ဓာတ္ပုံ−ထြန္းခုိင္)

ဘုရားအမွတ္ ၁၀၆၉ မွ စတင္ၿပီး ၁၀၇၀ အထိ ေစတီဝတ္ေက်ာင္းအမ်ားအျပား တစုတေဝးတည္းရွိရာ ေနရာတစ္ခုတည္းတြင္ပင္ အသံုးျပဳၿပီးသား ကြန္ဒံုးခုေရ ၁၀၀ ထက္မနည္း စြန္႔ပစ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ေဟာင္းႏြမ္းေနၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းအတြင္းကမွ စြန္႔ပစ္ထားၾကသည့္ပံုစံမ်ားျဖစ္သည္။

အလားတူပင္ ေခ်ာင္က်ၿပီး လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းရာ ပုဂံဘုရားအမ်ားအျပားတြင္လည္း အသံုးျပဳၿပီးသား ကြန္ဒံုးမ်ား စြန္႔ပစ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ဘုရားပုထိုးမ်ားတြင္ အတြင္းခံေဘာင္းဘီမ်ား၊ တစ္စစီခြဲထားသည့္ ဘီယာပုလင္းခြံမ်ား၊ ေမြ႕ရာေဟာင္းမ်ားကိုလည္း စြန္႔ပစ္ထားသည့္ ကြန္ဒံုးမ်ားႏွင့္အတူ ေတြ႕ရသည္။

အဆိုပါအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ပုဂံ၊ တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ သိန္းခ်ီလာေရာက္လည္ပတ္ေနသည့္ပုဂံ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသည္းႏွလံုးအျဖစ္ တင္စားေခၚေဝၚၾကသည့္ ပုဂံေဒသအတြက္ စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္စရာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။

ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းသံုးၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာတြင္ ယူနစ္စကို၏ ပထမဆံုး ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရၿပီး ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ပုဂံအပါအဝင္ ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေဟာင္းအခ်ိဳ႕ကို ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရက ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ပုဂံဘုရားပုထိုးမ်ား၌ ခ်စ္တင္းေႏွာသည့္ကိစၥမ်ား၊ စြန္႔ပစ္ကြန္ဒံုးမ်ားမွာ အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ပုဂံေဒသတြင္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာရွင္အျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဦးေအာင္ႀကိဳင္ကေျပာသည္။

‘‘အခုလည္း ကုလသမဂၢပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ UNESCO တင္သြင္းဖို႔ လုပ္ေနတယ္။ ဒါေတြရွိရင္ မေကာင္းဘူးေပါ့’’ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ ဦးေအာင္ႀကိဳင္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအရ ပုဂံေခတ္ေကာင္းစဥ္ကာလမ်ားျဖစ္ေသာ ၇ ရာစုမွ ၁၃ ရာစုအထိ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ (အခ်ိဳ႕ကား ၇ ရာစုထက္ ေစာႏုိင္သည္ဟု ဆိုသည္) အတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ရွိရာ ပုဂံေဒသသည္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားအၾကား သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ တစ္ေန႔တျခား စိတ္ဝင္စားမႈျမင့္တက္လာသည့္ ေဒသတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မျပဳျပင္ဘဲထားသျဖင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ ငလ်င္ကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ မူလလက္ရာမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အသစ္ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လူတို႔ေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္းလက္ရာမ်ား ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိခဲ့သည့္တုိင္ေအာင္ ပုဂံေဒသသည္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ကမၻာတစ္ဝန္း စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ၾကားမွပင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပုဂံုေဒသသို႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားအေရအတြက္မွာ တရိပ္ရိပ္တက္လ်က္ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ပုဂံေဒသသို႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ ႏွစ္သိန္းခန္႔ လာေရာက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါအေရအတြက္သည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည့္ ခရီးသြားစုစုေပါင္း၏ ၁၀ ပံုတစ္ပံုခန္႔ျဖစ္သည္။ ယင္းစာရင္းဇယားအရ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ ၁၀ ဦးလာတိုင္း တစ္ဦးမွာ ပုဂံကိုသြားေနျခင္းျဖစ္သည္။

ပုဂံေဒသသို႔ လာေရာက္ၾကသည့္ ခရီးသည္အေရအတြက္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ထပ္မံတုိးတက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားသံုးသိန္းအထိ လာေရာက္မည္ဟု မွန္းထားၾကသည္။

အဆိုပါႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ရာေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးမ်ား ရလ်က္ရွိသည္။

ခရီးသြားမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအတြက္လည္း ဝင္ေငြေျဖာင့္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ဇုန္ဝင္ေၾကးတစ္ခုတည္းပင္ ေဒၚလာသံုးသန္းနီးပါး ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းပမာဏသည္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားအတြက္ မျဖစ္မေနေပးေဆာင္ရသည့္ ဇုန္ဝင္ေၾကးတစ္ခုတည္းအတြက္ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားမ်ား၏ အသံုးစရိတ္မ်ား ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ပါက ယင္းပမာဏထက္ မ်ားစြာပိုမည္ျဖစ္သည္။

မီးခိုးမထြက္သည့္စက္႐ံုအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အကိ်ဳးျပဳခဲ့သည့္ ပုဂံခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္လည္း စြန္႔ပစ္ကြန္ဒံုးမ်ားႏွင့္ ဘုရားေစတီမ်ားအၾကား ခ်စ္တင္းေႏွာမႈမ်ားမွာ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ႐ိုက္ခတ္လ်က္ရွိသည္။

‘‘Package Toure (ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားတဲ့အစီအစဥ္နဲ႔ လာသည့္ခရီးသြား)ဆုိရင္ ျပႆနာမရွိဘူး။ နာမည္ႀကီးတဲ့ဘုရားေတြကို လုိက္ပို႔ေပး႐ံုပဲ။ တျခားဘုရားေတြကို သြားခ်င္တဲ့ခရီးသြားေတြဆုိရင္ေတာ့ ေရွာင္ၿပီးပို႔ေပးရတာေပါ့’’ဟု ပုဂံဧည့္လမ္းၫႊန္အသင္းဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ဝင္းခ်ိဳက ေျပာသည္။

အဆိုပါျမင္ကြင္းမ်ားကို နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည့္ ဘုရားမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးသြားမ်ား ေရွာင္လြဲႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စက္ဘီး၊ ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ ဘုရားတုိင္းနီးပါး သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကသည့္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ေတာ့ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ျမင္ရမည္မွာမလြဲ။

ယခုေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ား အေရာက္အေပါက္မ်ားလာသည့္ မထင္မရွားဘုရားမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ထားသည့္ ကြန္ဒံုးမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားမေတြ႕ေစရန္ ျမင္းလွည္းေမာင္းသူမ်ားက ကိုယ္ပိုင္အစီအစဥ္ျဖင့္ ရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပုဂံအေျခစိုက္ ခရီးသြားလမ္းၫႊန္မ်ားက ေျပာသည္။

ပုဂံေဒသရွိ ဘုရားပုထုိးမ်ားတြင္ ခ်စ္တင္းေႏွာျခင္းက ယခုမွစသည္ေတာ့မဟုတ္။ ကာလရွည္ၾကာ မကုဘဲထားသည့္ ေဝဒနာတစ္ခုသည္ ေရာဂါရင့္မာလာသကဲ့သို႔ပင္ ယခင္ကတည္းကရွိခဲ့သည့္ ယင္းဓေလ့သည္ ယခုအခါတြင္ ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းသာျဖစ္သည္။

7Day မွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူတစ္ဦးက ဘုရားမ်ားတြင္ ခ်စ္တင္းေႏွာေနျခင္းကို ၁၉၆၀ ဝန္းက်င္ကတည္းက ျမင္ေတြ႕ဖူးေၾကာင္း ေျပာသည္။ ထိုကာလထက္ေစာသည့္ အခ်ိန္ကတည္းက ယင္းအျပဳအမူသည္ ပုဂံေဒသတြင္ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

လာေရာက္ခ်စ္တင္းေႏွာၾကသူမ်ားထဲတြင္ ပုဂံၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတစ္ဝိုက္မွ ေဒသခံမ်ား လူငယ္သဘာဝ ေပ်ာ္ပါးၾကသည္မ်ားရွိသလို အခေၾကးေငြေပးကာ ေပ်ာ္ပါးၾကသူမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားအခ်ိဳ႕လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း ၎တို႔ကေျပာသည္။

7Day မွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားထဲတြင္ ပုဂံေဒသႏွင့္အနီးတစ္ဝိုက္မွ ေဒသခံလူငယ္မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔ထဲမွ အခ်ိဳ႕သည္ ကိုယ္တုိင္ခ်စ္တင္းေႏွာဖူးသူမ်ား၊ အျခားသူမ်ား ခ်စ္တင္းေႏွာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ဖူးသူမ်ား ပါဝင္သည္။

၎တို႔၏ ေျပာစကားမ်ားအရ ပုဂံေဒသသည္ ရန္ကုန္အပါအဝင္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားကဲ့သို႔ လူငယ္မ်ားေတြ႕ဆံုရန္ ပန္းၿခံ၊ ႐ုပ္ရွင္႐ံုကဲ့သို႔ေသာ အပန္းေျဖႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေခ်ာင္က်သည့္ ဘုရားေစတီမ်ားသည္ လူငယ္မ်ား၊ သမီးရည္းစားစံုတြဲမ်ား အခိ်န္းအခ်က္ျပဳလုပ္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္လာသည္ဟု ဆိုသည္။

‘‘ၿမိဳ႕က အရမ္းက်ဥ္းေတာ့ လူငယ္ေတြခ်ိန္းေတြ႕ရင္ သတင္းက ခ်က္ခ်င္းျပန္႔သြားတယ္။ ရန္ကုန္လို ပန္းၿခံေတြ၊ ဘာေတြလို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေတြ႕ဖို႔လည္း အဆင္မေျပဘူး။ ဒီက ဟိုတယ္ေတြ၊ တည္းခိုခန္းေတြက်ေတာ့လည္း ဒီေဒသခံေတြပဲ အလုပ္လုပ္ေနၾကေတာ့ မ်က္ႏွာသိေတြမို႔ ဘယ္သူမွမသြားၾကဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ခ်ိန္းေတြ႕ရင္ ဘုရားပဲသြားေနၾကတယ္’’ဟု အမည္မေဖာ္လိုသည့္ အသက္(၂၅)ႏွစ္ခန္႔အရြယ္ ပုဂံၿမိဳ႕မွ ေဒသခံအမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

တစ္နယ္တစ္ေက်းမွ လာေရာက္သူမ်ားႏွင့္ စာဖတ္သူတို႔အၾကားတြင္ အထူးအဆန္းသဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ေဒသခံအခ်ိဳ႕တုိ႔အဖို႔ေတာ့ ႏွစ္ရွည္လမ်ားႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အထက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ားက အထူးအဆန္းမဟုတ္ေတာ့။

ဘုရားပုထိုးမ်ားတြင္ ခ်စ္တင္းေႏွာေနသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေတြ႕ပါက ဟန္႔တားေျခာက္လွန္႔ျခင္းမ်ိဳးထက္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကျခင္း၊ အေဝးသို႔ထြက္သြားျခင္းမ်ိဳးျဖင့္သာ တု႔ံျပန္မႈမ်ားက ပိုမ်ားေၾကာင္း ပုဂံေဒသတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ နီးပါး ဧည့္လမ္းၫႊန္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဦးေက်ာ္ေဆြကေျပာသည္။

‘‘စံုတြဲေတြက အေဖာ္ေတြနဲ႔ လာတာလည္းရွိတယ္။ လာဟန္႔တဲ့သူက တစ္ေယာက္တည္းလာလုိ႔ရွိရင္ အႏၲရာယ္ျပဳလႊတ္တာေတြလည္းရွိတယ္’’ဟု ဧည့္လမ္းၫႊန္ဦးေက်ာ္ေဆြက ေျပာသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ အာဏာပိုင္မ်ားကလည္း ယင္းျပႆနာကို တားဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဦးစီးဌာနမွ အရာရွိမ်ား၊ ေဒသခံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဘုရားပုထိုးမ်ားသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆး၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ယင္းျပႆနာကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနအရာရွိေဟာင္းအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေစတီပုထိုးမ်ား၊ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းေက်ာင္းမ်ား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီၿပီးတည္ရွိသည့္ ပုဂံေဒသတြင္ ေနရာတုိင္း၊ အခ်ိန္တုိင္းေတာ့ မည္သူမွ်ေစာင့္မၾကည့္ႏုိင္။ ၁၉၆၈ က ေကာက္ယူထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ ပုဂံဘုရားအေရအတြက္သည္ ၂၂၁၇ ဆူရွိသည့္အတြက္ ယင္းေနရာမ်ားကို အခါမလပ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ၈ နာရီတစ္ဆိုင္း တာဝန္ယူမည့္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၆,၆၀၀ ေက်ာ္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ညႇိဳးထိုးမလြဲ ေနရာမလပ္ရွိေနသည့္ ပုဂံေစတီပုထုိးမ်ားအတြင္း ယင္းအျပဳအမူမ်ိဳး ပေပ်ာက္သြားရန္ ပညာေပးစည္း႐ံုးသည့္ လႈံ႔ေဆာ္မႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ျခင္းက အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ပုဂံဧည့္လမ္းၫႊန္အသင္းဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ဝင္းခ်ိဳကေျပာသည္။

‘‘ပညာေပးလႈံ႔ေဆာ္ေရးအစီအစဥ္ လုပ္မွရမယ္။ ေနရာကက်ယ္လြန္းေတာ့ ပညာေပးလႈံ႔ေဆာ္ေရးအစီအစဥ္လုပ္တာ အေကာင္းဆံုးပဲ’’ဟု ဦးေဇာ္ဝင္းခ်ိဳကေျပာသည္။

ပုဂံေဒသတြင္ အဆုိပါအျပဳအမူမ်ိဳးပေပ်ာက္ရန္ အပါအဝင္ ပုဂံေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း (NGO)တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ပုဂံၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ ဦးေအာင္ႀကိဳင္က ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁,၀၀၀ ခန္႔ကတည္းက ၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံအျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေနသည့္ ပုဂံသည္ စစ္ပြဲမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ လူလုပ္အဖ်က္အဆီးမ်ားကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံရင္း တစ္ခ်ိန္က သူ၏ေက်ာ္ၾကားမႈႏွင့္ ဂုဏ္ပကာသနတုိ႔ကို ျပန္လည္ရရွိရန္ အခြင့္အေရးတစ္ခုလမ္းပြင့္လာၿပီ ျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပြင့္လင္းမႈႏွင့္အတူ သမုိင္းတြင္ မည္သည့္အခ်ိန္ကမွ မရွိခဲ့ဖူးသည့္ အေရအတြက္မ်ိဳးျဖင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအႏွံ႔မွ ခရီးသြားမ်ားသည္ ပုဂံ၏ခ့ံညားထည္ဝါမႈကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈေနၾကသည္။

ကမၻာက စိတ္ဝင္စားသည္မွာ ေရွးျမန္မာတုိ႔၏ ခမ္းနားပံုမ်ားသာ ျဖစ္လိမ့္မည္။ အသံုးျပဳၿပီးသား ကြန္ဒံုးမ်ား၊ စြန္႔ပစ္အတြင္းခံမ်ား၊ တစ္စစီကြဲေၾကေနသည့္ ဘီယာပုလင္းခြံမ်ားႏွင့္ ေမြ႕ရာေဟာင္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္ေတာ့ မိုင္ေပါင္းေထာင္ခ်ီကာ ေလယာဥ္စီးၿပီး မည္သူမွ်လာလိမ့္ေတာ့မည္မဟုတ္။

အဆိုပါစိန္ေခၚမႈကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အေျဖရွာရမည္ျဖစ္သည္။ဓာတ္ပုံ−ၿငိမ္းခ်မ္း

From: 7Day Daily

www.mmdailystar.com

ေရေဘးဒုကၡသည္ေရာက္ေနသူ ျပည္သူမ်ားမွ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ ထမင္းထုပ္၊ ေရသန္႔ဘူးမ်ား အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လွဴဒါန္း


ေမွာ္ဘီ ၊ ၆-၈-၂၀၁၄
မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းသျဖင့္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ၊ အမွတ္(၄) တိုးခ်ဲ႕ ရပ္ကြက္သစ္ အတြင္းရွိ အိမ္ေျခ ၁၀၀၀ ခန္႔၏ ေနအိမ္ၿခံ၀င္း မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ အတြင္း လမ္းမ်ားေပၚသုိ႔ ေရမ်ား ၀င္ေရာက္လ်က္ ရွိသျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္မေတာ္သား မ်ားက ေရနစ္ျမႇဳပ္ ခံရေသာ ေနအိမ္မ်ား ရွိ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား ထမင္းထုပ္ ၂၀၀၅ ထုပ္ ၊ ေရသန္႔ဘူး တစ္လီတာဘူး ၁၀၀၀ ဘူး ႏွင့္ ၂၀ လီတာ ၅၀ ဘူးတုိ႔အား သြားေရာက္ လွဴဒါန္း ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
From:ျမ၀တီ

www.mmdailystar.com

ျပည္ၾကားေရးဝန္ႀကီးျဖစ္ၿပီးေနာက္ ပိုမိုျပတ္သား မာေက်ာလာသည့္ ဦးရဲထြဋ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

 အစိုးရသစ္ သက္တမ္းသုံးႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္အတြင္း ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္မွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ရာထူးတုိးတက္သြားသူမွာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဦးရဲထြဋ္ ျဖစ္သည္။ ဒု၀န္ႀကီးျဖစ္ၿပီး မၾကာမီမွာပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူအျဖစ္ပါ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီး အစိုးရ၀န္ထမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအနက္ လူမႈကြန္ရက္၀က္ဘ္ဆုိက္မွ သတင္းမ်ား ျပန္ၾကားေျပာဆိုသည့္ေနရာတြင္ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ နာမည္ေက်ာ္သူလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႕၀င္အခ်ဳိ႕၏ ကေမာက္ကမအလဲြမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ေျပာဆုိေလ့ရွိသူ၊ အစိုးရ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးယႏၲရား၏ အဓိကဇာတ္ေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ လူသိမ်ားလွသည့္၀န္ႀကီး ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ အစုိးရ၏ တတိယလႈိင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္လာသူ ဦးရဲထြဋ္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မူ၀ါဒမ်ားအား ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

ေမး- ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ျဖစ္လာခ်ိန္မွာ ၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ ဦးစားေပးၿပီး လုပ္သြားမယ့္ လုပ္ငန္းေတြကို သိခ်င္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အစိုးရသက္တမ္းက လေပါင္း ၂၀ ခန္႔သာ က်န္ရွိေတာ့တဲ့အတြက္ ဒီအခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာ ၀န္ႀကီးအေကာင္အထည္ေဖာ္လိုတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ၿပီးဆုံးေအာင္ လုပ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ထင္ပါသလား။

ေျဖ- ကြၽန္ေတာ္ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မယ့္ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ ပထမတစ္ခုက အစုိးရနဲ႔ စာနယ္ဇင္းမ်ားအၾကားမွာ က်င့္၀တ္နဲ႔ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈကို အေျခခံတဲ့ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ဖုိ႔ပါ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မီဒီယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာမီဒီယာေလာကကို ယူနက္စကိုရဲ႕ မီဒီယာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအၫႊန္းကိန္းမ်ားနဲ႔အညီ လူမႈတာ၀န္သိ မီဒီယာအျဖစ္ ေပၚေပါက္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈတာ၀န္သိ မီဒီယာဆုိတာ အာဆီယံက လက္ခံထားတဲ့ စံႏႈန္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး- ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္ႏုိင္ငံႀကီးေတြမွာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနဆိုတာ မရွိသလို အစိုးရရဲ႕ လုပ္ရပ္အေကာင္းအဆိုးကို လြတ္လပ္တဲ့ မီဒီယာေတြကေန မွတ္ေက်ာက္တင္ေရးသားၾကပါတယ္။ အခုျမန္မာႏုိင္ငံကလည္း ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို သြားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနဟာ လုိအပ္တယ္လို႔ ၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ယူဆပါသလား။ဒါ့အျပင္ ဒီဌာနဟာ မလိုအပ္ဘဲနဲ႔ထားတဲ့အတြက္ တုိင္းျပည္ဘ႑ာေတြလည္း အလဟႆကုန္ေနတယ္လို႔ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားမႈေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ ဒါကို ဘယ္လိုမ်ား ေျပာၾကားလိုပါသလဲ။

ေျဖ- ဒီမုိကေရစီစစ္စစ္ႏုိင္ငံေတြမွာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမရွိဘူးလို႔ ေျပာတာၾကားတုိင္း ကြၽန္ေတာ္အံ့ၾသမိတယ္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို တုိင္းတာတဲ့စံေတြထဲမွာ ၀န္ႀကီးဌာနအမ်ဳိးအစားနဲ႔ သတ္မွတ္တဲ့ စံမပါပါဘူးဆိုတာ ႏုိင္ငံေရးသီအုိရီေတြ ေလ့လာဖူးသူတုိင္း သိပါတယ္။ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံႀကီးျဖစ္တဲ့ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွာ Ministry of Information and Broadcasting ဆိုၿပီး ဖဲြ႕စည္းထားပါတယ္။ အဲဒီ ၀န္ႀကီးဌာနကပဲ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးသာမက ႐ုပ္သံမီဒီယာ၊ ပုံႏွိပ္မီဒီယာမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းသင္တန္းမ်ားအတြက္လည္း တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။ ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာေတြကိုလည္း အဲဒီ၀န္ႀကီးဌာနကပဲ တာ၀န္ယူပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ဒီမုိကေရစီမဆန္ဘူးလို႔ ႏုိင္ငံတကာက ေျပာေနတဲ့ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕မွာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမရွိပါဘူး။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ ၀န္ႀကီးဌာန ဖဲြ႕စည္းမႈဆိုတာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္နဲ႔ မဆုိင္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ လုိအပ္ခ်က္နဲ႔ပဲ ဆုိင္ပါတယ္။

ေမး- အစိုးရရဲ႕ တတိယလႈိင္းမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတစ္ဦး အဓိက တာ၀န္ယူရမယ့္ တာ၀န္ေတြက ဘာေတြျဖစ္ပါသလဲ။

ေျဖ- အစိုးရရဲ႕ တတိယလႈိင္းမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတစ္ဦးရဲ႕ တာ၀န္ကေတာ့ မိမိ၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ ရလဒ္ကို ျပည္သူမ်ား အျမန္းဆုံး ရရွိခံစားဖို႔ပဲလို႔ အတုိခ်ဳပ္ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ဆိုရင္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္အပါအ၀င္ မီဒီယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ မတူကဲြျပားေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားဆီက အရည္အေသြးျပည့္၀တဲ့၊ ဓမၼဓိ႒ာန္က်တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေရးဟာ တတိယလႈိင္းမွာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းပါပဲ။ မွန္ကန္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကပဲ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ က်င့္သုံးႏုိုင္ေအာင္၊ မွန္ကန္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

ေမး- ၀န္ႀကီးကို အခုအၿငိမ္းစားယူသြားတဲ့ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ၾကည္ဟာ သူ၀န္ႀကီးျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဒု၀န္ႀကီးအျဖစ္ Recommend ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခု၀န္ႀကီးကေကာ ဒု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဘယ္သူ႔ကိုမ်ား Recommend လုပ္ဖုိ႔ ရွိပါသလဲ။

ေျဖ- ကြၽန္ေတာ့္ကို ဒုတိယ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးဖုိ႔ ဘယ္သူက ေထာက္ခံခဲ့တယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္မသိပါဘူး။ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္ကလည္း မင္းကို ငါေထာက္ခံေပးခဲ့တာလို႔ တစ္ခါမွ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းဟာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး- ပုဂၢလိက မီဒီယာနဲ႔ အစိုးရၾကားမွာ အဖုအထစ္ေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ လက္ရွိလည္း ျဖစ္ေနဆဲ အေနအထားေတြ ရွိတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ ဒီအသုိင္းအ၀ိုင္းႏွစ္ခုၾကားမွာ အဖုအထစ္ေတြ ေျပေလ်ာ့ေစမယ့္ ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြ ရွာထားၿပီးပါၿပီးလား။

ေျဖ- အစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိကမီဒီယာၾကား အဖုအထစ္ျဖစ္တယ္လို႔ သိမ္းက်ဳံးၿပီးေျပာတာထက္ စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ကို မလုိက္နာတဲ့၊ စာနယ္ဇင္းအတတ္ပညာကို အေလးမထားတဲ့ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မဆန္တဲ့ မီဒီယာတခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ အစိုးရနဲ႔ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားၾကားမွာ နားလည္မႈလဲြတာေတြ ျဖစ္လာတယ္လို႔ ေျပာတာက ပိုမွန္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီအေျခအေနကို ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့ အေျခခံမူမ်ားကို ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ သမၼတႀကီးနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီတုိ႔ ေတြ႕တဲ့အခ်ိန္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအေျခခံ အယူအဆေတြေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ အစိုးရအဖဲြ႕ကိုယ္စား စာနယ္ဇင္းေကာင္စီနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားပါ့မယ္။

ေမး- ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးကေန ဒု၀န္ႀကီးအထိ ေနာက္သမၼတေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူျဖစ္လာတဲ့အထိ ၀န္ႀကီးဟာ ဆုိရွယ္မီဒီယာကို ေကာင္းေကာင္းသုံးစဲြခဲ့တယ္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာသုံးစဲြမႈမ်ားကေန ၀န္ႀကီးကို ေထာက္ခံအားေပးမႈေရာ ေ၀ဖန္ပုတ္ခတ္မႈေတြကိုပါ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ အခုျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ျဖစ္လာခ်ိန္မွာ ဒီဆုိရွယ္မီဒီယာသုံးစဲြမႈေတြကို ဘယ္လိုပုံစံနဲ႔ သုံးစဲြသြားဖုိ႔ ရွိပါသလဲ။

ေျဖ- ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္တာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကေန စတာ၀န္ယူခဲ့တာပါ။ ဆုိရွယ္မီဒီယာကို စသုံးတာကေတာ့ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဘ၀ကျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ၀န္ႀကီးျဖစ္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ ျပည္သူေတြနဲ႔ တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႕ႏုိင္ဖို႔အတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သုံးခဲ့တာပါ။ ၀န္ႀကီးဘ၀မွာလည္း ရႏုိင္သေလာက္ အခ်ိန္ေပးၿပီး သုံးမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ဆုိ ရွယ္မီဒီယာကိုသုံးတာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုရွိတယ္။ ပထမရည္ရြယ္ခ်က္က ျပည္သူေတြဆီက သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို တုိက္႐ိုက္ရယူႏုိင္ဖုိ႔ပဲ။ ဒုတိယရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ တခ်ဳိ႕မီဒီယာေတြက အစိုးရမူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုိသလို ပုံေဖာ္ေရးမႈ၊ တစ္ခါတေလမေရးဘဲ သတင္းေမွာင္ခ်ထားမႈေတြကို ေက်ာ္လႊားၿပီး ျပည္သူကို တုိက္႐ုိက္အသိေပးႏုိင္ဖို႔ပါ။

ေမး- ၀န္ႀကီးကို ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား ျဖစ္တယ္။ ပိေတာက္ေျမေရဒီယိုဟာ ၀န္ႀကီး အဓိကကိုင္တြယ္ခဲ့ၿပီး ၀ါဒျဖန္႔မႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြမွာ အစုိးရ၀ါဒျဖန္႔ေဆာင္းပါးေတြ မ်ားစြာေရးခဲ့တယ္ စသျဖင့္ ၀န္ႀကီးကို တံဆိပ္ကပ္မႈေတြ အရမ္းမ်ားပါတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၀န္ႀကီးက ဘာမ်ားေျပာလိုပါသလဲ။

ေျဖ- ကြၽန္ေတာ္က တံဆိပ္ေတြကို စိတ္မ၀င္စားပါဘူး။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ ရလဒ္ရဲ႕ အရည္အေသြးကိုပဲ အေလးထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေပးအပ္လာတဲ့ တာ၀န္ကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္မယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ပဲရွိပါတယ္။

ေမး- ၀န္ႀကီးဟာ သမၼတနဲ႔ အစိုးရအဖဲြ႕ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြေပၚမွာ တစ္ခ်ိန္လုံး ကာကြယ္ေျပာဆိုတတ္သူလို႔ အတုိက္အခံနဲ႔ ျပည္သူအမ်ားက ျမင္ေနၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သမၼတေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူအျဖစ္ကေန ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးအထိ ရာထူးတုိးျမႇင့္လုိက္တာဟာ ေနာင္လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အစိုးရရဲ႕ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးအရွိန္ ပိုျမႇင့္လာမယ္လို႔ သုံးသပ္ၾကပါတယ္။ ဒါကို ဘယ္လုိမ်ား ေျဖၾကားလိုပါသလဲ။

ေျဖ- ခင္ဗ်ားက ျပည္သူအမ်ားလို႔ သုံးသြားတယ္။ အဲဒီစကားကို စစ္တမ္းေကာက္ၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ သုံးလုိက္တာလား ၊ ဒါမွမဟုတ္ စာနယ္ဇင္းသမားအမ်ားစုက ျမင္တာကို ျပည္သူအမ်ားလို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္တာလား ကြၽန္ေတာ္မသိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ သမၼတနဲ႔ဲ အစိုးရအဖဲြ႕ဟာ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ႀကိဳးစားေနတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္။ သမၼတႀကီးရဲ႕ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၁ တုန္းက ခင္ဗ်ားတို႔ ကိုုယ္တုိင္ျဖစ္လာမယ္လို႔ မထင္ခဲ့တဲ့  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ရလဒ္ေတြ ရလာတယ္။ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ အခက္အခဲေတြ ရွိေနေပမယ့္ ဒီမူ၀ါဒအတုိင္း ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္ရင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မွာ ေသခ်ာတယ္။ ဒီလိုယုံၾကည္တဲ့အတြက္ အစိုးရမူ၀ါဒေတြကို လူေတြပိုၿပီးနားလည္လာေအာင္ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္ခံၿပီး ရွင္းျပေနတာပါ။

ဒီရာထူးမရလည္း ကြၽန္ေတာ္ ေျပာႏုိင္တဲ့ေနရာကေန အခုေျပာေနတဲ့စကားေတြပဲ ေျပာမွာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္မယုံၾကည္ဘူးဆိုရင္ ဓားမုိးၿပီးေျပာခိုင္းလည္း မေျပာဘူး။

ေမး- ၀န္ႀကီးရာထူးအဆင့္ဆင့္တက္တာ ျမန္လြန္းတယ္လို႔ ဆုိၾကပါတယ္။ ဒါက သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးခင္မင္မႈေၾကာင့္လို႔ ဆုိႏုိင္မလား။

ေျဖ- ကြၽန္ေတာ္က ဒုတိယ၀န္ႀကီးတာ၀န္မယူခင္အထိ စစ္ဘက္၊ နယ္ဘက္ႏွစ္ခုလုံးမွာ သမၼတႀကီးရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ တာ၀န္မထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး သမၼတႀကီးက ပုဂၢိဳလ္ေရးခင္မင္မႈနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးလည္း မဟုတ္ပါဘူး။

ေမး- ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မီဒီယာဥပေဒေတြ ေဖာင္းပြေနတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီဥပေဒေတြရဲ႕ အဓိက Key Player က ၀န္ႀကီးလို႔လည္း ဆုိတယ္။ မီဒီယာဥပေဒအမ်ားစုဟာ အစိုးရရဲ႕ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ယႏၲရားကို ပိုၿပီးခုိင္မာေအာင္ ကာကြယ္ေပးမယ့္ ဥပေဒေတြလို႔လည္း ေ၀ဖန္သုံးသပ္သူတို႔က ဆိုပါတယ္။ ဒီဥပေဒေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ၀န္ႀကီးရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကို ေျပာၾကားေပးေစလုိပါတယ္။

ေျဖ- ယူနက္စကိုရဲ႕ မီဒီယာဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အၫႊန္းကိန္းမွာ မီဒီယာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ လုိအပ္တဲ့ဥပေဒမ်ား ရွိေရးဆိုတာ ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ကို ျဖည့္ႏုိင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ယူနက္စကို၊ IMS, AIBD, DW စတဲ့ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေပါင္းလုပ္တယ္။ စံနမူနာအေနနဲ႔ အေနာက္ဥေရာပႏုိင္ငံေတြ၊ စကင္ဒီေနဗီးယားႏုိင္ငံေတြ၊ အိႏိၵယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား စတဲ့ ႏုိင္ငံေတြကိုယူတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ကူညီေနတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းေတြက မီဒီယာဥပေဒေတြ မ်ားလုိက္တာလို႔ တစ္ခါမွမေျပာဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေျပာတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာလည္း မီဒီယာဥပေဒတစ္ခုမက ရွိေနတာကိုး။ ကြၽန္ေတာ္ေျပာတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ မီဒီယာဥပေဒ ဘယ္ႏွမ်ဳိးေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာကို ေလ့လာရင္ သိႏုိင္ပါတယ္။

ေမး- အခုျဖစ္ထားတဲ့ ပုံႏွိပ္စက္ကိစၥေၾကာင့္ ဦးေအာင္ၾကည္အနားယူသြားရတယ္လို႔ ေျပာဆိုမႈေတြရွိပါတယ္။ ဒီပုံႏွိပ္စက္ကိစၥကေကာ အခု ဘယ္အဆင့္ေရာက္ေနပါၿပီလဲ။

ေျဖ- ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္ အနားယူတာဟာ ပုံႏွိပ္စက္ကိစၥနဲ႔ လုံး၀မပတ္သက္ဘူး။ ပုံႏွိပ္စက္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ ေျပာခဲ့သလိုပဲ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔တင္ျပခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အလဲဗင္းမီဒီယာက စာနယ္ဇင္းေကာင္စီရဲ႕ ဖိတ္ၾကားမႈကို လက္မခံခဲ့တဲ့အတြက္ ေကာင္စီက ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္းမရွိဘူး။ ဒီေတာ့ ဌာနရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္သင့္တာကို ဆက္လုပ္မွာပါ။ ဘယ္လုိလုပ္မယ္ဆိုတာေတာ့ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္...။
 
 
From: 7day

www.mmdailystar.com

ျပန္ၾကားေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ေနရာ ကမ္းလွမ္းလာပါက မလုပ္ဟု ဇာဂနာ ဆုိ


အကယ္၍ ျပန္ၾကားေရး ဒုတိယဝန္ႀကီးေနရာ အား ကမ္းလွမ္းလာပါက မလုပ္ဟု ဇာဂနာက ေျပာသည္။

”ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေျပလည္ေအာင္ ပဲြစားပဲ လုပ္ ေပးမယ္။ ဝန္ႀကီးေနရာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မလုပ္ဘူး”

”ဘာေၾကာင့္ မလုပ္ခ်င္လဲဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ နယ္နိမိတ္က်ဥ္းသြားမယ္။ တုိင္းျပည္ ခ်ဳိ႕ယြင္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ႏုိင္သေလာက္ လုပ္ရမယ့္ တာဝန္ေတြရိွတယ္” ဟု ဇာဂနာက ေျပာ သည္။

ဇာဂနာသည္ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အႏု ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သမၼတႀကီးတုိ႔ ေတြ႕ဆံုရန္စီစဥ္ေပး ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္တြင္ မီဒီယာအဖဲြ႕အစည္း ႏွင့္ သမၼတေတြ႕ ဆံုႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

”ဘာေၾကာင့္ သမၼတနဲ႔ မီဒီယာကို ဆံုေတြ႕ ေပးတာလဲဆုိေတာ့ အႏုပညာရွင္ေတြနဲ႔ သမၼတ ေတြ႕ဆံုတ့ဲေန႔က မီဒီယာသမားတခ်ဳိ႕က အဲဒီေန႔မွာ ပါးစပ္ကို ၾကက္ေျခခတ္ ပံုစံလုပ္ၿပီး ဆႏၵျပခဲ့တယ္။ ဒါကို သမၼတႀကီးက ကိုယ္တုိင္သြားၿပီး လက္ဆဲြႏႈတ္ ဆက္ၿပီးဘာျဖစ္ၾကတာလဲဗ်ာ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေျပာပါ ဦးလို႔ ေျပာရင္ မေကာင္းဘူးလား။ ကြၽန္ေတာ္သာ သမၼတႀကီးဆုိရင္ အဲဒီလိုလုပ္မွာ အမွန္ပဲ။ အဲဒီလို မျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ စိတ္မေကာင္းဘူး။ ေတြ႕ျဖစ္ေအာင္ ကို လုပ္ေပးမယ္ဆုိၿပီး လုပ္တာပါ” ဟု ဇာဂနာက ရွင္းျပသည္။
 
 
From:ေပၚျဖဴလာ

www.mmdailystar.com

ျမန္မာႏွစ္ဦး ပါ၀င္သည့္ ပီနန္ျပည္နယ္တြင္ ရိုက္ကူးခဲ့ေသာ ၀တ္လစ္စလစ္ ဗီဒီယိုႏွင့္ပတ္သက္၍ မေလးရွားရဲမ်ား စံုစမ္းေန
မေလးရွားႏုိင္ငံ ပီနန္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာႏွစ္ဦးပါ၀င္သည္ဆိုေသာ ၀တ္လစ္စလစ္ပြဲတစ္ပြဲအား ရိုက္ကူးခဲ့သည့္ ဗီဒီယိုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရဲမ်ားက စံုစမ္း လ်က္ရွိေၾကာင္း  သိရသည္။

ပီနန္ျပည္နယ္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ရွိ တာလုဘာဟန္ ကမ္းေျခေပၚတြင္ ကိုယ္ေပၚတြင္ ေဆးမ်ားေရးျခယ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္လံုးတီး ကခုန္ေနသူ ၁၈ ဦးတို႔အား ရိုက္ကူးထားသည္ ဗီဒီယိုသည္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဗီဒီယိုတြင္ မေလးရွားမွ ၇ ဦး၊ ျမန္မာမွ ၂ ဦး၊ ဖိလစ္ပိုင္မွ ၁ဦး ႏွင့္ အိႏိၵယမွ ၁ ဦး တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း  ပီနန္ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကိုးကားလ်က္ The Star သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယင္းပြဲအတြက္ ကမ္းေျခႏွင့္အနီး၀န္းက်င္ကို တာ၀န္ယူထိန္းသိမ္းရသည့္ ပီနန္အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပြဲစီစဥ္သူက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု မေလးရွားအြန္လိုင္းသ တင္း၀က္ဘ္ဆိုက္ The Rakyat Post တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေရးသားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပီနန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က  “ပီနန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ကာစီႏိုရံုေတြကိုေတာင္ ဖြင့္ခြင့္မေပးတာ ဒီလိုပြဲမ်ဳိးကို ခြင့္ျပဳဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။
 
From:Mizzima

www.mmdailystar.com

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ (၄၇) ႏွစ္ေၿမာက္ အာဆီယံေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေၿပာၾကား

ေနၿပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၆
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ က်ေရာက္မည့္ (၄၇) ႏွစ္ေၿမာက္ အာဆီယံေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနၿပည္ေတာ္ရွိ ၿမန္မာ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန (MICC II) ၌ က်င္းပရာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေၿပာၾကားသည္။

အာဆီယံေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသို႔ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ၿမင့္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး ဥကၠ႒ ဦးၿမသိန္း၊ ၿပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး၊ အာဆီယံ အသိုက္အဝန္း မ႑ိဳင္သံုးရပ္မွ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဇနီးမ်ား၊ ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အာဆီယံ သံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဇနီးမ်ား၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံၿခား သံအမတ္ႀကီးမ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚၿမၿမ၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ေဒၚတင္တင္ဝင္းႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံစံုတီးဝိုင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာ တကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္) တို႔မွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားက အာဆီယံ သီခ်င္းၿဖင့္ အခမ္းအနားကို ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က မိန္႔ခြန္းေၿပာၾကားရာတြင္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ႀကီး၏ (၄၇) ႏွစ္တာ ခရီးစဥ္ကို ၿပန္လည္ သုံးသပ္ၾကည့္မည္ ဆိုလွ်င္ စည္းလံုး ညီညြတ္ၿခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၿခင္းတို႔သည္ အာဆီယံ၏ အဓိက အေၿခခံ ၿဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ သာယာဝေၿပာၿခင္းမ်ားအတြက္ ထင္ရွားသည့္ တိုးတက္ၿခင္း မ်ားကိုလည္း ေအာင္ၿမင္စြာ ရရွိခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံ၏ ထူးၿခားခ်က္မွာ ကြဲၿပားၿခားနားမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ စည္းလံုး ညီညြတ္ၿခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ၿခင္း ၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းအေၿခခံစိတ္ဓါတ္မ်ားသည္ အာဆီယံ၏ တန္ဖိုးႏွင့္ အေၿခခံမူမ်ား ၿဖစ္ၿပီး ယင္းအေၿခခံမူမ်ားသည္ အာဆီယံကို အခက္အခဲမ်ားမွ ေအာင္ၿမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေစရန္ လမ္းၿပ ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း မိမိအေနၿဖင့္ ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း။

ယေန႔ကာလတြင္ အာရွ- ပစိဖိတ္ေဒသကို မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ေဒသတစ္ခု အၿဖစ္ ၿမင္ေတြ႕ေနရပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံ၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈသည္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စု ႏွစ္မ်ားအတြင္း ပိုမိုသိသာစြာ တိုးတက္ၿမင့္မား လာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံ အသိုက္အဝန္း တည္ေထာင္ေရးသည္ အာဆီယံ၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို အေၿခခံထားၿခင္း ၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံအေနၿဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔၏ ေဆာင္ပုဒ္အၿဖစ္ "ေရွ႕သို႔တူညီတက္လွမ္းခ်ီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေဝစည္ အသိုက္အဝန္းဆီ" ဆိုသည့္ အႏွစ္သာရ ၿပည့္ဝသည့္ ဦးတည္ခ်က္ကို ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ပါေၾကာင္း။

ယေန႔ ကာလသည္ အာဆီယံ အသိုက္အဝန္း တည္ေထာင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရန္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္ၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံသည္ တစစ ႀကီးမားက်ယ္ၿပန္႔လာသည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအၿဖစ္ ပံုသ႑ာန္ ေၿပာင္းလဲ ေနၿပီ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔သို႔ ေၿပာင္းလဲရာတြင္ တူညီသည့္ တန္ဖိုးထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ တူညီေသာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို အၿပန္အလွန္ လက္ခံခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး အသိုက္အဝန္း၊ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း၊ လူမႈယဥ္ေက်းမႈ အသိုက္အဝန္းမ်ားနွင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္ အာဆီယံအသိုက္အဝန္းကို တည္ေထာင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိပါေႀကာင္း။

ယေန႔ကာလတြင္ ေဒသတြင္းၿဖစ္္ေပၚေနသည့္ အေၿပာင္းအလဲမ်ားကို ေတြ႔ရွိိရမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ မိမိတို႔အေနၿဖင့္ ဒီမုိကေရစီနွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိရွိနားလည္မႈမ်ား ၿမင့္မားလာၿခင္း၊ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားအႀကား အၿပန္အလွန္ အမွီသဟဲၿပဳၿခင္းမ်ား တိုးၿမင့္လာၿခင္း၊ သတင္းနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ မ်ားကို ၿပည္သူမ်ား လက္လွမ္းမီ အသုံးၿပဳလာႏိုင္ၿခင္း စသည့္ အေၿပာင္းအလဲမ်ား ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ယင္းအေၿပာင္းအလဲမ်ားသည္ ၿပည္သူမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ အၿပဳသေဘာ အက်ိဳးၿပဳမႈမ်ား ၿဖစ္ထြန္းေစပါေႀကာင္း၊ ထုိတိုးတက္မႈ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ေရရွည္ တည္တံ့ႏုိင္ေအာင္ အာဆီယံ အသိုက္အဝန္း တည္ေထာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မွ ၿမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ဟု မိမိအေနၿဖင့္ ယုံႀကည္ပါေႀကာင္း။

၂၀၁၄ ခုနွစ္ အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒အေနၿဖင့္ အာဆီယံအသိုက္အဝန္း ထူေထာင္မႈကို သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္အတြင္း ၿပီးေၿမာက္ေစရန္ အားေပးတိုက္တြန္းသြားမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ၿပည္သူအေၿခၿပဳ အာဆီယံအသိုက္အဝန္း ထူေထာင္မႈသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈနွင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအႀကား စီးပြားေရး မညီမ်ွၿခင္းမ်ားကို ေၿဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ဟု ၿမန္မာႏိုင္ငံအေနၿဖင့္ ယုံႀကည္ပါေႀကာင္း၊ အာဆီယံ အသိုက္အဝန္း တည္ေထာင္ေရး ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ကုလသမဂၢေထာင္စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္ အရလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ကိုက္ညီမႈ ရွိပါေႀကာင္း။

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးအသိုက္အဝန္းအေနၿဖင့္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ႀကြယ္ဝခ်မ္းသာေရးအတြက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္သြားမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး အသိုက္အဝန္း လမ္းၿပေၿမပုံသည္ ေဒသတြင္း လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္း သာယာေရး ၿမွင့္တင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေၿခခံမ်ား ခိုင္မာေစေရးအတြက္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ယင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမွ ေနၿပီး ေဆြးေႏြးဖက္ႏုိင္ငံမ်ား ပါဝင္သည့္ ပိုမိုက်ယ္ၿပန္႔ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တည္ေဆာက္သြားရန္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ထိုသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သမားရိုးက် မဟုတ္ေသာ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ ၿဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ား ၿဖစ္သည့္ လူကုန္ကူးမႈ၊ ေငြေႀကးခဝါခ်မႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ကူးစက္ေရာဂါ တားဆီး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရယ္ စီမံခန္႔ခြဲၿခင္းက႑မ်ားတြင္ ဦးစားေပး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားႀကရမည္ၿဖစ္ၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုလည္း ၿမွင့္တင္ရန္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း။

၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္း ထူေထာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေဒသ တစ္ခုလုံးကို ေစ်းကြက္တစ္ခုတည္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ တစ္ေနရာတည္း ၿဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေႀကာင္း၊ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္းသည္ အာဆီယံ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖစ္သည့္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားအႀကား စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္မႈ မ်ွတေစရန္ႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးမႈကြာဟခ်က္ က်ဥ္းေၿမာင္းေစရန္အတြက္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အေထာက္အကူၿပဳလိမ့္မည္ဟု ယုံႀကည္ပါေႀကာင္း၊ အာဆီယံ ေပါင္းစည္း ဆက္သြယ္ေရး မဟာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ေဒသတြင္း အလုံးစုံ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတို႔သည္ ယင္းရည္မွန္းခ်က္ကို အေထာက္အကူ ၿပဳလိမ့္မည္ဟု ယုံႀကည္ပါေႀကာင္း။

လူမႈယဥ္ေက်းမႈ အသိုက္အဝန္းတည္ေဆာက္မႈသည္ သဘာဝေဘးဒဏ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္မႈ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေၿပာင္း လုပ္သား မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ၿမွင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ကူးစက္ ၿပန္႔ပြားေစသည့္ ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ ပညာေရးၿမွင့္တင္မႈ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ အာဆီယံေဒသကို တိုးတက္ေစရန္ အာဆီယံ အဖြဲ႔ဝင္ နုိင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ၿမွင့္တင္ရန္အတြက္လည္း လူမႈ ယဥ္ေက်းမႈ အသုိက္အဝန္းဆို္င္ရာ လမ္းၿပေၿမပုံခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိ္ပါေၾကာင္း။

အသုိက္အဝန္းတည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ အာဆီယံ၏ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ကို ၂၀၁၅ ခုနွစ္ နွစ္ကုန္တြင္ ၿပီးစီးရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထား ရွိပါေၾကာင္း၊ အာဆီိယံအဖြဲ႔ဝင္နုိင္ငံမ်ားသည္ ယင္း ရည္မွန္းခ်က္ကို အခ်ိန္မီ ၿပည့္မီေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံ အေနၿဖင့္ မတူကြဲၿပားမႈမ်ားၾကားမွ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အာဆီယံ၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ အင္အားၿဖင့္ ေအာင္ၿမင္စြာ ေက်ာ္လႊား နုိင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း။

မၾကာေသးသည့္ ကာလအတြင္း အာဆီယံနုိင္ငံမ်ားအၾကား စိတ္ထိခိုက္ ေၾကကြဲဖြယ္ၿဖစ္ရပ္မ်ား ၿဖစ္ပြားခဲ႔ပါေၾကာင္း၊ မေလးရွားေလေၾကာင္း အမွတ္ ၁၇ ၏ ေၾကကြဲဖြယ္ၿဖစ္ရပ္ဆိုးနွင့္ ဖိလစ္ပိုင္နွင့္ ဗီယက္နမ္နုိင္ငံမ်ားတြင္ ၿဖစ္ပြားခဲ႔သည့္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ၿဖစ္သည့္ မုန္တုိင္း က်ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အသက္အိုးအိမ္မ်ား ဆုံးရႈံး ပ်က္စီးခဲ႔ရသည့္ ၿဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ ၿမန္မာအစုိးရနွင့္ ၿမန္မာၿပည္သူမ်ားက စာနာစိတ္ၿဖင့္ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္း ၿဖစ္ရပါေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ႔သုိ႔ ၿဖစ္ရပ္မ်ားကို ကာကြယ္နုိင္ရန္္အတြက္ အာဆီယံ အဖြဲ႔အတြင္း သာမက ေဒသတြင္း နုိင္ငံမ်ား၊ ကမၻာ႔နုိင္ငံမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနွင့္ အၿပန္အလွန္ နားလည္မႈတုိ႔ကို ၿမွင့္တင္သြားၾကရမည္ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း။

 ၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္ ၿမန္မာနုိင္ငံသည္ အာဆီယံဥကၠ႒အၿဖစ္ ဦးေဆာင္တာဝန္ယူလ်က္ရွိရာ နွစ္လယ္ကာလသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုနွစ္ နွစ္စမွ စတင္ၿပီး အာဆီယံ အဖြဲ႔ႀကီး၏ ခ်မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အၿပည့္အဝ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ အာဆီယံဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ အဆင့္ၿမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး မ်ားကို က႑စုံတြင္ အရွိန္အဟုန္ၿဖင့္ က်င္းပလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၄ ႀကိမ္ ေၿမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးကိုလည္း ယခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက ေအာင္ၿမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါေႀကာင္း၊ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းတြင္ ေနၿပည္ေတာ္၌ ၄၇ ႀကိမ္ေၿမာက္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံၿခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပေတာ့မည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ယင္းဝန္ႀကီး အဆင့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးဘက္ႏုိင္ငံမ်ား က်ယ္ၿပန္႔စြာ ပါဝင္ႀကမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ထိုအစည္းအေဝးမ်ားမွ အက်ိဳးရွိသည့္ ရလဒ္မ်ားကို ၿဖစ္ထြန္းေစမည္ဟု မိမိအေနၿဖင့္ ယံုႀကည္ပါေႀကာင္း။

ၿမန္မာႏုိင္ငံအေနၿဖင့္ ေဒသတြင္းတြင္ အာဆီယံ၏ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ကို အေလးထား ထိန္းသိမ္းၿပီး အာဆီယံ၏ မူဝါဒမ်ား၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ာကို တာဝန္သိသည့္၊ တာဝန္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအၿဖစ္ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ေဖာ္ေဆာင္ သြားမည္ ၿဖစ္ေႀကာင္းကို အတည္ၿပဳ ေၿပာႀကားလိုပါေႀကာင္း၊ ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ အာဆီယံ အေပၚ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ၿဖစ္သည့္ ေရွ႕သို႔ တူညီစြာ တက္လွမ္းခ်ီၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေၿပာသည့္ အာဆီယံ အသိုက္အဝန္းကို တည္ေထာင္ရန္ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ကို အၿပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း ၿဖင့္ ေၿပာႀကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒ ကိုယ္စား အမွာစကား ေၿပာႀကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က (၄၇) ႏွစ္ေၿမာက္ အာဆီယံေန႔ အထိမ္းအမွတ္ တကၠသိုလ္အဆင့္  ဉာဏ္စမ္း ပေဟဋိၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိသူမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာကံေဇာ္က တကၠသုိလ္အဆင့္ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲ ဆုရရွိသူမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအးၿမင့္ႀကဴက အထက္တန္းအဆင့္ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိသူ မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဇာ္မင္းေအာင္က အလယ္တန္းအဆင့္  စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိသူမ်ားအား လည္းေကာင္း ဆုမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးၿမႇင့္ႀကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနမွ အႏုပညာရွင္မ်ားက We ARE ASEAN ေတးသီခ်င္းၿဖင့္ သရုပ္ၿပ ေဖ်ာ္ေၿဖတင္ဆက္ႀကသည္။

ဆက္လက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆုရေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံုရိုက္ႀကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ တက္ေရာက္လာႀကေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံမွ ရိုးရာပစၥည္းမ်ား၊ အာဆီယံလႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား၊ အာဆီယံ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ဆုရစာစီစာကံုးမ်ား ခင္းက်င္းၿပသထားမႈကို လွည့္လည္ ႀကည့္ရႈခဲ့ႀကသည္။


From:သမၼတရံုး

www.mmdailystar.com

တပည့္ျဖစ္သူႏွင့္ ေဖာက္ျပန္ေနသည့္ လိင္ပညာေပးသင္တန္းဆရာမတစ္ဦးအား ခင္ပြန္းျဖစ္သူက ပတ္၀န္းက်င္ကို ေခၚၿပ၍ ရဲတိုင္

အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕လူမႈေရးေဖာက္ျပန္မႈေတြကုိ ပတ္၀န္းက်င္မွမၾကာခဏ ၾကားသိျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ လက္မခံႏုိင္တဲ့ ပတ္သက္မႈမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ ပတ္၀န္း က်င္မွာေျဖရွင္းလုိ႕မရတဲ့ လူမႈေရးျပႆနာေတြ ျဖစ္လာ ပါတယ္။ ယုိသူမရွက္ ျမင္သူ ရွက္တဲ့။ အိမ္ေထာင္ရွင္ျဖစ္ေနပါရက္ ကုိယ္နဲ႕ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ၊ သားသမီးရင္း ျခားနဲ႕မျခားနားေအာင္ကုိပင္ ခင္တဲ့ပတ္သက္မႈမ်ိဳးကေန အခ်င္းခ်င္း သစၥာမရွိေဖာက္ ျပန္ေနၾကတဲ့သူေတြအမ်ားအျပားရယ္ပါ။

ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံ တကၠသုိလ္တစ္ခုကေနၿပီးေတာ့ မက္ဒါကတ္စကား ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမစံု တြဲကုိ ႏုိင္ငံျခားဘာသာရပ္သင္တန္း ဆရာနဲ႕ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပညာေပးသင္ တန္းဆရာမ တုိ႕အျဖစ္ ခန္႔အပ္သင္ၾကားေပးရန္ အခေၾကးေငြျဖင့္ငွားရမ္းခဲ့ကာလအ ေတာ္ၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

တစ္ရက္ ေက်ာင္းဆရာ အန္ဂ်ာရာက အိမ္ကုိ ေစာစီးစြာျပန္လာခဲ့ရာမွာ သူ႕တုိ႕ အိပ္ခန္းကုတင္ေပၚမွာျမင္ေတြ႕ရတဲ့ျမင္ကြင္းေၾကာင့္ အေတာ္ ေလး ထိတ္လန္႕သြား ခဲ့ပါေတာ့တယ္။ ဒါကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ ဇနီးသည္ျဖစ္သူက သူ႕ရဲ႕ သင္တန္းသားနဲ႕ အတူ ေဖာက္ျပန္ေနတာပါပဲ။ ဒါကတကယ့္ကုိ လက္မခံေလာက္တဲ့ပတ္သက္မႈမ်ိဳးပါ။

ခင္ပြန္းျဖစ္သူရဲ႕ ေက်ာင္းသားနဲ႕ေတာင္ေဖာက္ျပန္ေနတာဆုိေတာ့ သူတုိ႕ႏွစ္ဦး စလံုးက ဘယ္အခ်ိန္ကတည္းက ဒီလုိမ်ိဳး စိတ္နယ္ေက်ာ္လာတဲ့ အထိျဖစ္လာခဲ့သလဲ ဆုိတာနဲ႕ ကုိယ့္တူ၊ ကုိယ့္သား၊ ကိုယ့္တပည့္ကေနမွ ကုိယ့္စိတ္ရမၼက္ဆႏၵအလုိကုိ ျဖည့္ေပးတဲ့ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး အျဖစ္လက္ခံခဲ့လုိက္သလဲဆုိတာကုိ ဇနီးသည္အတြက္ ေတြးလုိ႕ေတာင္ မရႏုိင္ပါဘူး။

အဲ့ဒါနဲ႕ မစၥတာ အန္ဂ်ာရာလည္း ပတ္၀န္းက်င္က သူေတြကုိေခၚ အကူအညီေတာင္း ၿပီးတပည့္ျဖစ္သူနဲ႕ ဇနီးသည္တုိ႕ရဲ႕ ေဖာက္ျပန္အတူေနထုိင္တာကုိ မ်က္ျမင္အျဖစ္ ေခၚျပခဲ့ကာ သူတုိ႕ႏွစ္ဦးစလံုးကုိ တရားဥပေဒအရ အမႈဖြင့္စြဲခ်က္တင္ခဲ့တယ္လုိ႕ သိရပါ တယ္။

From:  ဖိုးသူေတာ္

www.mmdailystar.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...