Sunday, 14 September 2014

ေနမ်ိဳးဇင္သို႔ သတိေပးဆံုးမျခင္း


တစ္ေန႔က လူမႈကြန္ယက္ေပၚနွင့္ မီဒီယာစာမ်က္ႏွာအခ်ိဳ႔မွာ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ေနေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္အား ဖတ္လိုက္ရေလသည္။ ဗိုလ္ၾကီးေဟာင္းဟု သူ႔ကိုယ္သူယေန႔ထက္တိုင္သမုတ္ေနေသာ ေနမ်ိဳးဇင္ဆိုသူက စစ္တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ားသည္ စာသင္ခန္းအတြင္း ေရခဲထုပ္ေရာင္းျပီး ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားကို စာသင္ သည္ဟုေဖာ္ျပထားျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ ေနမ်ိဳးဇင္အေနႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအားလံုး စစ္တကၠသိုလ္ ဗိုလ္ေလာင္း အားလံုးႏွင့္ စစ္တကၠသိုလ္ၾကီးတစ္ခုလံုးကိုပါ အပုတ္ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ မိမိေကာင္းက်ိဳး လိုရာအတြက္ မိမိကုိသင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ အနႏၲဂိုဏ္း၀င္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားကိုပါ ယုတ္မာစြာေစာ္ကား လိုက္ ေလျခင္းျဖစ္ေပေတာ့သည္။

စာေရးသူသည္ စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္းတစ္ဦးျဖစ္ျပီး တပ္မေတာ္မွ သက္ျပည့္ပင္စင္ျဖင့္ အျငိမ္းစားယူထား သည္မွာ (၈) ႏွစ္ပင္ျပည့္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းဘ၀ျဖင့္ ေအးေဆးတည္ျငိမ္ေသာ ဘ၀ကိုျဖတ္သန္း ေနသူလဲျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ေနမ်ိဳးဇင္ကဲ့သို႔ သစၥာေဖာက္တစ္ဦးမွ ယခုလို စစ္တကၠသိုလ္ႏွင့္စစ္တကၠသိုလ္မွ ဆရာ/မမ်ား ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား ေက်ာင္းဆင္း အရာရွိမ်ားအားလံုးကို ေစာ္ကားလိုက္ျခင္း ကိုေတာ့ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနႏိုင္ မည္မဟုတ္ေပ။ ေနမ်ိဳးဇင္ဆိုသူသည္ စစ္တကၠသိုလ္ အမွတ္စဥ္(၃၉) မွေက်ာင္းဆင္း အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ျပီး တပ္မေတာ္မွရွံဳ႕ခ်၍ ထုတ္ပစ္ျခင္းခံထားရ သူ တစ္ဦးလဲျဖစ္ ေပသည္။ သူသည္ အျငိမ္းစားမဟုတ္ပါ တပ္မေတာ္မွ ထုတ္ပယ္လိုက္ေသာ ဗိုလ္ျပဳတ္တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ယခုအခါတြင္ နာမည္ၾကီးေစရန္အတြက္ ေပၚပင္ႏိုင္ငံေရးမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အဖြဲ႔စည္းမ်ား ေထာင္ျခင္း၊ တပ္မေတာ္ အားအပုတ္ခ်ျခင္းမ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ ေပသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ပရဟိတ အဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္း ကိုအေၾကာင္းျပဳ ကာ မိမိနာမည္ၾကီးေစရန္အတြက္ အနႏၲဂိုဏ္း၀င္ ဆရာ/မမ်ားကိုပါ ေစာ္ကားလိုက္   ျခင္းကေတာ့ မ်ားစြာ ယုတ္မာေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။

ေနမ်ိဳးဇင္လို လူတစ္ေယာက္၏စကားေၾကာင့္ စစ္တကၠသိုလ္ကို အားလံုးအထင္ မွားေပေတာ့မည္။ အမွန္မွာ သူေျပာသကဲ့သို႔တစ္ခုမွ မဟုတ္ေခ်။ စစ္တကၠသိုလ ္အေနျဖင့္ အရပ္ဘက္ ဆရာ/မမ်ားကိုေလးစားစြာ ဆက္ဆံ သည္မွာ ဆရာ/မမ်ားအားလံုးအသိပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဆရာ/မ မ်ားေရာက္ရွိကာစကပင္ ေနစရာ အိမ္၊ သြားစရာ ၾကိဳ/ပို႔ယာဥ္ကအစျပဳ၍ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးမ်ိဳးစံုကို ျပဳလုပ္ေပးသည္မွာ အမွန္တရားပင္ျဖစ္ေပသည္။ အထိမ္းမွတ္ေန႔မ်ားတြင္ လည္း ဆရာ/မမ်ားအတြက္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ ၀တ္စံုမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတို႔ ကို ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေပသည္။ ဆရာ/မမ်ား ၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိ ေရးတြင္လည္း လိုအပ္သည့္ အခက္ခဲမွန္သမွ်ကို လိုက္လံေျဖရွင္းေပးလွ်က္ရွိသည့္အျပင္ ဆရာ/မမ်ား၏ မွီခိုသူကေလး မ်ားအတြက္ပင္ ေက်ာင္းစားရိတ္ႏွင့္ အျခားေထာက္ပံ့မႈမ်ိဳးစံုကို ျပဳလုပ္ေပးသည္ မွာ အားလံုးအသိပင္ ျဖစ္ေပ သည္။ စာေရးသူတို႔ဗိုလ္ေလာင္းဘ၀တြင္လည္း ဆရာ/မမ်ားမွာ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား အားေရခဲထုပ္ ေရာင္းဖို႔ မေျပာႏွင့္ သူတို႔ရွိသည့္မုန္႔မ်ားကိုပါ ေကြ်းေမြးခဲ့ကာ ဆရာတပည့္ ေမတၱာတည္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ထပ္ စစ္တကၠသိုလ္၏ ပံုရိပ္က်န္ေသးသည္ ထိုအရာကား ဆရာ/ဆရာမ မ်ားအား အေလးျပဳျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ စာေရးသူသည္လည္းယေန႔ထက္တိုင္ သင္ၾကားခဲ့ေသာ ဆရာ/မမ်ား သက္ရွိထင္ရွားရွိ ေနေသးလွ်င္ အေလးျပဳ အံုးမည္ျဖစ္ေပသည္။ ဤအရာမွာ စစ္တကၠသိုလ္အတြက္ အင္မတန္ လွပေသာ ေမတၱာတရားပင္ျဖစ္ေပသည္။

ထိုမွ်ရွားပါးလွေသာ ဆရာ/တပည့္ၾကားကသံေယာစဥ္ ေမတၱာတရားကို ေနမ်ိဳးဇင္အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ စိတ္ကူးမ်ိဳးျဖင့္ ေစာ္ကားခဲ့သည္ကို စဥ္းစား၍မရႏိုင္ေခ်။ ပရဟိတကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ကိုယ္က်ိဳးရွာေနေသာ ေနမ်ိဳးဇင္အဖို႔ သူနာမည္ၾကီးရန္အတြက္ ယခုလိုေျပာဆိုျခင္းဟာ အင္မတန္မွ စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းလွေပသည္။ ထို႔အတူ စစ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ စစ္တကၠသိုလ္မွ ဆရာ/မမ်ားအားလည္း ေသြးထိုးေစာ္ကားျခင္းျဖစ္ေပသည္။ မိမိ နာမည္ၾကီးရန္ အတြက္ယခုလို စစ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ အနႏၲဂိုဏ္း၀င္ဆရာ/မမ်ားအား ေစာ္ကား ေမာ္ကား ေျပာဆို လိုက္ေသာ ေနမ်ိဳးဇင္အား စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္း မ်ားအားလံုးကိုယ္စား စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္း အျငိမ္းစားတစ္ဦးမွ သတိေပးဆံုးမလိုက္ရပါေတာ့သည္။ 
From: စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္းအျငိမ္းစားတစ္ဦး

www.mmdailystar.com

ဗိုလ္ၾကီးေနမ်ိဳးဇင္ ၾကားသိႏိုင္ပါေစ


မဂၤလာပါရွင္….
ကြ်န္မနာမည္ကေတာ့ ေဒါက္တာျမျမသန္း (ျငိမ္း) ျဖစ္ပါတယ္။ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေက်ာင္းဆရာမဘ၀နဲ ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳခဲ့တဲ့ကြ်န္မဟာ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ အသက္ ၆၀ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ျပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ အျငိမ္းစားေက်ာင္းဆရာမ တစ္ေယာက္သာျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ အခုေတာ့ကြ်န္မရဲ႔ေမြးရပ္ဌာေနျဖစ္တဲ့ လက္ပံတန္း ျမိဳ႔မွာပဲသားသမီးေျမးျမစ္ေတြနဲ႔တူတူေနထုိင္လွ်က္ရွိပါတယ္။ ကြ်န္မရဲ့သမီးမ်ားေတာင္ ယခုဆိုရင္ တကၠသိုလ္ဆရာမေတြျဖစ္ေနၾကပါျပီ။ မေန႔ကအင္တာနက္ေပၚက သတင္းတစ္ခုေၾကာင့္ကြ်န္မဘ၀မွာ ၀မ္းအနည္းဆံုးနဲ႔ စိတ္အထိခိုက္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ကြ်န္မေျမးမေလးက သတင္းတစ္ခုကြ်န္မကိုလာျပခဲ့တယ္။


စစ္တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းဆရာ/မအျငိမ္းစားေတြကို က်န္းမာေရးေထာက္ပံ့မည့္ အဖြဲ႔စည္းေလးတစ္ခုလုပ္မယ္ ဆိုတဲ့သတင္းပါ သတင္းဖတ္ဖတ္မိျခင္းမွာ က်မအရမ္း၀မ္းသာခဲ့ရပါတယ္။ က်မဟာ စစ္တကၠသိုလ္မွာ (၄) ႏွစ္ တိတိတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဘူးတဲ့ ဆရာမတစ္ေယာက္ပါ။ ယခုလိုကိုယ့္တပည့္သားသမီးေလးေတြဟာ က်မတို႔ေတြအေပၚ သိတတ္မႈ၊ ေလးစားမႈရွိေလျခင္းဆိုျပီးက်မေပ်ာ္ခဲ့ရတာပါ။ ဒါေပမယ့္ရွင္ က်မဆက္ဖတ္ မိလိုက္တဲ့ သတင္းေလးတစ္ခုကေတာ့ က်မရင္ဘတ္တစ္ခုလံုးနာက်င္ခဲ့ရပါေတာ့တယ္။ စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္း တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ၾကီးေနမ်ိဳးဇင္က က်မတို႔ဆရာမေတြအေနနဲ႔ ဗိုလ္ေလာင္းေတြကို ေရခဲထုပ္ ေရာင္းျပီး စာသင္ခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားကက်မတို႔ဆီက ေရခဲထုပ္ေတြ၀ယ္ျပီး ဆရာတပည့္ျဖစ္ခဲ့ရ ေၾကာင္းေရးသားထားတာပါ။ က်မစာကိုဖတ္ျပီးျပီးျခင္း ၀မ္းနည္းလြန္းလို႔ ရွိဳက္ၾကီးတငင္ငိုေၾကြးခဲ့ရပါတယ္။ စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္းတစ္ဦးဟာ က်မတို႔ဆရာ/မေတြအေပၚ အဲဒီေလာက္ေတာင္ေစာ္ကားရက္ေလျခင္း ဆိုတဲ့အသိစိတ္ဟာ က်မအတြက္ေျဖမဆည္ႏိုင္ေအာင္ပင္ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။


အမွန္တိုင္းေျပာရရင္ က်မစစ္တကၠသိုလ္မွာ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖို႔အမိန္႔က်လာခဲ့ခ်ိန္မွာ အရမ္းတုန္လႈပ္ ခဲ့ရပါတယ္။ ကိုယ္နဲ႔မသိတဲ့အသိုင္းအ၀ိုင္းပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကိုေျခခ်ရေတာ့မည့္အတြက္ စိတ္ပူခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ဒါဟာစစ္တပ္တစ္ခု၊ အမိန္႔ေတြအာဏာေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေနရာမွာ က်မေနသားက်ပါ့မလားလို႔လဲ ပူပန္ခဲ့ရတာပါ။ က်မအထင္နဲ႔ျမင္ေတြလြဲခဲ့ေၾကာင္း စစ္တကၠသိုလ္ကိုေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေန႔မွာပဲစတင္သိရွိခဲ့ ရပါေတာ့တယ္။ အားလံုးကေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုၾကတယ္ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြရွိတယ္၊ က်မအတြက္ေနထိုင္ဖို႔ အခန္းတစ္ခန္းစီစဥ္ျပီးသား ဆိုတာလဲက်မ၀မ္းသာစြာသိခဲ့ရတယ္။


ေနာက္မွသိခဲ့ရတာက က်မအတြက္ စီစဥ္ထားတဲ့အခန္းဟာ သူတို႔တကၠသိုလ္ကအရာရွိအိမ္ေထာင္သည္ေတြေနတဲ့အခန္းဆိုတာကိုပါ။
ေရမီး မိလႅာ ကအစလိုေလေသးမရွိၾကိဳ တင္စီမံေပးထား တာကိုလဲေတြ႔ရပါတယ္။ စာေပ(၂)လို႔သူတို႔ေခၚတဲ့ ေနရာမွာ စာသြားသင္ဖို႔အတြက္လည္း က်မတို႔ဆရာ/မေတြေနထိုင္ရာေနရာေတြမွာ နံနက္မိုးလင္းတာနဲ႔ ဖယ္ရီကားေတြ လာၾကိဳခဲ့ပါတယ္။ က်မတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဘူးတဲ့ ဘယ္တကၠသိုလ္မွာမွ ဒါမ်ိဳးမလုပ္ေပးဘူးခဲ့ ပါဘူး။
က်မဗိုလ္ေလာင္းေလးေတြကိုစာစသင္ခဲ့တဲ့ေန႔ကေတာ့က်မဘ၀ရဲ႔အမွတ္တရပါပဲ။ အမိန္႔ေတြ စည္းကမ္းေတြ တင္းၾကပ္ေနတဲ့သူတို႔ရဲ႔သြင္ျပင္ဟာမာေက်ာခက္ထန္တယ္ထင္ရေပမယ့္ သူတို႔ဟာလည္းလူသားေတြပဲဆိုတာ က်မသိခဲ့ရတယ္။ ဘာလုပ္လုပ္အမိန္႔နဲ႔လုပ္ၾကတယ္၊ ဘာလုပ္လုပ္ စည္းကမ္းနဲ႔လုပ္ၾကတယ္။ က်မသူတို႔ကို ေလးစားသလို သနားလဲသနားတယ္။ မိုးလင္းမိုးခ်ဳပ္ ေလ့က်င့္ခန္း ေတြနဲ႔ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့သူတို႔ဟာ စာသင္ခန္းမွာ တစ္ခါတစ္ေလ အိပ္ငိုက္ၾကတယ္။ အိပ္ငိုက္လို႔က်မဆူေငါက္ျပီးအျပစ္ေပးရင္လဲ ေက်ေက်နပ္နပ္ ခံယူၾကတယ္။

တစ္ခါတစ္ေလမွာက်မ သူတို႔ကိုသနားလို႔အိမ္ကေနမုန္႔ေတြလုပ္လာတယ္ အားလပ္ခ်ိန္ေတြမွာ သူတို႔ကိုမုန္႔ေကြ်းရင္ အားရ၀မ္းသာစားၾကတယ္။ အဲဒါက်မတို႔ဆရာတပည့္ၾကားထဲက သံေယာစဥ္နဲ႔ေမတၱာ တရားပါ။ ဗိုလ္ၾကီးေနမ်ိဳးဇင္ေျပာသလို က်မတို႔ဆရာ/မေတြဟာတစ္ခါမွ သူတို႔ကိုေရခဲထုပ္မေရာင္းဖူးပါဘူး။ သူတို႔ကိုမွ မဟုတ္ပါဘူး က်မတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ဘယ္တကၠသိုလ္မွာမွ တပည့္ေတြကိုေရခဲထုပ္ေရာင္းျပီး က်မ စာမသင္ခဲ့ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက်မေမးခ်င္ပါေသးတယ္ စစ္တကၠသိုလ္လိုေနရာမ်ိဳးမွာ ဆရာ/မေတြ ဗိုလ္ေလာင္းေတြကို မုန္႔ေရာင္းလို႔ရပါသလားဆိုတာ ဗိုလ္ၾကီးေနမ်ိဳးဇင္တို႔လို စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္းေတြ အားလံုးသိမွာပါ။ စစ္တကၠသိုလ္ကလဲ က်မတို႔ကို မ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ အခက္ခဲမွန္သမွ်ျဖည့္ဆည္း ေပးခဲ့သလို အကူညီလိုတိုင္းလည္း အားတက္သေရာေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကတာပါ။


က်မတို႔အတြက္သူတို႔ရဲ့ တပ္ေမြးေန႔တိုင္းမွာ လက္ေဆာင္တစ္ခုခုေပးပါတယ္။ ၀တ္စရာ၀တ္စံုကအစျဖည့္ဆည္းေပးၾကတယ္ အင္မတန္ ရင္းႏွီးေႏြးေထြးခဲ့တဲ့တကၠသိုလ္ပါ။ အခုခ်ိန္ထိက်မတပည့္ေတြဟာ က်မကိုအေလးျပဳျပီးႏွုတ္ဆက္ တုန္းပါပဲ။ သူတို႔ႏွုတ္ဆက္တိုင္းလဲ က်မဦးညြတ္ျပီးျပန္ႏွုတ္ဆက္တုန္းပါ။ ဒါဟာဘယ္တကၠသိုလ္မွာမွမရွိတဲ့က်မတို႔ရဲ႔ ဆရာတပည့္ရင္းႏွီးမႈပါပဲ။ အဲဒါကိုက်မ ခုခ်ိန္ထိဂုဏ္ယူတယ္။ က်မတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္ ကာလမွာလည္း က်မအတြက္ဂါဒီယံလို႔ေခၚတဲ့ ဗိုလ္ေလာင္းေလးေတြရရွိခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔တပ္ျပင္ထြက္တိုင္း က်မအိမ္မွာထမင္း ေခၚေကြ်းခဲ့တယ္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းသူတို႔က က်မကိုကန္ေတာ့ၾကတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ထိ ကန္ေတာ့ၾကလဲဆိုရင္ ဒီေန႔အထိပါပဲရွင္။ က်မတို႔ရဲ႔ဆရာတပည့္ရင္းႏွီးမႈဟာ ဗိုလ္ၾကီးေနမ်ိဳးဇင္ေျပာသလို အသျပာေတြမပါပါဘူး။ မရိုးသားမႈေတြမပါပါဘူး။ ေစတနာ ေမတၱာနဲ႔ သူမ်ားေတြနဲ႔မတူတဲ့ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့သစၥာတရား ပါပါရွိခဲ့တာပါ။ ေနာက္ျပီးက်မတို႔ကိုစစ္တကၠသိုလ္ကလဲ ပစ္ထားခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကိုေတာ့ ကြ်န္မအာမ ခံျပီးေျပာျပရဲပါတယ္။


ယခုလိုဗိုလ္ၾကီးေနမ်ိဳးဇင္အေနနဲ႔ က်မတို႔လိုစစ္တကၠသိုလ္က ေက်ာင္းဆရာ/မ အျငိမ္းစားေတြကို ကူညီေထာက္ပံ့မည့္ အဖြဲ႔စည္းလုပ္မည္ဆိုတာကို က်မ၀မ္းသာပီတိျဖစ္မိေပမယ့္ ဒီအလွဴဒါနကိုအေၾကာင္းျပဳျပီး က်မတို႔ကိုဓားစာခံျပဳလုပ္ကာ စစ္တကၠသိုလ္ကိုအပုပ္ခ်တာကေတာ့ မလုပ္သင့္မလုပ္အပ္တာပါပဲ။ က်မ ေနာက္ဆံုး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ စစ္တကၠသိုလ္ကဆရာ/မေတြဟာ ဘယ္တုန္းကမွ ဗိုလ္ေလာင္းေတြကို မုန္႔ေရာင္းျပီး စာမသင္ခဲ့ဘူးပါဘူး။ စစ္တကၠသိုလ္မွာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့က်မတို႔လို ဆရာ/မေတြ အတြက္ လည္း စစ္တကၠသိုလ္ဟာ ေကာင္းေသာ အမွတ္တရေတြသာ က်မတို႔ရင္ထဲမွာက်န္ေနလိမ့္မယ္ဆိုတာ ဗိုလ္ၾကီး ေနမ်ိဳးဇင္ ၾကားသိႏိုင္ပါေစရွင္။

ေဒါက္တာျမျမသန္း၊ကထိက(ျငိမ္း)
လက္ပံတန္းျမိဳ႕။


www.mmdailystar.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...