Monday, 22 September 2014

အယ္လ္ကိုင္ဒါအဖြဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈသည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကာခ်ဳပ္ေျပာ၊ တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္ကာကြယ္ေပးသြားမည္ဟု ဆို

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဗုဒၶ ဘာသာကုိ မိ႐ိုးဖလာကိုးကြယ္ သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း အျခား ဘာသာကိုးကြယ္မႈမ်ားအား လြတ္ လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး ဘာသာေရးကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ အယ္လ္ကိုင္ဒါအဖြဲ႕၏ ျမန္မာ အေပၚ ဘာသာေရးစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲ မည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွာ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္လာေၾကာင္း တပ္မ ေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ က ေျပာၾကားသည္။

အယ္လ္ကိုင္ဒါ၏ စိန္ေခၚမႈ ကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထားသည့္အခြင့္အာဏာ အရ တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္ ကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကာခ်ဳပ္က အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၉ ႏွင့္ ၃၄၁ တုိ႔ကိုကိုးကား၍ ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
ျပည္သူမ်ား၏ အျခားဘာ သာကိုးကြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆၄၊ ၃၆၂ ႏွင့္ ၃၆၃ အရ လြတ္ လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး အသိအမွတ္လည္း ျပဳထား ေၾကာင္း ကာခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္၌ စက္ တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ေျပာၾကား သည့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ဘာသာေရးကို အေၾကာင္း ျပ၍ မည္သူမွ်အခက္အခဲအက်ပ္ အတည္းျဖစ္ေအာင္ မလုပ္သင့္ဘဲ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အေပၚ ထိခိုက္ေစမည့္ ေျပာဆို ဟန္႔တား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သူမွ် ျပဳလုပ္ၾကမည္မဟုတ္ ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္း သားမ်ား ဒုကၡအက်ပ္အတည္း မျဖစ္ရေအာင္ ဝိုင္းဝန္းကာကြယ္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ပုဒ္မ ၃၃၉ မွာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ ပါက တပ္မေတာ္က ကာကြယ္ ေရးတြင္ ဦးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပုဒ္မ ၃၄၁ မွာ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔ အတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ပါက တပ္မေတာ္က ကူညီေဆာင္ရြက္ ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။
အယ္လ္ကိုင္ဒါ ေခါင္း ေဆာင္၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွာ ဝါဒ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔အဖြဲ႕ကို ကမၻာက အာ႐ံုျပန္စိုက္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာသတင္းမ်ားက သံုး သပ္ေဖာ္ျပၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္လွမ္း မႈမ်ားႏွင့္ ေျမျပင္အေျခအေနမ်ား အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိလံုၿခံဳ ေရးကို သာမန္အဆင့္မွ တစ္ဆင့္ ျမႇင့္လံုၿခံဳေရးသို႔ တုိးျမႇင့္ထား ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ အဆင့္ျမင့္ရဲအရာရွိႀကီးတစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

‘‘အခုက သတိထားတဲ့ အဆင့္ေပါ့။ အၾကမ္းဖက္ဖို႔ သတင္းရတယ္ဆုိရင္ လံုၿခံဳေရးကို အဝါေရာင္ သတ္မွတ္တယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္ တုိက္ခိုက္ဖို႔ အစ ပ်ိဳးတာသိရရင္ လိေမၼာ္ေရာင္၊ လံုးဝတုိက္ခိုက္ၿပီဆို အနီေရာင္ ေပါ့။ အခုက ပံုမွန္နဲ႔အဝါေရာင္ ၾကားအဆင့္ေပါ့။ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေျပာတာလည္း မွန္တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မွာလည္း ျပ႒ာန္းထားတယ္။ တကယ္တမ္းျဖစ္လာရင္ တပ္ အကူအညီက ပိုလိုတယ္’’ဟု ၎ က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံတုိင္းသည္ မိမိႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္ရွိမႈကို ကာကြယ္ရန္၊ ပိုင္နက္နယ္ေျမႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ ရွင္သန္ရပ္တည္မႈခုိင္ၿမဲ ေစရန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ မ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ထိခိုက္မႈကို ကာကြယ္ရန္ လို ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ၎၏မိန္႔ခြန္းတြင္ အထူးအေလးထား ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

အယ္လ္ကိုင္ဒါ၏ ၿခိမ္း ေျခာက္မႈကို ျပည္တြင္းေန မြတ္ စလင္အသိုင္းအဝိုင္းတုိ႔က ဆန္႔ က်င္႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး မည္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးကိုမွ လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း မြတ္စလင္ အစည္းအ႐ံုးက ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

From: 7Day Daily

www.mmdailystar.com

ဂ်နီဖာေလာရင့္စ္ႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားသူအခ်ိဳ႕ အေဖာ္အခြၽတ္ဓာတ္ပံုမ်ား ထပ္မံေဖာ္ျပခံရ

 ေဟာလိဝုဒ္ သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသမီး ဂ်နီဖာ ေလာရင့္စ္၏ အေဖာ္အခြၽတ္ ဓာတ္ပံုသစ္မ်ားသည္ စက္တင္ ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ အြန္လိုင္း၌ ထပ္မံေဖာ္ျပျခင္းခံခဲ့ရသည္။
စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ အြန္လိုင္း၌ အေဖာ္အခြၽတ္႐ုပ္ပံု မ်ားျဖင့္ ထပ္မံဖြင့္ခ်ခံရေသာ ေက်ာ္ၾကားသူမ်ားထဲတြင္ ကင္ ကာဒက္ရွီယန္၊ ကိတ္အပ္တန္၊ ဗစ္တိုးရီးယားဂ်က္စတစ္၊ ဟြတ္ ဆိုလို၊ လီလီဆိုဘုိင္းစကီး၊ ေဟ ဒင္ပန္နက္တီးယားတုိ႔လည္း ပါဝင္သည္။
လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းသံုးပတ္ ခန္႔ကလည္း ေက်ာ္ၾကားသူအခ်ိဳ႕ ၏ အေဖာ္အခြၽတ္ဓာတ္ပံုမ်ား အြန္လိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခံရသည္။ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ဟက္ ကာမ်ားသည္ ေက်ာ္ၾကားသူမ်ား ၏ အေဖာ္အခြၽတ္ဓာတ္ပံုသစ္မ်ား ကို 4chan ႏွင့္ Reddit ဝက္ဘ္ ဆိုက္မ်ား၌ ထပ္မံေဖာ္ျပေၾကာင္း ႏွင့္ ယင္းဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားသည္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာဖယ္ ရွားပစ္ခဲ့ေၾကာင္း TMZ သတင္း က ေဖာ္ျပသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ဩဂုတ္လက အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ေသာ ေက်ာ္ၾကားသူမ်ား၏ အေဖာ္အခြၽတ္ပံုမ်ားကို ၎တို႔၏ ဖုန္းမ်ားရွိ iCloud အက္ပလီေကး ရွင္းမွ ဟက္ကာမ်ားက ခိုးယူခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။
—Ref: Hollywood Life

From: 7day daily

www.mmdailystar.com

မေမွာက္ခင္က ေပ်ာက္ေနေသာ ဆီးသီးဗန္း


ငါးတန္းေက်ာင္းသူ ညီမအငယ္ဆံုး မယ္ရြစိ က ေအာ္ၾကီးဟစ္က်ယ္ေျပာျပီး ဂ်ာနယ္တစ္ခု လာထိုးျပသည္ ။
ဘယ္နွယ့္..ၾကံၾကံဖန္ဖန္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ဘယ္က ဆီးသီးသည္က ေရာက္ေနတာတုန္း ဆိုျပီး ျဗိတိသ်ွတစ္ေယာက္ ရုတ္တရက္ အံၾသမိသြားေသးသည္ ။
သတင္းကို ေသခ်ာဖတ္ၾကည့္မွ ေအာ္ ဂလိုကိုး ဟု ေရရြတ္မိသည္ ။
“ကိုၾကီးေရ…လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဆီးသီးဗန္း ေမွာက္က်လို႕တဲ့..ဒီမွာ သတင္းထဲပါလာတယ္”

သတင္းက “ပြဲေစ်းတန္းမွာ ဆီးသီးဗန္းေမွာက္က်သလိုပဲ ၊ ေမွာက္လည္းက်ေရာ ဟိုလူက တစ္ဆုပ္ ႏႈိက္စား၊ ဒီလူက တစ္ဆုပ္ႏႈိက္စား ဆီးသီးက တစ္၀က္ေလာက္ပဲက်န္တယ္ ၊ဘတ္ဂ်က္က အဲ့ဒီလိုျဖစ္ေနတယ္” ဟုျပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌၾကီးက ၀န္ၾကီးဌာနဘတ္ဂ်တ္မ်ားကို ဥပမာေပးသြားတဲ့သတင္းျဖစ္ေနေလ၏ ။
အစိုးရ၀န္ၾကီးဌာနေတြကို လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳခ်ေပးတဲ့ ဘတ္ဂ်တ္ေတြ ေအာက္ေျခကို မေရာက္ခင္မွာပဲ တစ္၀က္ေလာက္ေပ်ာက္သြားေလသည္တဲ့…။
ဥကၠဌၾကီး၏ ဥပမာေလးေကာင္းေသာ္လည္း မွားေနသည္ဟု ျဗိတိသ်ွ ထင္သည္ ။
ဒီ ဆီးသီးေပ်ာက္သည့္ ကိစၥက အခုမွျဖစ္ေနတာမဟုတ္ ။ ဟိုးအစိုးရလက္ထက္အဆက္ဆက္ထဲက ဆီးသီးေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေနျခင္းပင္ ။
ဒါကို အခုမွ သိသည့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌၾကီးနွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကိုလည္း ျဗိတိသ်ွ အံၾသမိသည္ ။
ျပီးေတာ့ ဥကၠဌၾကီး ေျပာသလို ဆီသီးဗန္း ေမွာက္မွ ေပ်ာက္သည္ မဟုတ္ ။ ဆီသီးဗန္းမေမွာက္ခင္ ဆီသီးေတြက ေပ်ာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ ။
အနွီ ဆီးသီးေပ်ာက္မႈသည္ကား ရွားေလာ့ဟုမ္းတို႕ ၊ ဆားပုလင္းနွင္းေမာင္တို႕ပင္ လက္မႈိင္ခ်ရမည့္ကိစၥ ။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆီးသီးခိုးသူတို႕ကား ေဒးဗစ္ေကာ္ပါဖီးတို႕ ၊ စေကၠာမတို႕လို မ်က္လွည့္ဆရာမ်ားထက္ပင္ အေဖ်ာက္အဖ်က္ မ်က္လွည့္ေတာ္သူမ်ားျဖစ္သည္ ။
တစ္ခ်ိဳ႕မ်ားဆို ဘိလပ္ေျမအိတ္မ်ား ၊ သံေခ်ာင္းမ်ားကို ကားအစီးလိုက္ေဖ်ာက္ျပနိုင္ရံုမက
ကိုယ္ေရာင္ပင္ ေဖ်ာက္နိုင္သည္ဟု ျဗိတိသ်ွ ၾကားဖူးသည္ ။
အံၾသဖြယ္ေကာင္းေပစြ..။
လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌၾကီး စကားကို ဖတ္မိေတာ့ ျဗိတိသ်ွတို႕ ရြာက ဇီးသီးသည္ မ၀င္း အျဖစ္ကုိ သြားသတိရသည္ ။


မ၀င္း အျဖစ္ကလည္း လႊတ္ေတာ္ဘတ္ဂ်က္ကိစၥနွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္ ။
မ၀င္းက တကယ္ေတာ့ ေစ်းသည္မ်ိဳးရိုးမဟုတ္ ။ ကေလးနွစ္ေယာက္အေမ ၊ မုဆိုးမ ျဖစ္သည္ ။
တစ္ေန႕ ရြာမွ ဘုရားပြဲလုပ္မည္ဆိုေတာ့ မ၀င္း လည္း ေစ်းေရာင္းဖို႕ၾကံစည္သည္ ။
အရင္းအနွီးသိပ္မစိုက္ရသည့္ပစၥည္းကို မ၀င္းေရြးခ်ယ္သည္ ။
မ၀င္းေရြးခ်ယ္လိုက္တာက ရြာဦးဘုရား၀န္းထဲက ဆီးပင္ၾကီးျဖစ္သည္ ။ ဆီးပင္ၾကီးတြင္ ဇီးသီးေတြျပြတ္ေနေအာင္သီးေနသည္ ။
ဆီးပင္ဆိုတာက ဆူးေတြအမ်ားၾကီး ၊ ျပီးေတာ့ ဒီဆီးဇီးပင္ၾကီးမွာက ပ်ားေတြကရွိေသးသည္ ။
ဒီေတာ့ ဇီးသီးကို ဘယ္သူမွ အပင္ေပၚတက္မခူး ။ ေၾကြက်သည္ကိုသာစားၾကသည္ ။
ဘုရားပြဲေန႕မတိုင္မီတြင္ မ၀င္းက ဆီသီးေရာင္းဖို႕ ဗန္းတစ္ခုအေၾကြးနဲ႕၀ယ္သည္။
ျပီးေတာ့ သူ႕သားနွစ္ေယာက္နွင့္အတူ ပ်ားတုပ္ခံ ဆူးဆူးခံျပီး ဆီးပင္ေပၚတက္ျပီး ဆီးသီးလႈပ္ခ်သည္ ။
မနက္ျဖန္ပြဲေစ်းတြင္ေရာင္း၇န္အတြက္ ဆီသီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရေတာ့ အိတ္ထဲထည့္ျပီး ဘုရား၀န္းထဲကထြက္သည္ ။
အဲဒီမွာ ဘုရားေဂါပကလူၾကီးေတြက မ၀င္းကုိလွမ္းေခၚေတာ့သည္ ။
ဘုရား၀န္းထဲက ဆီးသီးကို ခူးသည့္အတြက္ ေဂါပကအဖြဲ႕နွင့္ဆိုင္သည္ဆိုကာ ေဂါပကလူၾကီးသံုးေယာက္က တစ္ေယာက္ လက္တစ္ဆုပ္၀ိုင္းႏႈိက္ထားသည္ ။
က်န္သည့္ဇီးသီးေလးနွင့္ မ၀င္း အိမ္ျပန္သည္ ။
လမ္းမွာ ရြာသူၾကီး နွင့္ေတြ႕သည္။ ရြာေျမမွာ ေပါက္သည့္ဆီးပင္က ဆီးသီးျဖစ္သည့္အတြက္ လက္တစ္ဆုပ္ ၊ ယာအိမ္မွဴးနွင့္ေတြ႕သည္ လက္တစ္ဆုပ္ ၊ ဆယ္အိမ္မွဴးနွင့္ေတြ႕သည္ လက္တစ္ဆုပ္ ၊ ေနာက္ဆံုး ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းက ကပ္ပိယၾကီးကပင္ ဆရာေတာ္ၾကီးကပ္ဖို႕ ဟုဆိုကာ တစ္ဆုပ္ႏႈိက္ထားလိုက္ေသးသည္ ။
ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဘုရားပြဲေန႕အတြက္ေရာင္းဖို႕ မ၀င္းေကာက္ထားသည့္ ဆီးသီးက နည္းနည္းသာက်န္ေတာ့သည္ ။
ဘုရားပြဲေန႕ေရာက္ေတာ့လည္း ေစ်းတန္းေနရာေလးရဖို႕အေရး အရံမီးသတ္က ဆီးသီးတစ္ဆုပ္ႏႈိက္ ၊ ေက်းရြာျပည္သူစစ္က တစ္ဆုပ္ႏႈိက္ျဖင့္ေနာက္ဆံုးေတာ့ အရင္းမရွိပဲ ဆီးသီးခူးေရာင္းသည့္ မ၀င္း အရင္းျပဳတ္ျပီး ဆီးသီးဗန္းဖိုးသာ အေၾကြးတင္သြားသည္ ။
အဲ့ဒီကတည္းက မ၀င္း ရြာမွာ ဘယ္ေတာ့မွ ဆီးသီးေရာင္းမစားေတာ့တာ အခုထိျဖစ္သည္ ။
မ၀င္းက ဆီးသီးဗန္းမေမွာက္ပဲ ဆီးသီးေပ်ာက္သြားျခင္းသာ ။
အခု လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌၾကီးသည္ မ၀င္း ဇာတ္လမ္းကို သိေနသျဖင့္ ဆီသီးဥပမာေပးျခင္းျဖစ္နုိင္သည္ ။
လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌၾကီးသည္ မ၀င္းနွင့္ အမ်ိဳးမ်ားေတာ္ေနမလားဟု ျဗိတိသ်ွေတြးမိေသးသည္ ။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျဗိတိသ်ွတို႕ ျမန္မာနိုင္ငံၾကီးတြင္ ဆယ္စုနွစ္နွင့္ခ်ီ ေပ်ာက္ေနသည္ ဆီးသီးမ်ားကိစၥကို အခုလို အေရးတယူေထာက္ျပလာ သည္က ေတာ့ ျပည္သူလူထုအတြက္ ၀မ္းသာဖြယ္ျဖစ္သည္ ။
ေခတ္အဆက္ဆက္ ဆီးသီးသူခိုးမ်ားကေတာ့ စားလို႕၀လို႕ ဆီးသီးေတြပင္ အ၀ွာတစ္တြင္းျပည့္ေနေလာက္ျပီ ဟု တစ္ခ်ိဳ႕က ဆိုၾကသည္ ။


လက္ရွိ ဆီးသီးခိုးစားေနသူမ်ားကေတာ့ စားလက္စ ဆီးသီးေလးပင္ လည္ပင္းေတြ တစ္ေနေလာက္ျပီဟု ဆိုသူလည္းရွိသည္ ။
အေကာင္းျမင္သမား ျဗိတိသ်ွကေတာ့ ဒီလိုမျမင္..။
အစိုးရမွ ခ်ေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္အမ်ားစုသည္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနအဆင့္ဆင့္သို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ျပီးေနာက္ ေအာက္ေျခေျမျပင္အဆင့္တြင္ ဘတ္ဂ်က္၏ သံုးပံုတစ္ပံုသာ ေရာက္သည္မွာ ျမန္မာ့၀န္ထမ္းေလာက၏ ထံုးစံလို ျဖစ္ေနသည္ကို သာမန္ျပည္သူေတြေတာင္ သိျပီးကိစၥျဖစ္သည္ ။
ေရွးထံုးလည္း မပယ္နွင့္ ၊ ေစ်းသံုးလည္းမၾကြယ္နွင့္ဆိုေသာ ျမန္မာစကားပံုရွိသည္မဟုတ္လား။
ဒီေတာ့ ၀န္ၾကီးဌာနမွ ၀န္ၾကီး ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားမွအစ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေရွးထံုးကို လြယ္လြယ္နွင့္ ပယ္ခ်င္မည္မဟုတ္ ။
ဒါကလည္း ျမန္မာတို႕၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာကို ထိန္းသိမ္းသည့္ ခ်စ္စရာဓေလ့ေလးတစ္ခုဟု ျဗိတိသ်ွက ၾကံဖန္ခ်ီးက်ဴးခ်င္သည္ ။
ေနာက္ျပီးေတာ့ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေငြေၾကးနည္းနည္းျဖင့္ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္နိုင္သည့္ အရည္အေသြးမ်ိဳးပိုင္ဆိုင္ေအာင္ တမင္တကာ ဆီသီးေကြ်းျပီး ျပဳစုေလ့က်င့္ေပးျခင္းျဖစ္နိုင္သည္ ။
သိန္းငါးေထာင္ျဖင့္ အက္စတီမိတ္တြက္ခ်က္ထားေသာ တံတားတစ္စင္းကို သိန္းနွစ္ေထာင္ေလာက္ျဖင့္ အျပီးေဆာက္နိုင္သည့္ အင္ဂ်င္နီယာအတတ္ပညာမ်ိဳးကား ဘယ္နိုင္ငံမွာမွ မရွိေသး။
ျဗိတိသ်ွတို႕ ျမန္မာျပည္တစ္ခုတည္းတြင္ရွားရွားပါးပါးေတြ႕ျမင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။
ဒါတင္ ဘယ္ဟုတ္ေသးလို႕လဲ..။
စီမံကိန္းၾကီးျပီးသည္နွင့္ အနွီ၀န္ၾကီးဌာနမွ ရာထူးၾကီးငယ္အဆင့္ဆင့္တို႕၏ ေနစရာတိုက္အိမ္မ်ားကိုပင္ တစ္ျပိဳင္နက္ေဆာက္သြားနိုင္ၾကသည္လည္း ေတြ႕ရသည္ ။
ယင္းကား ဆီသီးစားျပီး ဖန္တီးျပသြားသည့္ အံမခန္း ဗိသုကာအတတ္ပညာမ်ိဳးျဖစ္သည္ ။ ေရႊျမန္မာတို႕အတြက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာပင္ ။


ဆီးသီး အေၾကာင္းေတြးေနရင္း ေနာက္သတင္းတစ္ပုဒ္ ထပ္ဖတ္မိျပန္သည္ ။
ျမန္မာအစိုးရမွ နိုင္ငံျခားသို႕ ေၾကြးျမီ ေဒၚလာ (၉)ဘီလီယံ ေပးရန္ ရွိ ဟူ သည့္ သတင္းပင္ ။
ဒီ (၉)ဘီလီယံေသာ ဆီးသီးေတြကေတာ့ တကယ္ ခ်ီးပန္းမည့္ ကိစၥျဖစ္သည္ ။
ဘယ္သူက ဘယ္လို ဘယ္တုန္းက ႏႈိက္စားသြားပါလိမ့္ဟုလည္း ေတြးမိေသးသည္ ။
ျဗိတိသ်ွ တို႕လို ခပ္ခ်ာခ်ာ ျပည္သူေတြ ႏႈိက္မစားခဲ့တာေတာ့ ေသခ်ာေလ၏ ။
ခက္ေတာ့လည္း ခက္သည္ ။
ေၾကြးတင္ရွင္ဘုရင္ဆက္လိမ့္မည္ ဆိုသည္စကားပံုအစား အခုေတာ့ ရွင့္ဘုရင့္ေၾကြး တိုင္းျပည္ဆပ္ေပးရေတာ့မလိုပင္ ။
ဆီးသီး ဥပမာေလးၾကားရေတာ့ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ၏ ဆီးသီးေလးနွင့္ ဦးလွေဆြ၏ ငံျပာရည္ေလး တို႕စားလိုက္ရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလိုက္မလဲဟု ေတြးမိကာ ျဗိတိသ်ွတစ္ေယာက္သြားရည္ပင္ ယိုမိေသးသည္ ။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလို ဥပမာေလးေတြၾကားရလ်ွင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွ ျဗိတိသ်ွ၏ မိတ္ေဆြၾကီး ဦးလွေဆြကို သတိရမိေသးသည္ ။
မိတ္ေဆြၾကီးဆိုလ်ွင္ မေမွာက္ခင္က ေပ်ာက္ခ်င္ေနေသာ ဆီးသီးဗန္းကိစၥ ဘယ္လို ဥပမာေပးေလမည္မသိ ။
အခုေတာ့ သူ႕ခမ်ာ ေဖ့ဘြတ္ေပၚမွာ ေရခဲေရေလာင္းခ်ိဳးျပျပီးကတည္းက ေပ်ာက္ကြယ္သြားရွာသည္ ။
ဘူးလက္ၾကီး ၏ နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈကို အဘယ္မနာလိုသူ လူ႕သရမ္းအခ်ိဳ႕ကမ်ား ဖ်က္လို႕ဖ်က္ဆီး ေနၾကသည္ထင္ ။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆီးသီးဗန္းေတြထဲက ဆီးသီးေပ်ာက္သည့္ကိစၥကို သက္ဆိုင္ရာေတြက ေကာ္မတီဖြဲ႕ ကိုင္တြယ္မည္ဟု ဆိုေနျပီျဖစ္သည္ ။
ျမန္မာျပည္ေလာက္ ေကာ္မတီမ်ားသည့္ နိုင္ငံကမၻာမွာ ရွိမည္ဟု ပင္မထင္ ။
အေရးၾကီးသည္က ဆီးသီးေပ်ာက္တရားခံရွာမည္ဆိုသည့္ ဆီးသီးေကာ္မတီ၀င္ေတြ ဆီးသီးစားျပီး အီအီး ပန္းမသြားဖို႕ပင္။
သို႕ေသာ္ အခု ဆီးသီးသည္ ျဗိတိသ်ွ တို႕ ငယ္ငယ္က စားသည့္ ဆီးသီးလို႕ အစားမ်ားလ်ွင္ အီအိီးပန္းသည့္ ဆီးသီးမဟုတ္ ။
အခု ဆီးသီးကား….
အစားမ်ားလ်ွင္….တံတားၾကီး ၾကိဳးသြားနိုင္သည္႕ ဆီသီး ။
အစားမ်ားလ်ွင္…အေဆာက္အဦးၾကီး ျပိဳသြားနိုင္သည့္ ဆီးသီး ။
အစားမ်ားလ်ွင္….လမ္းမ်ား ေပါက္ျပဲသြားနိုင္သည့္ ဆီးသီး..။
အစားမ်ားလ်ွင္…….အင္းစိန္ေမာ္စကိုတြင္ သက္ျပည့္ပင္စင္သြားယူရမည့္ ဆီးသီး မ်ိဳးျဖစ္ေလသတည္း….။
ဥံဳ သ်ွရီ.သ်ွရီ….ျမန္မာျပည္ ဆီးသီးဗန္းမ်ား အႏၱရာယ္ကင္းၾကေစေသာ္၀္……


ျဗိတိသ်ွကိုကိုေမာင္ (သံေခ်ာင္းပါတီ)
From:Koko Maung

www.mmdailystar.com

ျငဳပ္သီးႏွင့္ အသက္တေခ်ာင္း...၁၉၈၅ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေကာက္ေကြ ့မန္ဝယ္
KIA တပ္ရး ၅/ ၆ /၁၃ စစ္ဆင္ေရး မိုးအကုန္
ေဆာင္အကူး အေနာက္ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ား ခလရ ၃၆ / ၁၈ / ၂၇
/ ၅၁ တပ္ရင္းမ်ားျဖင့္စစ္ဆင္ေရးစတင္ခဲ့ေလသ
ည္ မပခ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း တိုင္းမွဴးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေက်ာ္ဘ ( ဗိုလ္မွဴး ခ်ဳပ္ Lခြန္ဖန္ KIA မွ ေခ်ာင္း
ေျမွာင္းပစ္ခတ္လုပ္က်န္ခံက်ဆံုးခါစ ) ထိုးစစ္စ
စခဲ့ေလျပီ ရိကၡာကို နည္းစပ္ရာ ရိကၡာပံုစခမ္းမ်ားမွ
ထုပ္ယူျပီး စတင္ထြက္ခြါခ်ီတက္ရေလျပီး ဆက္
တိုက္ တ္ုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ မရပ္မနားေန ့စင္တိုက္ပြဲက
ျဖစ္က်ေလသည္ ရက္ႀကာလာတာႏွင့္အမ်ွ ရန္သူ ့
နယ္ေျမအတြင္ ပိုမိုေရာက္ရွိလာေလျပီ ရန္သူနယ္
ေျမအတြင္းနယ္က်ြန္လာသည္ႏွင့္အမ်ွ ေနာက္က
ရိကၡာစခန္းႏွင့္ ေဝးသထက္ေဝးလာေလသည္
ရိကၡာမိမ္တပ္ေရာက္ဖို ့ကခက္ခဲေလျပီ ေတာေဆာင္းဦးထုပ္ကို
ေျမက်င္းတူးထည့္ စပါးထ
ည့္ေထာင္း စပါးႏွင့္ဆန္လံုးမသဲမကြဲႏွင့္ခ်က္စားရ
တဲ့ မခါကမ်ားလာေတာ့ ငတ္လာေလသည္
စားစရာျပတ္လာသလို ထမင္းနဲ ့စားရတဲ့တြဲဘက္
အစားအစာေတြကရွာလာေလသည္ တေန ့
ရန္သူ ့စခန္းႏွင့္နီးလာေလျပီး မနက္ ၉ နာရီေလာက္ စထြက္လို ့ တစ္မိုင္ပင္မရွိေသးတိုက္
ပြဲစျဖစ္ေလသည္ မႀကာလိုက္ ရန္သူစုပ္ခြါထြက္
ေျပးေလသည္ ဆက္တိုက္လိုက္လံပစ္ခတ္ေခ်မွဳန္းရာ
ေတာင္ယာအေဟာင္းအတက္လမ္းႏွစ္ခြတြင္
က်ေနာ့အား မင္းဟိုဘက္ကတက္ ေတာင္ယာ
ေပၚေရာက္ငါနဲ ့စံုမယ္ မင္းနဲ ့ ၃ ေယာက္ေခၚသြား
မိုင္းသတိထား ဆက္လုပ္ ဆိုျပီးဆက္ထြက္ရာ
ေခ်ာင္းကေတာင္ယာအတက္ ေျခမ်က္စိေလာက္
ေရဘဲရွီသည္ ဆရာက ဟာဟိုမွာ ျငဳတ္သီးေတြ
ကြဟုဆိုကာ ေျပာေျပာဆိုဆိုေျပးေကာက္ေလ
သည္ စစ္ေျမျပင္မွာ ျငဳတ္သီးနဲ ့စစ္သားကလင္မ
ယား အသားမပါလိုဘာမွမျဖစ္ ျငဳတ္သီးမပါရင္
ထမင္းကစားမေကာင္း ျငဳတ္သီးရွိရင္ ငပိ အစိမ္း
ႏွင့္စား ထမင္းတနပ္ျပီးေလသည္
ဒါေႀကာင့္ ျငဳတ္သီ ငါးေတာင့္ေလာက္ေတြ ့တာ
ကိူ ေရႊေတြ ့သလိုအားရဝမ္းသာေျပးေကာက္ေလသည္
ဆရာကသတိေတာ့ေကာင္းသည္ သဘာဝမႀက
သူေနရာသူမရွိ သစ္ပင္ႀကီးေအာက္ ျငဳတ္သီး
ေတြ ့တာကိုမသကၤာ ကာဘိုင္ေသနတ္ေျပာင္း
ျဖင့္ထိုးႀကည့္လိုက္သည္ ဘာမွမထူးမွ ေရွ ့တိုး
ျပီးျငဳတ္သီးကိုကုန္းေကာက္ေလသည္ အုန္းက
ထဲ ဘုန္းကထဲေပါက္ကြဲသံႏွင္အတူး ေမွာင္မဲျပီး
ေတာတခုလံုး မိုင္းကြဲစမ်ား သစ္ရြက္သစ္ခက္
မ်ားထိမွန္သံမ်ား ျဖိဳးျဖိဳးေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ႏွင့္ဆူညံ
သြားေလသည္ ေသြးပူေမေတာ့ ဘာသံမွမႀကားရ
ဆရာ တင္ေမာင္ဝင္းကသတၱိေကာင္းလွေပသည္
ေဟ့ေကာင္ေတြ ငါထိသြားျပီးလာဦးတဲ့ က်ေနာ္
တို ့အေျပးသြားႀကည့္ေတာ့ ဆရာရဲ ့ဘယ္ေျခတ
ဘက္က ဒူးဆစ္အေျခက ျပတ္သြားေလျပီ
မျပီးေနရာေကာင္းေရႊ ့ေတာ့ ဆရာက ေဟ့ေကာင္
ေတြငါႀကည့္တဲ ့ အစားမငန္းနဲ ့သတိထားတဲ့
သတၱိခဲဆရာပါေပ တခ်က္မ်ွနာတယ္မေအာ္
ေဆးထည့္ပါတ္တီးစီး ခရီးထြက္ရဦးမည္
ဆရာ တပ္ခြဲမွဴးအား ဗိုလ္မွဴး က်ြန္်တာ့အတြက္
မပူနဲ ့ ရန္သူစခန္းဆက္တိုက္ပါ က်ေနာ့ ျပန္ပို ့ေန
ရင္ရန္သူေတြေရွာင္သြားမယ္ ဆက္တိုက္ပါဗိုလ္မွဴးတဲ့
အထက္ဗ်ဴဟာကလည္း
ဆက္လက္ခ်ီတက္တိုက္ခိုင္းေနျပီး ဆက္ထြက္ျပီ
ဆရာဒဏ္ရာက ေဆးကမျပည့္စံု
လမ္းခရီးကေတာင္တက္ေတာင္ဆင္းအေကြ ့အ
ေကာက္မ်ားေတာ့ သစ္ပင္ႏွင့္ဒဏ္ရာကတိုက္
ထမ္းတဲ့စစ္သည္ကေခ်ာလဲ အထမ္းေကာလူနာပါ
ေခ်ာက္ထဲျပဳတ္က် ညစခန္းျခေတာ့ ေမွာင္မဲေန
သည့္ျခားမွ က်ေနာ္ဆရာသြားႀကည့္ေတာ့
ဆရာက ေဟ့ေကာင္ေအးေဆးဘာမွမပူနဲ ့ငါမ
ေသဘူးတဲ့ မင္းတပ္စိတ္္ကအလုပ္သြားလုပ္တဲ့
ဒါနဲ ့တပ္စိတ္ျပန္လာထမင္းခ်က္ကင္းေစာင့့္
ည ၁၀ နာရီထမင္းစားျပီးေတာ့ နားေနခ်ိန္
တပ္ခြဲရံုးကဆက္သားလာတယ္ မင္းတို ့ဆရာအ
ေျခအေနမေကာင္းဘူးတဲ့ ဒါနဲ ့အေျပးအလႊာ
ႀကည့္လိုက္ေတာ့ ဆရာက ရဲ ့ ့ရဲ ့ျပံဳးျပျပီး မ်က္စိ
မိတ္ထားေလသည္ ညကေမွာင္ေနျပီး အေျခအေနသိရေအာင္
ဆရာမ်က္ႏွာကို ဓါတ္မီး
မ်က္ႏွာျပင္လက္ဝါးအုပ္ မီးထိုးႀကည့္ရသည္
ဆရာမဘုပ္ေတာ့ ည ၁၂ နာရီက် ဆရာလက္က
ေဆးတပ္သားႏွင္ ့က်ေနာ့လက္အားလာစမ္းကိုင္
ေလသည္ စကားေတာ့မေျပာ လက္ေတြကိုျဖစ္
ညွစ္ေနေလသည္ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ႀကားေတာ့
ျဖစ္ညွစ္ထားတဲ့ဆရာလက္ေတြက ေျဖေလ်ာ့
သြားျပီး ကိုင္ထားသည့္လက္မ်ားျပဳတ္ႀကသြား
ေလသည္ ဆရာ တိုင္းျပည္ကိုစြန္ ့တပ္မေတာ္
ကိုစြန္ ့ခဲ့ေလျပီ
ငတ္ ျပတ္ ခ်ိန္ ျငဳတ္သီးေတာင့္မ်ားက တပ္မေတာ္
သားတေယာက္၏ ဘဝနဲ ့အသက္ကိုႏွဳတ္ယူ
သြားေလျပီ


From: ငါလုိေယာက်ၤား ျပႆဒါးမရွိ

www.mmdailystar.com

ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းလုပ္သည့္အိမ္ ရဲ၀င္ဖမ္း ၄ ဦးမိ

စက္တင္ဘာ၁၄ရက္ည၁၁နာရီ မိနစ္၅၀ကေနျပည္ေတာ္ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္း
ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေက်ာ္ေစာေနေသာေနအိမ္အား၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီး
ရွာေဖြရာ ျပည့္တန္ဆာကိစၥလုပ္ကိုင္ရန္ ေရာက္ရွိေနေသာအမ်ဳိးသမီးေလးဦးႏွင့္အတူ
ႀကီးၾကပ္သူႏွင့္မန္ေနဂ်ာအမ်ဳိးသားႏွစ္ဦးတို႔ကိုဖမ္းဆီးရမိ အေရးယူခဲ့သည္။
အဆိုပါေန႔ည ၁၁ နာရီ မိနစ္ ၅၀ က ေနျပည္ေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးမွရဲအုပ္ေအာင္သြင္ဦးႏွင့္အဖြဲ႕
သည္ပတၱာနယ္ေျမရဲစခန္းမွရဲအုပ္ေန၀င္းထြန္းအဖြဲ႕ပူးေပါင္းပါ၀င္လ်က္သက္ေသ
မ်ားႏွင့္အတူ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္အိမ္အမွတ္ (၁၅/၁၂၅၇) ၂၁ လမ္းရွိ
ဦးစိန္ေမာင္(၆၅)ႏွစ္၏ေနအိမ္တြင္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း သတင္းအရ ၀င္ေရာက္
ရွာေဖြရာ ဦးစိန္ေမာင္၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ဆိုင္မန္ေနဂ်ာေဇာ္ႏုိင္အသက္(၃၀) ပဒဲေက်းရြာ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ေနသူႏွင့္ျပည့္တန္ဆာလုပ္ကိုင္ရန္ေရာက္ရွိေနေသာ
မေဌးေဌး (၃၂)ႏွစ္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကသြယ္ (၂၂)ႏွစ္
အမွတ္ (၂၃)ေရႊေညာင္ပင္ရပ္ လိႈင္သာယာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနသူႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာ
ေပ်ာ္ပါးရန္ အသြင္ယူေရာက္ရွိေနသူ ကိုထြန္းထြန္းဆိုသူတို႔ အားႀကိဳတင္မွတ္သား
ထားေသာ ငါးေထာင္က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴေလးရြက္ႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္
အသံုးျပဳေသာသက္ေသခံဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းမိသိမ္းဆည္းရမိ
ခဲ့သည္။

ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ မေဌးေဌးပါ ေလးဦးတို့အားပတၱာနယ္ေျမရဲစခန္းမွ
(ပ)၆၄/၂၀၁၄၊ျပည့္တန္ဆာအက္ ၃(က)ျဖင့္ အေရးယူထားၿပီး ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း
ၾကီးၾကပ္သူဦးစိန္ေမာင္နွင့္မန္ေနဂ်ာလုပ္ကိုင္သူေဇာ္နိုင္တို့အား(ပ)၆၃/၂၀၁၄၊
ျပည့္တန္ဆာအက္ ၅(၁)/၈ျဖင့္ အေရးယူထားသည္။

From: စံေတာ္ခ်ိန္

www.mmdailystar.com

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ဂ်ီဟတ္၀ါဒကို စစ္ပဲြဆင္ႏဲြျခင္း

ေနာက္ထပ္ စစ္ပဲြတစ္ခု ဆင္ႏဲြရန္မ်ားစြာ စိတ္၀င္မစားေတာ့သည့္ အေမရိကန္သည္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းတြင္ ေနာက္ထပ္ စစ္ပဲြတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ ဆင္ႏႊဲရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ စီနီယာဘုရွ္သည္ အီရတ္ ေခါင္းေဆာင္ ဆက္ဒမ္ ဟူစိန္၏ ကူ၀ိတ္ကို က်ဴးေက်ာ္ေသာ တပ္မ်ားကို ေမာင္းထုတ္ႏုိင္ရန္ ၫြန္႔ေပါင္း အဖဲြ႕တစ္ခုကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ တြင္လည္း ဂ်ဴနီယာဘုရွ္သည္ ဆက္ဒမ္ ဟူစိန္အား အီရတ္ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္မွ ျဖဳတ္ခ်ၿပီး အီရတ္တြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၚထြန္လာေရး ႀကိဳးပမ္းခ့ဲသည္။ ဂ်ဴနီယာဘုရွ္၏ စြမ္းေဆာင္မႈ မ်ား ေအာင္ျမင္သည္ မျမင္သည္ကို ယေန႔ အီရတ္ႏိုင္ငံ အေနအထားကို ၾကည့္လ်င္ သိႏိုင္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္ တြင္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အီရတ္မွ အေမရိကန္ တပ္သားအားလံုးကို ျပန္လည္ ေခၚယူခဲ့သည့္ ဘားရက္ အိုဘားမားသည္ ဆီးရီးယား ျပည္တြင္းစစ္မွ ေမြးဖြားလာၿပီး ဘဂၢဒတ္ၿမိဳ႕ တံခါးကို ေခါက္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္ ဂ်ီဟတ္၀ါဒီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို အျမစ္ျပတ္ ႏိွမ္နင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေႂကြးေၾကာ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရတ္တို႔တြင္ ႀကီးစိုးေနသည့္ အစၥလာမ္ ႏိုင္ငံေတာ္ (IS) အဖဲြ႕မွာ အယ္လ္ခိုင္ဒါ ၏ အဖဲြ႕ခဲြတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ IS မွာ အယ္လ္ခိုင္ဒါထက္ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ သာမက ႏိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ပါ သာလြန္ေသာ အဖဲြ႕တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရတ္တုိ႔ရွိ ၎တုိ႔ သိမ္းပိုက္ထားေသာ နယ္ေျမတစ္နံ တစ္လ်ားတြင္ IS အဖဲြ႕သည္ အစၥလာမ္ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ကြယ္လြန္သူ အုိစမာ ဘင္လာဒင္ အိပ္မက္ပင္ ရဲရဲမမက္ခဲ့ ရေသာ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။

ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ရာတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ ကင္းျခင္းႏွင့္ မြတ္ဆလင္မ်ား ကိုပင္ ခ်မ္းသာမေပးျခင္း အစရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ IS အား အယ္လ္ခိုင္ဒါ ပင္လ်င္ စက္ဆုတ္ ရႊံရွာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ဂ်ာနယ္လစ္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံသား ပရဟိတ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး တုိ႔ကို ေခါင္းျဖတ္ သတ္ခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ IS အဖဲြ႕ မည္မွ် ရက္စက္သည္ကို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား တစ္စြန္းတစ္စ သိရွိခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။

အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းတြင္ IS အဖဲြ႕၏ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ မတည့္ေသာ ရန္သူမ်ား ကိုပင္ ေပါင္းစည္းသြား ေစခဲ့သည္။ ဥေရာပသား မ်ား၊ ကာ့ဒ္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၊ ဆီးရီးယား အစိုးရႏွင့္ သူပုန္မ်ား၊ တူရကီ၊ အာရပ္ ႏုိင္ငံမ်ား၊ အစၥေရးႏွင့္ အီရတ္ အစိုးရ တုိ႔ပင္ အေမရိကန္၏ စစ္ေရးအရ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈကို ေထာက္ခံခဲ့ ၾကသည္။အေမရိကန္၏ ရန္သူေတာ္ႀကီး အီရန္ပင္လ်င္ IS အဖဲြ႕ကုိ တုိက္ခိုက္ရာတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အားျဖင့္ ပူးေပါင္းမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

အီရတ္ရွိ IS အဖဲြ႕အား ေနာက္ထပ္ တုိးျမႇင့္ တုိက္ခုိက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ဆီးရီးယားရွိ IS အဖဲြ႕အား ေလေၾကာင္းမွ စနစ္တက် ထိုးစစ္ဆင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အုိဘားမားက စက္တင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ ျပည္သူမ်ားကို ႐ုပ္သံမွ တစ္ဆင့္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး အရ ယာယီ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို ေရရွည္ တည္ၿမဲေသာ လႈပ္ရွားမႈႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္မွာ အေတာ္ပင္ ခက္ခဲေသာ ကိစၥ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ အာဖဂန္ နစၥတန္ ႏွင့္ အီရတ္တို႔ကို က်ဴးေက်ာ္မႈ မ်ားက အေနာက္ႏိုင္ငံ တပ္ဖဲြ႕မ်ားသည္ စစ္ေရး ေအာင္ျမင္မႈကို ျမန္ျမန္ ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိ ေသာ္လည္း ေရရွည္ တည္ၿမဲေသာ တည္ၿငိမ္မႈရွိေအာင္ ကိုေတာ့ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း မရွိေၾကာင္း ျပသေနခဲ့သည္။ အေမရိကန္သည္ ယခု စစ္ပဲြတြင္ ၾကည္းတပ္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အိုဘားမား၏ ေျပာဆုိခ်က္ေၾကာင့္ စစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္မည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ တည္ၿငိမ္မႈ ရရွိေရး အခက္အခဲရွိ ေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ဆက္ဒမ္ဟူစိန္၏ ဘာ့သ္ပါတီ အာဏာရွင္ စနစ္ ျပဳတ္က် သြားျခင္းႏွင့္ ဆီးရီးယားရွိ ဘာရွား အယ္လ္-အာဆတ္ အစိုးရ အဖဲြ႕ တုိက္ခိုက္ခံရျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ IS အဖဲြ႕ အင္အားႀကီးမားလာခဲ့ ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ IS သည္ ဘာရိန္းမွ လက္ဘႏြန္ အထိ ႀကီးစိုးေနသည့္ ဆြႏ္ၷီႏွင့္ ရွီယိုက္ မုန္းတီးမႈမ်ား ၏ ရလဒ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ပံု မွားယြင္းျခင္းႏွင့္ အဆုိးျမင္မႈမ်ားက ၎အဖဲြ႕ အင္အားႀကီး လာေအာင္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳ ခဲ့သည္။ အာဆတ္ သာ ဗံုးႀကဲ တုိက္ခိုက္ခဲ့ ပါက IS အဖဲြ႕သည္ ဆီးရီးယား အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရက္ကာၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ႏုိင္ခဲ့မည္ မဟုတ္ေပ။ အီရတ္ရွိ ရွိီယိုက္မ်ား ႀကီးစိုးေသာ အစိုးရ အဖဲြ႕သည္ ဆြႏ္ၷီမ်ားအား ဖယ္ထုတ္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါက IS အဖဲြ႕သည္ အီရတ္ရွိ ဒုတိယ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ မိုဆူလ္ အပါအ၀င္ ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားကို သိမ္းပုိက္ခြင့္ရရွိ မည္မဟုတ္ေခ်။

IS အဖဲြ႕သည္ အျခား အၾကမ္းဖက္ အဖဲြ႕မ်ားထက္ အင္အားႀကီးသည္။ လက္နက္ အင္အား ပိုေကာင္းသည္။ ေငြေၾကးအင္အားပို ေတာင့္တင္းသည္။ ၎အဖဲြ႕သည္ ေရနံ ေရာင္းခ်ရေငြ ႏွင့္ ျပန္ေပးေငြ တစ္ရက္လ်င္ ေဒၚလာ (၁) သန္းခန္႔ရရွိ ေနေၾကာင္း ခန္႔မွန္းမႈမ်ား ရွိေနသည္။ IS အဖြဲ႕တြင္ တပ္သား (၃၀၀၀၀) မွ (၄၅၀၀၀) အထိရွိ ေနေၾကာင္း အေနာက္ႏိုင္ငံ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။ ၎တုိ႔ထဲမွ သံုးပံု တစ္ပံုမွာ စြမ္းရည္ ရွိေသာ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တူရကီမွ တစ္ဆင့္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္းသို႔ လြယ္လင့္တကူ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရရိွေန ေသာေၾကာင့္ ၎အဖဲြ႕သည္ အျခား အၾကမ္းဖက္ အဖဲြ႕မ်ားထက္ ႏိုင္ငံျခားသား တပ္ဖဲြ႕၀င္ အင္အားကို ပိုမို စုေဆာင္းႏိုင္ ခဲ့သည္။ ဆီးရီးယားတြင္ ႏိုင္ငံျခား ပတ္စပို႔စ္ ကုိင္ေဆာင္ ထားေသာ IS အဖဲြ႕၀င္ (၁၂၀၀၀) ခန္႔ရွိ ေနေၾကာင္း ခန္႔မွန္းမႈမ်ားရွိ ေနသည္။ အမ်ားစုမွာ ဂုဏ္ရွိျခင္း ႏွင့္ ေငြေၾကး ေျမာက္ေျမာက္ မ်ားမ်ား ရရွိျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ဂ်ီဟတ္ အဖဲြ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ အဘူေဘကာ အယ္လ္-ဘာဂါဒါဒီ ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္၀ျခင္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆက္ဒမ္၏ စစ္တပ္မွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ား ပါ၀င္လာျခင္းေၾကာင့္လည္း အဖဲြ႕၏ စစ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ အဆင့္ျမင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အယူအဆေရးရာ အရ အစြန္းေရာက္ျခင္း၊ ဖဲြ႕စည္းပံုစနစ္ က်ျခင္း၊ အေနာက္ႏိုင္ငံ ပတ္စ္ပို႕ ကိုင္ေဆာင္ထား သူမ်ား ရွိေနျခင္း၊ အေမရိကန္ကို မုန္းတီးျခင္းႏွင့္ ကမာၻလံုး ဆိုင္ရာ ဂ်ီဟတ္ စစ္ပဲြ၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာရန္ ဆႏၵျပင္းျပျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ IS သည္ အေႏွးႏွင့္ အျမန္ဆို သလိုပင္ အေ၀းက ရန္သူကို ပစ္မွတ္ထား တုိက္ခိုက္လာ ႏုိင္ပါသည္။ IS သည္ ဥေရာပ တစ္၀န္းရွိ မြတ္ဆလင္ လူငယ္မ်ားစြာကို စည္း႐ုံး ႏိုင္စြမ္းရွိေန ေသာေၾကာင့္ ၎အဖဲြ႕ရွိ တိုက္ခိုက္ေရး သမားမ်ား ျပည္ေတာ္ ျပန္လာပါက မိခင္ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ေၾကာင္း စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

လူမႈ မီဒီယာ အသံုးျပဳေသာ IS အဖဲြ႕၀င္ တခ်ဳိ႕ တြင္ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ စစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္မည့္ ကိစၥကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႀကိဳဆို ေနသူမ်ားရွိ ေနသလို စိုးရိမ္ေန သူမ်ားလည္းရွိေန ပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားကို ခဏ ဖယ္ထားလ်င္ IS အဖဲြ႕တြင္ အားနည္းခ်က္ႀကီးရွိ ေနပါသည္။ ယင္း မွာ အယူအစဲြ ျပင္းထန္ေသာ ဂ်ီဟတ္၀ါဒီ မ်ားႏွင့္ ဆက္ဒမ္၏ ဘာ့သ္ ပါတီ၀င္ေဟာင္းမ်ား ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ အဖဲြ႕မွာ ဖိအားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရပါက ၿပိဳကဲြ သြားႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ IS အဖဲြ႕သည္ ၎တုိ႔ကို မလုိလားေသာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အစိုးရိမ္ႀကီး ေနခဲ့သည္။ ယင္းေၾကာင့္သာ ၎တုိ႔ သိမ္းပိုက္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားမွ လူနည္းစု၀င္မ်ားႏွင့္ အယူအစဲြ သင့္တင့္မွ်တေသာ ဆြႏ္ၷီမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခု တည္ေထာင္လုိက္ၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ IS အဖဲြ႕သည္ ဘဂၢဒတ္မွ အလက္ပို အထိ မုိင္ (၄၆၀) အရွည္ရွိေသာ နယ္ေျမတစ္ခုကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္း ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိးစစ္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္လာသည္ႏွင့္ အမွ် လမ္းမႀကီး ထက္တြင္ ကားမ်ားႏွင့္ ေမာင္းႏွင္ သြားေရာက္ရမည္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းမွ တိုက္စစ္ကို ေရွာင္ရွားရန္ ခက္ခဲလာၿပီ ျဖစ္သည္။

အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆြႏ္ၷီမ်ား၏ အားေပးမႈကို ရရွိခဲ့ပါက အေမရိကန္က IS အဖဲြ႕အား ဆင္ႏႊဲသည့္ စစ္ပဲြကို တရားေသာ စစ္ပဲြ အျဖစ္ ထင္ျမင္ လာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ စစ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဆုိင္ရာ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားရွိေန ေသာေၾကာင့္ အိုဘားမားသည္ ယခု စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်ိန္ ကာလ မသတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အီရတ္တြင္ IS အဖဲြ႕၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ အင္အား က်ဆင္းေနၿပီ ျဖစ္သည္။ေနာက္ထပ္ ထုိးစစ္မ်ားကိုသာ အေမရိကန္ ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားက အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါက IS သည္ ခပ္ျမန္ျမန္အင္အား ႀကီးမားခဲ့ သလုိ ခပ္ျမန္ျမန္ အင္အားက်ဆင္း သြားမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဂ်ီဟတ္၀ါဒီမ်ားမွာ အုိဘားမား ေျဖရွင္းေပးရန္ လက္တြန္႔ေနခဲ့သည့္ ျပႆနာႀကီး တစ္ခု၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း မွာ ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရတ္ရွိ ဆြႏ္ၷီ၊ ရွီယိုက္၊ ကာ့ဒ္ႏွင့္ လူတုိင္း လက္ခံႏိုင္ေသာ အနာဂတ္ တစ္ခုကို မည္ကဲ့သို႔ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္ ဆုိသည့္ ျပႆနာသာ ျဖစ္သည္။

Ref: Confronting Islamic State:The Economist

From: Messenger

www.mmdailystar.com

သတိ...ညသိပ္ေရေႏြး အဆိပ္ထက္ျပင္းတယ္ အသည္းကို စကာေပါက္ျဖစ္ေစတယ္

ညသိပ္ေရေႏြးဆိုလို႕ အေနာ္ ၾကံဳဖူးတဲ့ ဘ၀ေပး သင္ခန္းစာေလးတခုကို အမွတ္၇လိုက္လို႔ပါ

အေနာ္ ေတာင္ၾကီးမွာ ေနတုန္းက အေနာ္တို႕လူမ်ိဳးေတြက ေရေႏြး သပ္ေသာက္ၾကတယ္
ေရေႏြးကို အခါးရည္လို႔လည္းေခၚၾကတယ္
ဒီမွာေတာ့ အဖန္ေရလို႔ေခၚတာေပါ့
အခါးရည္ဆိုတာ ဒီမွာေတာ့ အရက္လို႔ေျပာတာပဲ
အဲ အခါးရည္ကို အိမ္လာတဲ့ လူတိုင္းကိုတိုက္တယ္
အိမ္မွာေနရင္းလညး္ေသာက္ၾကတယ္…
မပါမျဖစ္… အိမတအိမ္တက္ရင္ အနည္းဆံုးေတာ အခါးရည္ေလးေတာ့ တိုက္ၾကတာၾကီးပဲ

အဲမွာ အေနာ့္ အေဒၚကေတာ့ အေသာက္ႏိုင္ဆံုးလူ အျဖစ္သတ္မွတ္ရမယ္
ဘာလို႔လဲဆို အေဒၚက မိုးလင္းမိုးခ်ဳပ္ထိေသာက္တယ္ …ေရဆာလဲေသာက္တယ္… ထမင္းစားလဲေသာက္တယ္ … အားေနရင္းကို ေသာက္ေနေတာ့တာပဲ
ေရေႏြးတအိုးကုိ ဘယ္ေလာက္မွ မရွိေသးဘူး ကုန္ျပီ တေနကုန္လဲ ေရေႏြးတည္ေနတယ္
အဲမွာစတာပဲ အေဒၚေ၇ေႏြးစြဲေတာ့ မနက္ မ်က္စိႏွစ္လံုးဖြင့္တာနဲ႕ ေသာက္ေတာ့တာပဲ
အဲမွာ ညသိပ္ေရေႏြးေတြကို သူက တ၀ၾကီးထိုင္ေသာက္ျပီးမွ လုပ္စရာခ်ိတာလုပ္တယ္

တေန႔မွာေတာ့ အေနာ့္ အေဒၚက ဗိုက္ေအာင့္ေအာင့္လာတယ္
ဒါနဲ႕ပဲ ေတာင္ၾကီးက စိန္ အထူးကု ေဆးခန္းမွာျပပါေလေရာ
ဆရာ၀န္က သိပ္မ်ားမ်ားျပားျပားမစစ္ဘူး
ဗိုက္ေအာင့္တာနဲ႕ပဲ အစာအိမ္လို႔ေျပာျပီး ခြဲဖို႕ျပင္ေတာ့တယ္

ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ ေတာင္ၾကီးမွာ ပစၥည္းမစံုတာေၾကာင့္ မႏၱေလးကို ေျပာင္းရပါေလေရာ
မႏၱေလးကလည္း မစစ္ဘူး ေတာင္ၾကီးက ရမ္းတုတ္ထားတဲ့အစာအိမ္ဆိုတာနဲ႕ပဲ အစာအိမ္ခြဲဖုိ႔ျပင္ေရာ
အဲမွာ အေဒၚက ကံေကာင္းသြားတာက မႏၱေလးေရာက္ေနတဲ့ အသည္းဆရာ၀န္ၾကီးတေယာက္နဲ႕ ခင္လိုက္တယ္ ( နာမည္ကို အေနာ္မသိ)
အေနာ့ အေဒၚက ေက်ာင္းအုပ္ဆိုေတာ့ ေဖာင္ၾကီး သင္တန္းလို ၀န္ထမ္းေရးရာ တတ္တုန္းက ခင္ခဲ့လို႕ေျပာျပတယ္
ဆရာ၀န္ၾကီးက အေစာေရ ဘာျဖစ္တာလဲ ေမးေတာ့ အေဒၚက ဗိုက္ေအာင့္ေနေၾကာင္းေျပာျပတယ္
ဆရာ၀န္ၾကီးက ေအာင့္တဲ့ေနရာ ေသေသခ်ာခ်ာျပ ဆိုျပီး ဓါတ္မွန္ေတြရိုက္ခိုင္း အာထွာေဆာင္းေတြရိုက္ခိုင္းျပီး
မခြဲဖို႕ ဆရာ၀န္နဲ႕ တိုင္ပင္တယ္ ….
အေျဖ သိရတာကေတာ့ အေဒၚက အသည္းမွာ စကာေပါက္ျဖစ္္ေနတယ္တဲ့
မေပါက္တဲ့အပိုင္းက ေျခာက္ေနတယ္ဆိုပဲ

အဲမွာ ဆရာ၀န္ၾကိးက အေဒၚရဲ့ တေန႔တာ စားေသာက္မႈကုိစစ္ေတာ့ အေဒၚက ညသိပ္ေနေႏြးကို ႏွစ္နဲ႔ခ်ီေအာင္ ေသာက္ခဲ့လို႕ျဖစ္တာလို႔ရွင္းျပတယ္
လက္ဖက္ေျခာက္ကို 6နာရီေက်ာ္ၾကာေအာင္ စိမ္ထားတာဟာ အဆိပ္ထက္ေတာင္ ျပင္းတယ္လို႕ဆိုပါတယ္
လက္ဘက္ကို စတင္ေသာက္သံုးၾကတဲ့ ကိုကိုတရုတ္ေတြကေတာ့ တခါေသာက္ေလးသာ ခတ္ေသာက္တာပါတဲ့
ဒီမွာလို ေရေႏြးအိုးထဲ ထည့္ျပီး မစိမ္ပါဘူးတဲ ဂ်ာ
ေရေႏြးျဖဴကိုသာ ထည့္ထားျပီး ဧည့္သည္ ျဖစ္ျဖစ္ သူတို႕ေသာက္မွသာ ခြက္ထဲကို လက္ဖက္ေျခာက္ထည့္ုျပီး ေရေႏြးအျဖဴကိုေရာတာပါတဲ့
ဒိကလူေတြကေတာ့ ေရေႏြးကို ဓါတ္ဗူးနဲ႕ ထည့္တည္ျပီးေသာက္ၾကပါတယ္
အဲမွာ လက္ဖက္ေျခာက္ရယ္
ဓါတ္ဗူးက ဓါတ္သားမွာပါတဲ့ ျပသားေတြရယ္ေၾကာင့္ အသဲကို ပ်က္စီးေစတာပါတဲ့…..

ေနာက္တခုကေတာ့ ပက္စီလို႔ေခၚတဲ့ ေဖ်ာ္ရည္ေတြမွာပါတဲ့ Gas ေတြပါ
အေနာ္ Duty Free ဆိုင္မွာလုပ္တုန္းက သင္ခဲ့ရပါတယ္
ရိုးရိုးလိေမၼာ္ရည္ထဲကို Gas တမ်ိဳးထည့္လိုက္တာနဲ႔ လိေမၼာ္ရည္ေတြဟာ ေအးျမေနေတာ့တာပါပဲ
လိေမၼာ္ရည္ 1ပံုမွာ Gas က 9ပံုပါပါတယ္
အဲဒီ Gas က အသည္းနဲ႕ အဆုတ္ကို ပ်က္စီးေစတယ္လို႔ဆိုပါတယ္
ဒါေၾကာင့္ Gas မပါတဲ့ သဘာ၀ေဖ်ာ္ရည္ေလးေတြကိုသာ ေသာက္သံုးသင့္ပါတယ္

အေနာ္နဲ႔ခင္တဲ့ စာေရးဆရာ တေယာက္ခ်ိပါတယ္
သူကေတာ့ ညေနတိုင္း အရက္ေသာက္ေလ့ခ်ိျပီး သူ႔တပည့္ကေတာ့ အေဖာ္အျဖစ္ ေန႔တိုင္းလိုက္ထိုင္ေပးပါတယ္
ဆရာၾကီးေသာက္သလို တပည့္က မေသာက္တတ္ေပမဲ့ ဆရာနဲ႕အတူတူေန႔တိုင္း လိေမၼာ္၊ ကိုလာ စတာေတြကို တခုမဟုတ္ တခုေသာက္ပါတယ္
6လေလာက္ၾကာေတာ့ တပည့္ၾကီးေဆး၇ံူတက္ရေရာ
အသည္းက စကာေပါက္ျဖစ္ေနျပီတဲ့
ေန႔တိုင္း အရက္ေသာက္တဲ့ ဆရာေတာင္ ဘာမွမျဖစ္ေသးဘူး
Gas ပါတဲ့ေဖ်ာ္ရည္ေတြ ေန႔တိုင္းေသာက္တဲ့ တပည့္ေလးကေတာ့
ေနာက္ 1လ အၾကာမွာပဲ ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္
ဒါ့ေၾကာင့္ ပူုျပင္းလွတဲ့ ေႏြရာသီမွာ အေအးေသာက္ရင္
သဘ၀ Gas မပါတဲ့ေဖ်ာ္ရည္ေတြကိုသာ ေသာက္သံုးသင့္ပါေၾကာင္းနဲ႕
ညသိပ္ေရေႏြးေတြကိုလည္း မေသာက္မိေစဖို႕ သတိေပး ဆႏၵုျပဳလိုက္ပါတယ္

ေႏြးသီး

OR

ေယာၿမိဳ့စားအတြင္း၀န္ ဦးဘိုးလႈိင္ရဲ့ နာမည္ေက်ာ္ဥတုေဘာဇန သဂၤဟက်မ္းမွာ ေဖာ္ၿပထားတဲံ့
ေရေႏြး။ေရက်က္ေအး ေရေအးတို့နဲံပတ္သက္တဲ့ သိမွတ္ဖြယ္ရာဗဟုသုတေတြဒီစာအုပ္မွာပါ၀င္တယ္.

ေနာက္ဆံုးတင္ၿပလိုတာကေတာ့…..

(၁) ေရေႏြး က်ိဳခ်က္တဲ့အခါမွာ ဆူပြက္ၿပီးက်က္ေအာင္က်ိဳပါ။

(၂) ေကာ္ဖီေဖ်ာ္ရင္ ေၿခာက္နာရီအတြင္း က်ိဳခ်က္ထားတဲံ ေရေႏြးနဲ့ေဖ်ာ္ပါ။

(၃) ဓာတ္ဗူးထဲက ေရေႏြးနဲံေဖ်ာ္ရင္ ေၿခာက္နာရီထက္ေက်ာ္ၿပီး ဓာတ္ဗူးထဲမွာ
ေလွာင္ထားေသာ ေရေႏြးကိုမသံုးသင့္ပါ။

(၄)ဓာတ္ဗူးထဲမွာ ေအးၿပီးသားေရေႏြးကို ဓာတ္ပ်က္ေရေႏြးၿဖစ္လို့ ၿပန္ေႏြးၿပီး
မသံုးပါနဲံ။ၿပန္က်ိဳခ်က္ၿပီး မသံုးပါနဲ့။

(၅)ညသိပ္ေရေႏြး ။ေရေႏြးၾကမ္းဟာ အဆိပ္ၿဖစ္လို့ အစာအိမ္ကို
ကေမာက္ကမ ၿဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

(၆)ေရေႏြးေသာက္ၿပီး တစ္နာရီအတြင္းမွာ ေရေအးမေသာက္ပါနဲ့။
ေရေအးေသာက္ၿပီး တစ္နာရီအတြင္းမွာ ေရေႏြးမေသာက္ပါနဲ့။

အထက္ပါအယူအဆေတြဟာ မလြဲႏိုင္တဲံ့ တိုင္းရင္းေဆးပညာ
ဥပေဒသ အယူအဆေတြၿဖစ္ေၾကာင္း တင္ၿပအပ္ပါသည္။.

{ ဒီစာအုပ္ေလးကိုက်မဖတ္ေနရင္းကေန အင္တာနက္ကက်မမိတ္ေဆြေတြသိသင့္တယ္
ယူဆမိလို့ေရးသားတင္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္ရွင္..အေႏွာက္ယွက္ၿဖစ္ခဲံ့တယ္ဆိုလည္း
ခြင့္လြတ္ေပးပါလို့ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ရွင့္ ….

by မမာလာ
lyhealthcare.com

From: သင့္အတြက္က်န္းမာေရး

www.mmdailystar.com

ျပည့္ၿဖိဳး တင္းရင္းတဲ့ ရင္သားအလွကို ပိုင္ဆိုင္လိုေသာ မိန္းကေလးတိုင္းရဲ႕ ဆႏၵမ်ား ျပည့္၀ေစဖို႔ နည္းလမ္း

ျပည့္ၿဖိဳး တင္းရင္းတဲ့ ရင္သားအလွကို ပိုင္ဆိုင္လိုတာ မိန္းကေလးတိုင္းရဲ႕ ဆႏၵျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွတရားကို ထင္ရွား ေပၚလြင္ေစၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေစတဲ့ အရာေတြထဲမွာ ရင္သားက မရွိမျဖစ္ပါ။

သင့္ေကာက္ေၾကာင္းေလး အထင္သား ေပၚလြင္ေစဖို႔ ရင္သားကလည္း ပံ့ပိုးေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခ်ိန္မွာ ဒီအလွတရား ဆံုး႐ံႈးသြားမွာကို သင္စိုးရိမ္ ေနပါသလား။ အဆီေတြ၊ ဂလင္းေတြ၊ တြယ္ဆက္ တစ္သွ်ဴးေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ သင့္ရင္သားဟာ တစ္သွ်ဴးေတြ ေလ်ာ့ရဲ လာတဲ့အခါ၊ တစ္သွ်ဴးရဲ႕ က်ဳံ႕ႏိုင္ဆန္႔ႏိုင္တဲ့ စြမ္းအား ေလ်ာ့နည္း လာတဲ့အခါ မ်ဳိးေတြမွာ တြဲက်လာ တတ္ပါတယ္။

မိန္းကေလး အမ်ားစုက ရင္သား တြဲက်လာတာကို မလိုလား ၾကသလို သင္တို႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသား အေဖာ္ကလည္း ႏွစ္သက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ရင္သား တြဲက်တာကို ႏို႔သီးေခါင္းရဲ႕ အေနအထားေပၚ မူတည္ၿပီး ခြဲျခား ႏိုင္ပါတယ္။ ႏို႔သီးေခါင္းက ပံုမွန္ အေနအထားထက္ အနည္းငယ္ နိမ္႔က်ေနပါက ရင္သား တြဲက်တာ သိပ္မဆိုးပါဘူး။ တကယ္လို႔ ႏို႔သီးေခါင္းေတြက ပံုမွန္ အေန အထားထက္ အလြန္အမင္း နိမ့္က်ၿပီး ေအာက္ဘက္ကို စိုက္ေနရင္ေတာ့ ရင္သား တြဲက်တာ ဆိုးေနပါၿပီ။

ရင္သား တြဲက်ေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

၁။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ က်ဆင္းျခင္း
ကိုယ္အေလးခ်ိန္ က်ဆင္းတာက ရင္သား တြဲက်တာကို ျဖစ္ေစတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းရင္းပါ။ ခႏၶာကိုယ္ အေလးခ်ိန္ တိုးလာတဲ့အခါ အေရျပားကို က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ဆန္႔ထားတာေၾကာင့္ တင္းတင္းရင္းရင္း ျဖစ္ေစပါတယ္။ ႐ုတ္တရက္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့သြားတဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုးက အေရျပားေတြ ေလ်ာ့တြဲလာသလို သင့္ရင္သားေတြလည္း ေလ်ာ့တြဲလာ ေစပါတယ္။


၂။ ကမၻာေျမႀကီး ဆြဲငင္အား
ကမၻာေျမႀကီး ဆြဲငင္အားက သင့္ရင္သားကို တြဲက်ေစတယ္ဆုိလို႔ မအံ့ၾသ လိုက္ပါနဲ႔။ ဒါက အမွန္တကယ္ပါပဲ။ ကမၻာေျမႀကီး ဆြဲငင္အားက အရာ အားလံုးကုိ ဆြဲထားသလို သင့္ရင္သား ကိုလည္း ဆြဲတာေၾကာင့္ တြဲက် ေစတာပါ။ ရင္သား တစ္သွ်ဴးေတြကို ေလ်ာ့ရဲေစသလို ရင္သားမွာ အေရး ေၾကာင္းေတြကိုပါ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။


၃။ မီးယပ္ေသြးဆံုးျခင္း
အမ်ဳိးသမီးေတြ ေသြးဆံုးခ်ိန္မွာ အီစထ႐ိုဂ်င္ လုိ႔ေခၚတဲ့ မေဟာ္မုန္းဓာတ္ ေလ်ာ့နည္း သြားပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ရင္သားကို တင္းရင္း ျပည့္ၿဖိဳးေစတဲ့ ေကာ္လာဂ်င္ေတြ ေလ်ာ့နည္း သြားၿပီး သင့္ရင္သားကို ေလ်ာ့တြဲလာ ေစပါ တယ္။

၄။ ေလ်ာ့ရဲေသာ ဘရာစီယာ ဝတ္ဆင္ျခင္း
အမ်ဳိးသမီးေတြ အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးက ဘရာစီယာကို ရင္သား အရြယ္ အစား အလိုက္ သင့္ေတာ္တဲ့ ပံုစံအေနအထား ဝတ္ဆင္ဖုိ႔ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ဘရာစီယာ ပံုစံမွန္မွန္ မဝတ္ဆင္တာက သင့္ရင္သားကို တြဲက် ေစတာေၾကာင့္ပါ။

ဘယ္လုိ ကာကြယ္ရမလဲ -

၁။ အစားထုိးျခင္း၊ ခြဲစိတ္ျခင္း
ရင္သားပိုမို ျပည့္ၿဖိဳးေစဖို႔နဲ႔ တင္းတင္းရင္းရင္း ရွိေစဖို႔ ရင္သား အစားထိုး ျခင္းနဲ႔ ရင္သား ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္းေတြ ျပဳလုပ္လို႔ ရပါတယ္။ ရင္သား တြဲက် ေနသူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ရင္သား အစားထိုးျခင္းနဲ႔ ရင္သား ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ ျခင္းေတြ လုပ္တာက တြဲက်ေနတဲ့ ရင္သားကို အျပည့္အဝ မျပဳျပင္ႏိုင္ပါဘူး။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျပဳျပင္တာဟာရင္သား ျပည့္တင္းလာေပမယ့္ ႏို႔သီး
 ေခါင္းကေတာ့ေအာက္ဆိုက္ေန ႏိုင္ပါတယ္။

၂။ အရြယ္အစားနဲ႔ ကိုက္ညီေသာ ဘရာစီယာ ဝတ္ဆင္ပါ
ရင္သား အရြယ္အစားနဲ႔ ကိုက္ညီၿပီး သင့္ေတာ္တဲ့ ဘရာစီယာအရြယ္အစားကို ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူကာ ၀တ္ဆင္ပါ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္နဲ႔ ႏို႔တိုက္ေကၽြးခ်ိန္ ေတြက ရင္သား တြဲက်ႏိုင္တာ ေၾကာင့္ သင့္ေတာ္တဲ့ ဘရာစီယာ ဝတ္ဆင္ ေပးဖို႔ ပိုမို အေရးႀကီးပါတယ္။

၃။ သဘာဝကရတဲ့ ေဆး
ဒါေတြကို အသံုးျပဳတာဟာ အႏၲရာယ္ အကင္းဆံုး၊ ေငြကုန္ေၾကးက် အသက္ သာဆံုးနဲ႔ ခြဲစိတ္စရာ မလိုတဲ့ နည္းလမ္း တစ္ခုပါ။ သဘာဝကရတဲ့ အရာ ေတြနဲ႔ ေဖာ္စပ္ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ လိမ္းေဆး၊ ဖ်န္းေဆးေတြ အသံုးျပဳၿပီး သင့္ရင္သား အလွကို ျပဳျပင္ႏိုင္ပါတယ္။ အသင့္ေတာ္ဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္ ပါတယ္။

၄။ ႏွိပ္ႏွယ္ေပးျခင္း
သင့္ရင္သားကို ႏွိပ္နယ္ေပးတာက ဆိုးက်ဳိး အႏၲရာယ္ တစ္စံုတစ္ရာ မေပးဘဲ သင့္ရင္သား တြဲက်တာကို ကာကြယ္ေပး ႏိုင္ပါတယ္။ ႏွိပ္နယ္ ေပးတဲ့ အခါ ရင္သားအတြက္ သီးသန္႔ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ အဆီနဲ႔ လိမ္းေဆး ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ႏွိပ္နယ္ေပးပါ။

From:OE

www.mmdailystar.com

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏႈိးဆြေပးႏိုင္တဲ့ အရုပ္ေတြကို သေဘာက်လြန္းလို႔ အဲ့ဒီလိုျဖစ္ေအာင္ ပလတ္စတစ္ဆာဂ်ရီလုပ္လိုက္တဲ့ ေမာ္လ္ဒယ္

ျပင္သစ္ေမာ္ဒယ္ Victoria Wild ဟာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာႏႈိးဆြေပးတဲ့ အရုပ္မေတြရဲ႕ ပုံသ႑ာန္အတုိင္း လိုခ်င္တဲ့အတြက္ သူမရဲ႕ဆႏၵျပည့္၀ေစဖုိ႔ ေဒၚလာ 38823 အကုန္ခံၿပီး ပလတ္စတစ္ဆာဂ်ရီ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အသက္ ၃၀ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ Victoria Wild ဟာ ေမာ္ဒယ္အလုပ္က ရရွိထားတဲ့ ပိုက္ဆံရယ္ သူရည္းစားက ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ ပိုက္ဆံႏွစ္ခုေပါင္းၿပီး ခုလို ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ခဲ့တာပါ။

"ဘယ္သူကမ်ား အရုပ္မတစ္ေယာက္နဲ႔ မခင္မင္ခ်င္ရွိလိမ့္မလဲ။ ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ ဆက္စီကလည္း က်တယ္။ လမ္းမဆိုကၽြန္မကို လူေတြက ေငးေငးၾကည့္သြားၾကတာ။ သူတုိ႔အဲ့ဒီလို မတ္တပ္ရပ္ၿပီး လည္ျပန္ေငးခံရတာကို ကၽြန္မသေဘာက်တယ္။"လို႔ တင္ပါးေရာ၊ ရင္သားပါ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ထားတဲ့ Wild က ဖြင့္ဟလိုက္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သူမက "ကၽြန္မငယ္ငယ္တုန္းက ေတာရြာေလးတစ္ရြာမွာ ေနထုိင္ရတဲ့ သာမာန္ကေလးတစ္ေယာက္ပါပဲ။ ဒီလို ခြဲစိတ္ျပဳျပင္တာေတြဘာေတြ မသိခင္ကတည္းက အရုပ္မေတြအတုိင္း တင္ေတြ၊ ရင္ေတြ၊ ၿပီးေတာ့ ႏႈတ္ခမ္းထူထူေတြကို အရမ္းသေဘာက်ခဲ့တာ။ သူတုိ႔က ဆက္စီက်ရံုတင္မကဘူး။ ထက္ျမက္တဲ့ပံု၊ ရဲရင့္တဲ့့ပံုမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္မေခါင္းထဲမွာေတာ့ ဒါဟာ သိပ္မိုက္တယ္လို႔ ထင္မိခဲ့တယ္"တဲ့။

သူမ အသက္ ၂၅ႏွစ္ေလာက္မွာ သူမရဲ႕ခ်စ္သူ အီတလီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ Simon နဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး သူမရဲ႕အိပ္မက္ေတြကို လက္လြတ္ဆံုးရႈံးမခံဖုိ႔နဲ႔ သူ႕ခ်စ္သူက တုိက္တြန္းခဲ့သလို ငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေတြကို သူတတ္ႏိုင္သေလာက္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမယ္လုိ႔လည္း ဆုိခဲ့တာပါ။

"Simon ဟာ စီးပြားေရးေလာကမွာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးပါ။ သူကိုယ္တုိင္ကလည္း ကၽြန္မႀကိဳက္တဲ့ပံုစံမ်ိဳးကို ႏွစ္သက္တယ္လို႔ ကၽြန္မကို ေျပာတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္လည္း သူေငြေၾကးအကုန္အက်ခံၿပီး ကၽြန္မအိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးခဲ့တာ။ ကၽြန္မျဖစ္ခ်င္တာေတြကို ပံုေဖာ္ခြင့္ရေအာင္လည္း သူက စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြ ေပးခဲ့တာေပါ့။ ခုဆုိရင္ ေမာ္ဒယ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အလုပ္ေတြလည္း ပိုလက္ခံလာရတယ္။ ဒါဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ထူးျခားတဲ့အသြင္သ႑ာန္ေၾကာင့္ပါပဲ။"လို႔ Wild က ထပ္မံေျပာၾကားသြားပါတယ္။


From: Ref:cosmopolitan.com
Trend Myanmar

www.mmdailystar.com

ေပါက္ေတာရွိ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ သတ္မွတ္နယ္ေျမမွအပ မက်ဴးေက်ာ္္ၾကရန္ ျပည္နယ္လုံၿခံဳေရး ဝန္ႀကီးတားျမစ္


ရခုိင္ ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ သတ္မွွတ္နယ္ေျမမွ အပ က်ဴးေက်ာ္မႈမလုပ္ၾကရန္ ရခုိင္ ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရး ရာဝန္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးထိန္လင္းက တားျမစ္ပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္စခန္းတစ္ ခုျဖစ္ေသာ ငွက္ေခ်ာင္းဒုကၡသည္ စခန္းရွိ ဘဂၤါလီမ်ားအေနျဖင့္ယခု ေနာက္ပုိင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ သျပာကြၽန္းသုိ႔က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္္ ကာ သားငါးမ်ားက်ဴးေက်ာ္ရွာေဖြမႈ မ်ားရွိလာသည့္အျပင္ ယင္းကြၽန္း ေပၚတြင္ သားငါးမ်ားရွာေဖြစား ေသာက္ေနၾကရသည့္ ေဒသခံရခုိင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိလည္း ရန္ျပဳမႈ မ်ားရွိလာေၾကာင္း ေပါက္ေတာေဒသ ခံမ်ား၏ တုိင္တန္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး ဝန္ႀကီးက အထက္ပါအတုိင္း တားျမစ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

''ဒီလ ၁၅ရက္က ျပည္နယ္လံု ၿခံဳေရးနဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးကုိယ္ တုိင္လာေရာက္ၿပီး အဲလုိတားျမစ္ လိုက္တာပါ'' ဟု ဝန္ႀကီးႏွင့္အတူလုိက္ ပါသြားခဲ့သည့္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕ခံ ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား မဟုတ္ဘဲ ဧည့္ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ အစုိးရကထုတ္ ျပန္ထားသည့္ဥပေဒအတုိင္း လိုက္ နာေနထုိင္က်င့္သံုးရန္လိုၿပီး ယခု ကဲ့သုိ႔ ဥပေဒမဲ့ က်ဴးေက်ာ္သြားေရာက္ ျခင္းမွာ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ အခက္အခဲျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ရခုိင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကုိ စိတ္ဆင္းရဲ ေအာင္မလုပ္ၾကရန္လည္း ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးထိန္လင္းက တုိက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

''ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေတြက မင္းတုိ႔လုိ အဆင္ေျပေျပနဲ႔ မေနရ ဘူး။ ကုိယ့္ထမင္းကို ကုိယ္ရွာစားေန ရတာ။ မင္းတုိ႔မွာကေတာ့ အလုိက္ သင့္ပဲ။ ဆန္ဆိုလဲ အုိင္္အင္န္ဂ်ီအုိိ၊ ယူအင္န္ေတြကလာေပး။ ေရဆုိလဲ၊ ဆီဆုိလဲ အလွ်ံအပယ္ေပးေနတာလို႔ ဝန္ႀကီးက ေျပာတယ္ဗ်''ဟု ဦးေက်ာ္ ဝင္းက ဆုိသည္။

ဘဂၤါလီမ်ားအေနျဖင့္ ယင္း သို႔က်ဴးေက်ာ္သြား ေရာက္မႈမရွိေစ ရန္လံုၿခံဳေရးတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ျဖင့္ ကင္းလွည့္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စစ္ တပ္ႏွင့္ လံုထိန္းတပ္ရင္းမ်ားကုိ ဝန္ႀကီးက တုိက္တြန္းေျပာဆုိသြားခဲ့ ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

SK

‪#‎Democracytoday‬

(ဒီမိုကေရစီတူေဒး သတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

From:YMG

www.mmdailystar.com

အေမရိကန္သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္သုိ႔ ဓားပါေသာ လူတစ္ေယာက္ ၿခံစည္း႐ိုးမွ ေက်ာ္ၿပီး၀င္ေရာက္


Photo- AP/Susan Walshအေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၀ါရွင္တန္ ဒီစီၿမိဳ႕ သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္ ၿခံစည္း႐ိုးကို ဓားတစ္လက္ပါေသာ လူတစ္ေယာက္ ေက်ာ္ခြ၀င္လာၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲကိုယ္တိုင္
အိမ္ျဖဴေတာ္အျပင္ဘက္တြင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို တပ္လွန္႔ေနရာခ်ထားလိုက္သည္။


အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားက ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕သည္ ၎ႏွင့္၎၏ မိသားစုကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ေနဆဲပဲ ဟုဆိုပါသည္။ ေသာၾကာေန႔က
အဆိုပါလူ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အိမ္ျဖဴေတာ္ အေနာက္ဘက္ျခမ္းတစ္ခုလံုးကို ကင္းလွည့္ၿပီး ပိုက္စိပ္တိုက္ရွာေဖြရန္ အေမရိကန္လွ်ဳိ႕၀ွက္ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဂ်ဴလီယာပီဟာစင္က အမိန္႔ထုတ္ထားသည္။‘‘သမၼတအေနနဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အေပၚမွာ လံုး၀ယံုၾကည္မႈရွိတယ္။ သူနဲ႔ သူ႕မိသားစု၊ အိမ္ျဖဴေတာ္ကို ေန႔ေရာညပါ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနသူေတြကိုလည္း ေက်းဇူးတင္တယ္’’ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ ဖရင္ခ္ဘီနန္တီက ေျပာၾကားသည္။

ေသာၾကာေန႔ညေနက အသက္ (၄၂) ႏွစ္အရြယ္ အိုမာေဂ်ဂြနိဆလတ္ဆိုသူက ၿခံစည္း႐ိုးမွ ခုန္ခ်ၿပီး ျမက္ခင္းျပင္ကို ျဖတ္ေျပးကာ ေသာ့ခတ္မထားေသာ အိမ္ျဖဴေတာ္ေျမာက္ဘက္ ဆင္၀င္တံခါးကို ျဖတ္ေနစဥ္ အိမ္ျဖဴေတာ္အရာရွိမ်ားက ၎ကို ဖမ္းမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုအခ်ိန္သည္ သမၼတအိုဘားမားႏွင့္ သမီးမ်ားရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ေမရီလန္းျပည္နယ္သို႔ အပန္းေျဖခရီးသြားရန္ ထြက္ခြာသြားစသာရွိေသးသည္။တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ဂြန္ဇာလတ္သည္ လက္နက္မပါသည့္ ပံုစံေပါက္ေနသည့္အတြက္ သူ႕ကိုမပစ္ခတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ဂြန္ဇာလတ္ကို ဖမ္းမိသည့္အခါ သံုးလက္မခြဲအသြားရွိသည့္ ဓားတစ္လက္ပါေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
ဂြန္ဇာလတ္ကို စစ္ေဆးသည့္အခါ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ားက က်ဆင္းၿပိဳလဲေနသည္ကို စိုးရိမ္သည့္အတြက္ သမၼတကို ဆက္သြယ္လိုသျဖင့္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယခုအခါ တကၠဆတ္ျပည္နယ္သား ဂြန္ဇာလတ္ကို ေဆး႐ုံသို႔ပို႔ထားၿပီး ၀င္ေရာက္ခြင့္မရွိေသာ အေဆာက္အအံုအတြင္း ၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ ေသေစႏိုင္ေသာ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္မႈအတြက္ တရားစြဲရန္ တနလၤာေန႔တြင္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဂြန္ဇာလတ္ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ၂၄ နာရီမျပည့္မီ စေနေန႔တြင္ ေနာက္ထပ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက အိမ္ျဖဴေတာ္၀င္ေပါက္ဂိတ္သို႔ ကားေမာင္း၀င္လာၿပီး ထြက္သြားရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕က ကားကိုရွာၿပီး အိမ္ျဖဴေတာ္အနီး လမ္းမ်ားကို ပိတ္ထားလိုက္သည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ႏွစ္ခု ဆက္စပ္မႈရွိသလားဆိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ မေတြ႕ရွိရေသးပါ။
အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း အိမ္ျဖဴေတာ္မွ သမၼတမိသားစုကို ကာကြယ္ရျခင္းႏွင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္ကို ျပည္သူလူထုၾကည့္ခြင့္ရေသာ အရာတစ္ခုအျဖစ္ ထားရွိျခင္းတို႔အၾကားတြင္ ဗ်ာမ်ားခဲ့ၾကသည္။


Ref : AP
 
From:OE

www.mmdailystar.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...