Wednesday, 8 October 2014

ေစာႏိုင္ အားလံုး သိတယ္ အပိုင္း ( ၁ ) (ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၏ အတြင္ေရးမ်ား)


Tuesday, October 7, 2014

ေစာႏိုင္ စိတ္ပ်က္ ခဲ့ ပါျပီ။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ တစ္ေန႔ က ေဖ့ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာ တြင္ KNU ဗဟို ေကာ္မတီ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းရန္ အတြက္ ကရင္ တစ္ ေယာက္ မွ အၾကံျပဳ ထားသည္ ဆိုသည့္ သတင္း တစ္ပုဒ္ ကို ေတြ႔ခဲ့ ရသည္။ ဥကၠဌ ရာထူး ကို ေဒးဗစ္ သာကေပါ ၊အေထြေထြ အတြင္း ေရးမွဴး ရာထူး ကို စီဖိုးရာစိန္ ႏွင့္ စစ္ဦးစီး ခ်ဳပ္ ရာထူး အား ေဘာေက်ာ္ဟဲ တို႔ကို တာ၀န္ ေပး သင့္ ေၾကာင္း ႏွင့္ လက္ရွိ ဗဟို ေကာ္မတီ တြင္ အသက္ ၆၅ နွစ္ေက်ာ္ သူမ်ား အား ထုတ္ပယ္ သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထား သည္။ ဘယ္သူ က ခိုင္းလို႔ ဘယ္သူ က ေရးသလဲ ဆိုတာ ကို က်ဴပ္ေကာင္း ေကာင္းသိ သည္။ သတင္း ကို ၾကည့္၍ အၾကီး အက်ယ္ စိတ္ပ်က္ မိသည္။ ဒါေၾကာင့္ က်ဳပ္ အေန ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ တစ္ခု ခ်လိုက္ ရသည္။ ဤ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ သည္ KNU ႏွင့္ ကရင္ အမ်ိဳးသား မ်ား ကို သစၥာ ေဖာက္ လို၍ မဟုတ္ ဘဲ ကရင္ တစ္မ်ိဳးသား လံုး ၏ ေကာင္းက်ိဳး ကိုသာ ေရွ႕ရႈ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်နု္ပ္ အေနျဖင့္ KNU ၏ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ လွိ်ဳ႕၀ွက္ အတြင္း သတင္း အားလံုး ကို ထုတ္ေဖာ္ ေရးသား လိုက္ရ ပါေတာ့ သည္။

လက္ရွိ ကရင္ ျပည္နယ္ တြင္ အစိုးရ အား ေတာ္လွန္ ခဲ့ေသာ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္း ဟူ၍ သံုးေယာက္ သာ က်န္ ရွိေပေတာ့ သည္။ ဖထီး မူတူး ေစးေဖာ (လက္ရွိ KNU ဥကၠဌ)၊ အဖိုး ဆာမိ (လက္ရွိ တပ္မဟာ ၆ တပ္မဟာ မွဴး) ႏွင့္ အဖိုး ထိန္ေမာင္ ( KNU / KNLA - PC ဥကၠဌ) တို႔ ျဖစ္ၾက ေပသည္။ ႏွစ္ ေျခာက္ဆယ္ ေက်ာ္ အစိုးရ အား ေတာ္လွန္ ခဲ့သည့္ ထို ေခါင္းေဆာင္ ၾကီး မ်ား သည္ ယေန႔ တြင္ေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္း ခ်င္ ၾကျပီ။ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း သာ ကရင္ ေတာ္လွန္ေရး ၏ စစ္မွန္ ေသာ ေအာင္ျမင္မႈ ဟု သူတို႔ ေျပာခဲ့ ၾက ေလျပီ။

သို႔ေသာ္ KNU ႏွင့္ အျခား ေသာ ကရင့္ လက္နက္ ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား တြင္ မျငိမ္းခ်မ္း လို သူမ်ား အာဏာ ရ ယူလို သူမ်ား က်န္ရွိ ေနေပ ေသးသည္။ ထို သူမ်ား သည္ ယခု အခါ တြင္ ခြဲထြက္ လိုသည့္ အရိပ္ အေယာင္ မ်ား ေတြ႔ေန ရ ေခ်ျပီ။ ၄င္း တို႔လို လူမ်ား ခြဲထြက္ သြားသည္ မွာ ကရင့္ တပ္မေတာ္ မ်ား အတြက္ ေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ မသိ နားမလည္ သည့္ ရဲေဘာ္ မ်ား ကရင္ အမ်ိဳးသား မ်ား ကိုပါ ဆြဲေခၚ သြားမည္ ကို က်ဳပ္ စိုးရြံ႔ မိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ဳပ္ အေနျဖင့္ သူ တို႔၏ အၾကံ စည္ မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ျပ ပါမည္။ စီဖိုးရာစိန္ သည္ ဤ ပေရာ့ဂ်က္ ၏ အကၡရာ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ယခင္ ဥကၠဌ တာမလာေပါ ၏ သမီး ျဖစ္သည့္ အတြက္ သူ႕ အေဖ ကဲ့သို႔ပင္ ေတာ္လွန္ေရး စိတ္သာ ရွိေပ သည္။ သူ႔ အေန ျဖင့္ ယခု အခါ တြင္KNU မွ ခြဲထြက္ ၍ ဥကၠဌ လုပ္ခ်င္ ေသာ္လည္း မိန္းမ ျဖစ္သည့္ အတြက္ အဆင္ မေျပ ႏိုင္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ ၾကိဳးဆြဲ မည့္ လူ တစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ ခဲ့သည္။

ထိုသူ ကေတာ့ ေဒးဗစ္ သာကေပါ ျဖစ္သည္။ အဖိုး သာကေပါ ကလည္း သူ၏ အိမ္ေဖာ္ ကို လက္ထပ္ ယူမိ ရာမွ မိဘ က အေမြ ျဖတ္ကာ အိမ္ေပၚမွ ေမာင္းခ် သျဖင့္ KNU သို႔ ေရာက္လာ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စီဖိုးရာစိန္ သည္ သူ႔ အတြက္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္ လိုအပ္ သည့္ အတြက္ သူ၏ ၀ွက္ဖဲ ကို ထုတ္သံုး သည္။ ထိုသူ ကေတာ့ ယခု ဒု ဦးစီးခ်ဳပ္ ယခင္ တပ္မဟာ (၅) မွဴး ေဘာေက်ာ္ဟဲ ပင္ ျဖစ္ ေပသည္။ ေဘာေက်ာ္ဟဲ သည္ စည္းကမ္း ၾကီး ေသာ စစ္သား စစ္စစ္ ျဖစ္ေပသည္။ ဗိုလ္ျမ ၏ တူ ေတာ္စပ္ျပီး အစၥေရး မွ ေပးအပ္ သည့္ ေသာ့ တံဆိပ္ ရရွိ ထားသူ ျဖစ္သည္။ စီဖိုးရာစိန္ ၏ လက္စြဲေတာ္ ႏွစ္ေယာက္ က်န္ေသး သည္။ ထို သူေတြ ကေတာ့ ေစာလွေငြ ႏွင့္ မန္းမန္း သာ ျဖစ္ေပ သည္။

လူလည္ လွေငြ သည္ အဖိုး မူတူး အား KNU မွ ထုတ္ပယ္ ပစ္ရန္ အၾကံေပး ခဲ့သူ ျဖစ္ေပသည္။ စစ္တပ္ ႏွင့္ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ေရးထိုး သည္ ဟု အေၾကာင္း ျပကာ စီစဥ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ သာေပါင္း ညာစား ဆိုသည္ မွာ အားလံုး သိေပ သည္။ အဖိုး အား အားလံုး က ဥကၠဌ ျပန္လည္ တင္ေျမွာက္ ျပီးခ်ိန္ တြင္ လွေငြ အား KNU မွ ထုတ္ပယ္ ပစ္ခဲ့ရာ မွ လွေငြသည္ တပ္မဟာ (၂) ဘက္ သို႔ ထြက္ေျပး ခဲ့ျပီး ယခု အခါ တြင္ တပ္မဟာ (၅) တြင္ ခို၀င္လ်က္ ရွိသည္။ မန္းမန္း ကေတာ့ ဗဟို ဦးစီး တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ျပီး ယခင္ ကတည္း က စီဖိုးရာစိန္ အား ေထာက္ခံ သည့္ လူလည္ ကရင္ တစ္ေယာက္ သာ ျဖစ္ေပ သည္။

ေဒါက္တာ တင္မိုသီ ဆိုသူ က်န္ေသး သည္။ သူ ကေတာ့ ကရင္ တစ္မ်ိဳးသား လံုး အက်ိဳး စီးပြား အတြက္ အႏၱရာယ္ အရွိ ဆံုး ျဖစ္သည္။ ၾသစေတးလ် ႏိုင္ငံ သား တစ္ဦး ျဖစ္ျပီး ေဒါက္တာ ဘြဲ႔ ဆိုသည္ ကလည္း ဘာသာေရး သင္း အုပ္ ဆရာ ဘြဲ႔သာ ျဖစ္ေပ သည္။ အင္မတန္ ညဏ္ေျပး ျပီး လွည့္ကြက္ မ်ားစြာ လုပ္ႏိုင္ သူ တစ္ဦးလည္း သလို CIA လက္စြဲ တစ္ဦး လဲ ျဖစ္သည္။ တင္မိုသီ လွည့္ကြက္ မ်ား တြင္ ပထမ ဆံုး အသံုးေတာ္ ခံခဲ့ ရသည့္ ဇတ္ေကာင္ ကေတာ့ ေစာတိုက္ဂါး ပင္ ျဖစ္ေပ ေတာ့ သည္။

တိုက္ဂါး သည္ ဘာေကာင္မွ် မဟုတ္ သလို ဘာပညာ မွ်လည္း မတတ္သည့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံသား တစ္ဦး ပင္ ျဖစ္သည္။ ေစာတိုက္ဂါး အေၾကာင္း ကို ေဖာ္ျပ လွ်င္ သူ၏ ဆရာ တင္န္ဆင္ အေၾကာင္း သည္ မပါ မျဖစ္ပင္ ျဖစ္ေပ သည္။ တင္န္ဆင္ ဆိုသူ မွာ အလြန္ လည္၀ယ္ေသာ ကရင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေယာင္ေယာင္ ဘာ ေယာင္ေယာင္ ျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္စား ေနေသာ ကိုယ္က်ိဳးရွာ လူလည္ တစ္ေယာက္ သာ ျဖစ္သည္။ ယခင္ က ပင္လယ္ တိုက္ပြဲ တစ္ခု တြင္ စစ္တပ္ ေၾကာင့္ တင္န္ဆင္ ၏ တပ္ရင္း တစ္ရင္းလံုး ျပဳတ္ကာ ႏွစ္ဦး သာ အသက္ရွင္ လွ်က္ ျပန္ေျပး ခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တင္န္ဆင္ ေက်ာေပၚ တြင္ ေငြထုပ္ၾကီး ႏွစ္ထုပ္အား ရေအာင္ သယ္လာခဲ့ သည္ ကေတာ့ သူ ဘယ္ေလာက္ လည္ေၾကာင္း ျပသ ေနသည္။

တင္န္ဆင္ အေနျဖင့္ အလင္း၀င္ ထားစဥ္ ကာလ က DKBA ႏွင့္ စစ္တပ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲ တြင္ လက္နက္ၾကီး ၀င္ပစ္ ေပးခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ ရွိသည္။ လက္နက္ ၾကီး ပစ္ေနေသာ သူ၏ ပံုသည္ ယိုးဒယား သတင္း တြင္ ပါလာ သည့္ အတြက္ တင္န္ဆင္ အစိုးရ ဘက္သို႔ အသာ တၾကည္ ျပန္မ၀င္ နိုင္ခဲ့ ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မဲေစာက္ စတိုး ဆိုင္မွ ေသနတ္မ်ား အကၤ်ီ မ်ား ၀ယ္ယူကာ လူအင္အား ရႏိုင္ သေလာက္ စုကာ အလင္း ၀င္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ထို လူမ်ား ထဲတြင္ မယ္ေတာ္ ေဆးခန္းမွ ကား ဒရိုင္ဘာ တိုက္ဂါး ပါလာ ခဲ့ေပသည္။ တိုက္ဂါး မွာ ေသနတ္ ပင္ မကိုင္ ဘူး ေသာ ကားသမား စစ္စစ္ သာ ျဖစ္ေပ သည္။ ယခု လက္ရွိ အခ်ိန္ တိုက္ဂါး ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ျပသနာ ေပါင္းစံု မွာ တင္မိုသီ ၏ အၾကံ ညဏ္မ်ား ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ စစ္ မတိုက္ ဘူးေသာ ဘာ ပညာမွ် မတတ္ေသာ တိုက္ဂါး လို လူမ်ိဳးအား ႏိုင္ငံေရး ဇတ္ခံု ေပၚသို႔ ဆြဲတင္ ႏိုင္သည့္ တင္မိုသီ ၏ အၾကံ မွာ ေျပာင္ေျမာက္ လွေပ သည္။

ေနာက္ တစ္ေယာက္ ကေတာ့ ေစာ ဆန္းေအာင္ ပင္ ျဖစ္ေပ သည္။ ေစာဆန္းေအာင္ ဆိုသူ မွာ ယခင္ က ႏြားေက်ာင္းသား စစ္စစ္ ျဖစ္ျပီး DKBA သို႔ ရဲေဘာ္ ဘ၀ ျဖင့္ ၀င္ခဲ့သူ ျဖစ္ေပသည္။ လူမိုက္ လူရမ္းကား တစ္ဦး သာ ျဖစ္ျပီး ဘာမွ မသိ သည့္ လူမိုက္ တစ္ဦး သာ ျဖစ္ေပ သည္။ ယခု မွ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေယာင္ေယာင္ ျဖင့္ လူတြင္ က်ယ္ ေနျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ တစ္ေယာက္ မွာ ေက်ာ္သက္ ျဖစ္သည္။ KNU တပ္မဟာ (၆) မွ ဒုရင္းမွဴး ကို ပစ္သတ္ ခါ DKBA ဘက္ သို႔ ထြက္ေျပး ခဲ့သူ ျဖစ္ေပသည္။ ယခု အခါ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ပင္ ျဖစ္ေန ေခ်ျပီ။ ေစာလားဘြယ္ ေနရာ အား ေစာမူေရွး ႏွင့္ အျပိဳင္ လုခဲ့သူ တစ္ဦး လည္း ျဖစ္သည္။ ေစာမူေရွး ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါက သူ အေျခ ေန မေကာင္း သည္ကို ေကာင္းေကာင္း သိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ကတည္းက တစ္စင္ ေထာင္ က ခြဲထြက္ ေနလို သူလည္း ျဖစ္သည္။

ေစာတိုက္ဂါး အခု ေက်ာ္သက္ ထံ ေရာက္ေန ေခ်ျပီ။ သူတို႔ အားလံုး ပူးေပါင္းကာ ဟက္ၾကီး ရွိ ေဘာေက်ာ္ဟဲ တပည့္ ဖားမီး ထံ ေျပးၾက လိမ့္ မည္။ ဒါေတြ အားလံုး တင္မသီ အၾကံပင္ ျဖစ္သည္။ ဟက္ၾကီး တြင္ အင္အားစု မ်ား ပူးေပါင္း ၍ တပ္မဟာ (၅) သို႔ သြားေရာက္ ခိုလႈံ ၾကမည္။ ထို႔ေနာက္ ေဘာေက်ာ္ဟဲ ကို စစ္ဦးစီး ခ်ဳပ္ တင္ကာ ဥကၠဌ ကို ေဒးဗစ္ သာကေပါ အားေပး ၍ KNU အမည္ ခံကာ UNFC သို႔ ၀င္ေရာက္ ၾက ေပလိမ့္ မည္။ ဥကၠဌ မဟုတ္ ေပမယ့္ အတြင္း ေရးမွဴး ရာထူး ျဖင့္ ေနာက္ကြယ္ မွ စီဖိုးရာစိန္ က ၾကိဳးကိုင္ မည္။ စီဖိုးရာစိန္ ၏ အၾကံ ေပး မ်ား သည္ တင္မသီ၊ လွေငြ ႏွင့္ မန္းမန္း တို႔ ျဖစ္ၾက မည္။

ဒါေတြ သည္ ၾကိဳတင္ စီမံ ထားေသာ အာဏာရူး လူ တစ္စု ၏ အကြက္မ်ား ပင္ ျဖစ္ေပ ေတာ့ သည္။ က်ဳပ္ အေနျဖင့္ ဒီ အာဏာ ရူးမ်ား KNU မွ ခြဲထြက္ သည္ကို ၀မ္း မနည္းပဲ ၀မ္းပါ သာေသး သည္။ အဖြဲ႔ သန္႔ သြားသည္ ဟု ဆိုႏိုင္ ေပသည္။သို႔ေသာ္ ဘာမွ် မသိ နားမလည္ ေသာ ကရင္ ရဲေဘာ္ မ်ား ႏွင့္ ကရင္ အမ်ိဳးသား ေတြကို ဆြဲေခၚ သြားမည္ ကို က်ဳပ္ စိုးရိန္ မိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ လွ်ိဳ႕၀ွက္ သတင္း အားလံုး ကို ဖြင့္ခ်ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ေဒါန ေျမ ျငိမ္းခ်မ္း ပါေစ။

ထပ္မံ၍ MPC ၏ လ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ CIA ၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ား အား ဖြင့္ခ် ပါ အံုး မည္။ ေစာႏိုင္ အားလံုး သိ ပါသည္။

ေစာႏိုင္
From: Golden Land Myanmar

www.mmdailystar.com

DKBA ဗ်ဴဟာမႈး ဗိုလ္မႈးႀကီး ေစာဆန္းေအာင္အား ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ထား


Monday, October 6, 2014

ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(DKBA) မွ ဗိုလ္မႈးႀကီးေစာဆန္းေအာင္ကို တပ္မေတာ္ တပ္သားမ်ားအား ပစ္ခတ္မႈ၊လက္နက္ျပန္မအပ္မႈတို႔ျဖင့္ ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ထားသည္ဟု အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဴပ္မွ သိရသည္။


မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဴက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ ကလိုင္းကႏိုင္ေက်းရြာတြင္ စက္တင္ဘာလ(၂၆)ရက္ေန႔က တပ္မေတာ္သားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္အခ်ိဳ႕ပါ၀င္ေသာ ကားအား DKBA တပ္က ပစ္ခတ္သျဖင့္ ႏွစ္ဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားရာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွေသနတ္မ်ားကို သိမ္းဆည္းသြားခဲ့သျဖင့္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက DKBA မွ ဦးေဆာင္တုိက္ခုိက္ခဲ့သူ ဗိုလ္မႈးႀကီးေစာဆန္းေအာင္အား စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က ဖမ္း၀ရမ္း ထုတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေရွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဴပ္မွ ဗိုလ္မႈးဥာက္စိုးလြင္ထံမွ သိရသည္။

“သူတို႔ကစတင္ၿပီးေတာ့ ပစ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က ဗိုလ္မႈးတစ္ဦးေပါင္မွာ ဒဏ္ရာရသြားတယ္။ တပ္မေတာ္သား ၁၂ ေယာက္ကိုဖမ္းဆီးတယ္။ ေသနတ္ေတြကို သိမ္းဆည္းသြားတယ္။ လူေတြကိုေတာ့ အဲ့ဒီေန႔မွာပဲ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့တယ္။ေသနတ္ေတြကိုေတာ့ ခုထိျပန္မေပးေသးဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဖမ္း၀ရမ္း ထုတ္ထားရတာျဖစ္တယ္”ဟု ဗိုလ္မႈးဥာဏ္စိုးလြင္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္တပ္မေတာ္ထံမွ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေသနတ္မ်ားကိုျပန္ေပးရန္ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဴပ္အား ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(DKBA) က ေအာက္တိုဘာလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ ကတိေပးထားသည္ဟုလည္း DKBA ေကာ့ကရိတ္ဆက္ဆံေရးရံုး တာ၀န္ခံ ဗိုလ္မႈးေစာသရဲနီက ေျပာသည္။

“ဗိုလ္မႈးေစာဆန္းေအာင္တို႔ အဖြဲ႕ကုိ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔မေတြ႕ေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေသနတ္ေတြကို ျပန္လာအပ္ဖို႔ေတာ့ ေျပာထားပါတယ္”ဟု ဗိုလ္မႈးေစာသရဲနီက ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္သြားျခင္းမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ DKBA တို႔အၾကား နားလည္လက္ခံထားသည့္ ယံုၾကည္မႈကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု ဗိုလ္မႈးဥာဏ္စိုးလြင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးထားတာျဖစ္လို႔ အခုလိုလုပ္ေဆာင္သြားတာကေတာ့ မေကာင္းပါဘူး။ တစ္ဘက္နဲ႔တစ္ဘက္ ယံုၾကည္မႈကို ထိခိုက္ေစတယ္”ဟု၄င္းကဆက္လက္ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားရပ္ဆိုင္းကာ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းရန္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဴပ္ရံုး(ၾကည္း) မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီးခင္ေဇာ္ဦးမွာ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေအာက္တိုဘာလ ၂ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဴပ္မွ သိရသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး DKBA မွ ဗ်ဴဟာမႈး ဗိုလ္မႈးႀကီးေစာဆန္းေအာင္ထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ ဖုန္းပိတ္ထားသည္။

DKBA အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ ကရင္ျပည္နယ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGFတုိ႔ႏွင့္လည္း စက္တင္ဘာလအတြင္း တိုက္ပြဲ ၄ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိျခင္းမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္ဟု ကရင္ျပည္နယ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္(BGF)မွ သိရသည္။


From: Shwe Myitmakha Media Group

www.mmdailystar.com

လူကုန္ကူးခံရမႈ အမ်ားစုမွာ လိင္ကြၽန္ျပဳရန္ ျဖစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လူကုန္ကူးခံရမႈအမ်ားစုမွာ လိင္လုပ္ငန္း၌ လိင္ကြၽန္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ေစခိုင္းခံေနရျခင္း ျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ လူကုန္ကူးခံေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ လူကုန္ကူးမႈေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ တိုက္ဖ်က္ေရး႐ုံး သံအမတ္ မစၥတာလူး၀စ္စီဒီဘာကာက ေျပာၾကားသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔အဓိက ဦးတည္ေျပာလိုတာက ျမန္မာမွာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လူကုန္ကူးမႈေတြျဖစ္ေပၚေနၿပီး အမ်ားစုဟာ လိင္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသံုးခ်ခံရမႈအတြက္ လိင္ကြၽန္ျပဳလုပ္ျခင္းခံေနရပါတယ္။ ျမန္မာမွာ လူကုန္ကူးခံရသူ ခုနစ္ရာေက်ာ္ထဲက ဒါဇင္၀က္ေလာက္ကို ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ တ႐ုတ္ဘက္ကို ဒီကိစၥနဲ႔ ေရာက္သြားရတာကို ေတြ႕ရပါ တယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕လည္း ထိုင္းဘက္ကို ေရာက္သြားၾကတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္က အေမရိကန္သံ႐ုံးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၎၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ စကား၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သံအမတ္ လူး၀စ္စီဒီဘာကာသည္ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည့္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာဆီယံ−အေမရိကန္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ရန္ လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လူကုန္ကူးမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ တိုက္ဖ်က္ေရး႐ုံးသည္ ႏွစ္စဥ္ ကမၻာေပၚတြင္ လူကုန္ကူးခံရမႈ ျပႆနာမ်ားကို အစီရင္ခံစာေရးသားေလ့ရွိၿပီး ၂၀၁၃-၁၄ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ၎က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ေခတ္သစ္လူကုန္ကူးမႈျပႆနာ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ျမန္မာအပါအ၀င္ အာဆီယံေဒသတြင္း တိုင္းျပည္တိုင္း၌လည္း ယင္း ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ထို႔ ျပင္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ေခတ္သစ္ ကြၽန္ျပဳမႈျပႆနာမွာ ဥေရာပ၊ အာဖရိကႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္လာေနၿပီး ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်င္းခ်င္း သတိေပးမွ်ေ၀ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က အႀကံျပဳသည္။

‘‘အာဖရိကမွာဆိုလည္း အလုပ္႐ုံေတြမွာ၊ သတၱဳမိုင္းေတြမွာ၊ အိမ္ေဖာ္လုပ္ငန္းေတြမွာ လူကုန္ကူးခံေနရပါတယ္။ အေမရိကမွာဆိုလည္း လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ တခ်ဳိ႕မွာ လူကုန္ကူးခံရသူေတြရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတိုင္းဟာ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာေတြကို သတိေပးဖို႔ အခ်င္းခ်င္း လိုအပ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးစစ္သားမ်ားအား ျပန္လႊတ္ေပးသည့္ကိစၥကိုလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ထြန္းေစလိုေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

‘‘ကေလးစစ္သားမရွိဘူးဆိုတဲ့ အစိုးရရဲ႕ ဒီကတိက၀တ္ကေန လမ္းေၾကာင္းလြဲမသြားဖို႔ ျမန္မာ အစိုးရဟာ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ားကို ကူညီကာကြယ္ေပးဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာအစုိးရက ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ သံ႐ုံး၀န္ထမ္းမ်ားအား ဗဟုသုတတိုးပြားေစရန္ သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ထားျခင္းအေပၚ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

‘‘အခု ျမန္မာသံအမတ္ေတြကို လူကုန္ကူးခံရမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ Training ေတြလည္း ေပးေနပါၿပီ။ အထူးသျဖင့္ ထုိင္းသံ႐ုံးမွာဆိုရင္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြကို အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ အကူအညီလိုတဲ့အခါ သံ႐ုံးကို သြားရမယ္လို႔ တခ်ဳိ႕အလုပ္သမားေတြ သိေနၾကပါၿပီ’’ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားမွာ ၎တို႔ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာျပရန္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနျခင္းက လူကုန္ကူးတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္း၌ အဓိကစိန္ေခၚမႈျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

‘‘သူတို႔ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ရဲကိုေသခ်ာေျပာျပဖို႔က အဓိက စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနတယ္။ လိင္ကြၽန္ျပဳတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အိမ္အကူေစခိုင္းခံရတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူကုန္ကူးခံရသူအားလံုးမွာ တူညီတဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မႈေတြ ရွိမွာပဲ။ ဒါေတြက အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈေတြပဲ ျဖစ္တယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာအစိုးရ လူကုန္ကူး တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းသ ေဘာတူညီခ်က္အရ ျမန္မာလူကုန္ကူးတိုက္ဖ်က္ေရး ရဲအရာရွိမ်ားအတြက္ ကြၽမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား ကူညီျခင္း၊ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ရဲအရာရွိမ်ားက ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ပံ့ပိုးေပးထားေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

‘‘လူတိုင္းက ပိုေကာင္းတဲ့ အလုပ္ကို လိုခ်င္တယ္။ ပိုၿပီးေကာင္းတဲ့ ဘ၀ကို သြားခ်င္တယ္။ ကိုယ့္ မိသားစုဆီကို ကိုယ့္လုပ္အားခေတြျပန္ပို႔ေပးခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေငြေၾကးရလိုမႈေနာက္ကို အရမ္းႀကီး Risk ယူၿပီး လိုက္ရင္လည္း ဒါက လူကုန္ကူးခံရႏိုင္ေျခရွိတာေပါ့’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အာဆီယံ-အေမရိကန္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၌ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒႏွင့္ ေခတ္သစ္ကြၽန္ ျပဳမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေပၚထြက္ေရးကို သံအမတ္လူး၀စ္က မိတ္ဆက္တင္ျပမည္ ျဖစ္သည္။

From: 7Day Daily

www.mmdailystar.com

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားအား ေဖာက္ခြဲမည့္သတင္းေၾကာင့္ ေမာင္ေတာ၌လံုၿခံဳေရး တုိးျမႇင့္

သီတင္းကြ်တ္ကာလပြဲေတာ္ရက္မ်ားအတြင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားအားအဓိက
ထားေဖာက္ခြဲတုိက္ခိုက္မည္ဟူေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕(RSO)၏
ၿခိမ္းေျခာက္မႈသတင္းေၾကာင့္ေမာင္ေတာေဒသ၌ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွစၿပီးလုံ
ၿခဳံေရးမ်ား တုိးျမႇင့္ခ်ထားခဲ့ေၾကာင္းႀကိမ္ေခ်ာင္းရဲစခန္းမွသိရသည္။ေမာင္ေတာေျမာက္
ပိုင္း က်ီးကန္းျပင္စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ RSO သင္တန္းဆင္းတပ္ဖြဲ႕၀င္သံုးဦးကို စက္တင္
ဘာ ၂၆ရက္က ဖမ္းဆီးရမိၿပီးေနာက္ ေက်းရြာလုံၿခဳံေရးကင္းစခန္းမ်ားတြင္လုံၿခဳံေရးဦး
ေရတိုးျမႇင့္ခ်ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ၿပိဳ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရွိတစ္ဦး
၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

"ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ သီတင္းကြ်တ္ကာလအတြင္း စိတ္ႏွလုံးခ် တရားဘာ၀နာပြားမ်ား
ႏိုင္ေအာင္နဲ႔ ပြဲေတာ္ေတြ က်င္းပႏုိင္ေအာင္ လုံၿခဳံေရးတိုးျမႇင့္ခ်ထားတာပါ။စစ္တပ္လုံ
ၿခဳံေရးက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေက်းရြာမွာ အရင္ငါးဦး၊ အခုေတာ့ ရွစ္ဦးထိတိုးခ်ဲ႕ခ်ထားပါတယ္။
RSO ၿခိမ္းေျခာက္မႈသတင္းေၾကာင့္ ေဒသခံအခ်ိဳ႕ကၿမိဳ႕ကိုတက္သြားေနၾကသလိုတခ်ဳိ႕
ကလည္း ပင္မလုံၿခဳံေရးစခန္းေတြရွိတဲ့ ေက်းရြာမ်ားမွာခိုလံႈေရွာင္တိမ္းေနထိုင္မႈေတြရွိ
ေနတယ္"ဟု မင္းႀကီးေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္သိန္းထြန္းက ေျပာဆိုသည္။
ေမာင္ေတာေဒသတြင္း ေနထိုင္သူအခ်ိဳ႕မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတြင္ အယ္လ္ခိုင္ဒါ တာလီ
ဘန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ RSO အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းတြင္
သင္တန္းတက္ေနေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕မွာသင္တန္းဆင္းၿပီးေဒသတြင္းတြင္အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွား
မႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ဟူေသာသတင္းေၾကာင့္ေမာင္ေတာနယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မွေမာင္ေတာ
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေနထိုင္သူမ်ားအား စိစစ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

"လုံၿခဳံေရးအတြက္ေတာ့ မစိုးရိမ္ေတာ့ပါဘူး။ စခန္းမွာ လုံၿခဳံေရးငါးဦး ထပ္တုိးခ်ထားလာ
တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။မေၾကာက္ေတာ့ဘူး"ဟုေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္းမင္းခေမာင္းေက်း
ရြာေန ဦးထြန္းတင္ေမာင္က ေျပာသည္။အယ္လ္ခုိင္ဒါေခါင္းေဆာင္ ဇာ၀ါဟီရီက အိႏိၵယ
တိုက္ငယ္တြင္ အယ္လ္ခိုင္ဒါအဖြဲ႔သစ္ကိုထူေထာင္ၿပီး အိႏၵိယအပါအ၀င္ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလား
ေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမ်ားကိုအၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မည္ဟုစက္တင္ဘာ၃ရက္ကသတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့
သည္။

From: စံေတာ္ခ်ိန္

www.mmdailystar.com

အၾကမ္းဖက္ IS အဖြဲ႔ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ထပ္သိမ္းျပန္

အီရတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း အန္ဘာျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕တစၿ္မဳိ႕ကို
အစၥလာမၼစ္ ႏိုင္ငံ အၾကမ္းဖက္အုပ္စု (အိုင္အက္စ္)
လက္နက္ကိုင္မ်ားက ေအာက္တိုဘာ၄ ရက္တြင္ စီးနင္းသိမ္းပိုက္ခဲ့ေၾကာင္း
စစ္ေျမျပင္မွထြက္ေျပးလာသူ အီရတ္ျပည္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
အလားတူ အန္ဘာျပည္နယ္ရာမာဒီၿမိဳ႕ေတာ္ အေနာက္ဘက္
တစ္လႊားရွိ ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားကို ခိုင္ခိုင္မာမာထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေရးအတြက္္ ႀကဳိးပမး္လ်က္ရွိ
ေသာ အိုင္အက္စ္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုသည္ ကူဘိုင္ဆာအမည္ရွိၿမိဳ႕ကို ထိန္းခ်ဳပ္
လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အီရတ္ စစ္ဘက္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက အတည္ျပဳခဲ့သည္။
အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုလက္၀ယ္သို႔ ကူဘိုင္ဆာၿမိဳ႕က်ခဲ့ရ
ၿပီးေနာက္ အန္ဘာျပည္နယ္ အေနာက္ပိုင္းရွိ ဟာဒီသာဆည္ကို ကာကြယ္ထား
ႏိုင္ေရးအတြက္ အီရတ္ တပ္ဖဲြ႕မ်ားအသံုးျပဳေနရသည့္ အင္အယ္လ္ေအဆက္ဒ္
အမည္ရွိ ေလတပ္အေျခစိုက္စခန္းမွာအႏၲရာယ္ဇုန္အတြင္း က်ေရာက္သြားၿပီ
ျဖစ္သည္။အင္ေအဆက္ဒ္ေလတပ္ အေျခစိုက္စခန္းသည္ အစၥလာမၼစ္ ႏိုင္ငံ အၾကမ္း
ဖက္အုပ္စုလက္၀ယ္ က်ေရာက္ေနေသာဟစ္သ္ အမည္ရွိၿမိဳ႕ႏွင့္ ကူဘိုင္ဆာၿမိဳ႕ တို႔
၏အလြန္တြင္ တည္ရွိသည္။
ကူဘိုင္ဆာၿမိဳ႕ကို အိုင္အက္စ္အၾကမ္းဖက္အုပ္စု၀င္မ်ား ၀င္ေရာက္
စီးနင္းစဥ္အတြင္း အနည္းဆံုး အရပ္သားႏွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ေျခာက္ဦးဒဏ္ရာရရွိ
ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပထား
သည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အိုင္အက္စ္အၾကမ္းဖက္အုပ္စုသည္ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕
ေတာ္ မိုဆူးလ္အပါအ၀င္ အီရတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ
နယ္ေျမမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။
႐ိုက္တာ

From: စံေတာ္ခ်ိန္

www.mmdailystar.com

ေတာင္နံရံေပၚက အေခါင္းမ်ား

လူမ်ဳိးတိုင္းမွာ ယုံၾကည္မႈ ဆိုတာရွိၾက စၿမဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံမွာ ရွိတဲ့ IGOROT လူမ်ဳိးေတြဟာ ေရွး႐ိုး အစဥ္အလာ အတုိင္း ေသဆုံးသူ ေတြကို အေခါင္းမွာ ထည္႕့ၿပီး ျမင့္မားတဲ့ ေတာင္နံရံေတြ ေပၚမွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒီအေလ့အထ ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀၀) ေက်ာ္ ေလာက္ ကတည္းက ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္နံရံေတြ ေပၚမွာ အေခါင္းေတြ အမ်ားအျပား ခ်ိတ္ဆြဲ ထားတဲ့ ျမင္ကြင္းဟာ ထူးျခားလို႔ ေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလို ျပဳလုပ္ရသလဲ ဆိုတာလည္း စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ လူမ်ဳိး အမ်ားစုဟာ ေသဆုံးၿပီးတဲ့ အခါတိုင္း ႐ုပ္အေလာင္းေတြကို ေျမႀကီး ထဲမွာပဲ ျမႇပ္ႏွံေလ့ရွိ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ ႏုိင္ငံက IGOROT လူမ်ဳိးေတြ ကေတာ့ ႐ုပ္အေလာင္းေတြကို ေတာင္နံရံေတြေပၚမွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားလို႔ ရွိရင္ နိဗၺာန္ကို လ်င္ျမန္စြာ ေရာက္ရွိေစမယ္ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႐ုပ္အေလာင္းေတြကို ေခါင္းထဲမွာ ထည့္ၿပီး ေတာင္နံရံေတြ ေပၚ မွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားရင္ ေရႀကီးမႈ၊ သတၱ၀ါေတြရဲ႕ ဖ်က္ဆီးမႈစတဲ့ အႏၱရာယ္ေတြ ကေန ကာကြယ္ေပးႏုိင္တယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္နံရံ ေတြေပၚမွာ အေခါင္းေတြကို ခ်ိတ္ဆြဲႏုိင္ဖို႔ သီးသန္႔ အေခါင္းေတြ ျပဳလုပ္ရ ပါတယ္။ အေခါင္းရဲ႕အရြယ္အစားက (၁) မီတာ ေလာက္ပဲရွိ ပါတယ္။ ေသဆုံး သြားတဲ့ ႐ုပ္အေလာင္းကို အေခါင္းထဲ မွာထည့္ ႏုိင္ဖို႔ အ႐ိုးေတြကို ခ်ဳိးရေလ့ရ ွိပါတယ္။ေတာင္ နံရံမွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားတဲ့ အခ်ဳိ႕ အေခါင္းေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္နီးပါး သက္တမ္းရွိေနၿပီလို႔ ဆိုထားပါတယ္။

From: Messenger

www.mmdailystar.com

အ၀တ္သြား႐ုပ္ရာမွ ဓာတ္လိုက္ ေသ

ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ မိနစ္ ၂၀ တြင္
ေနျပည္ေတာ္ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားကုန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္
ဒုရဲမွဴး ၾကာညိဳစခန္းမွဴးတာ၀န္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ေနျပည္ေတာ္
ခုတင္ ၁၀၀၀ ေဆး႐ံုႀကီး၌ လူတစ္ဦးဓာတ္လိုက္ ေသဆံုးေန
ေၾကာင္းဖုန္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ
သြားေရာက္ စစ္ေဆးရာ ဓာတ္လိုက္ေသဆံုးသူမွာ ေမာင္ဟိန္းကိုကို
(၂၁) ႏွစ္ ဂ်န္းရွင္းဟိုတယ္မွ စားပြဲထိုးလုပ္ကိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရ
သည္။
ျဖစ္စဥ္မွာ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ ဇ၀နသိဒိၶရပ္ကြက္ ျမတ္ေလး(၈)
လမ္း အမွတ္ မ/၅၄၄၃ ရွိ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီ လူပ်ဳိေဆာင္တြင္
ေနထိုင္သူ ေမာင္ဟိန္းကိုကိုသည္ ည ၇ နာရီခြဲခန္႔က အေဆာင္
အေနာက္ဘက္တြင္ လွမ္းထားသည့္ အ၀တ္အစားမ်ားအား
သြားေရာက္ ႐ုပ္သိမ္းစဥ္မီးတိုင္မွ ေနအိမ္သို႔ သြယ္တန္းထားသည့္
လွ်ပ္စစ္ မီးႀကိဳးသည္ ေနအိမ္ၿခံစည္း႐ိုး လိပ္ျပာေတာင္သံဆူးႀကိဳးႏွင့္
ထိကာ မိုးေရစိုေနသည့္ အ၀တ္အစားမ်ား႐ုတ္ရာမွလွ်ပ္စစ္စီး၀င္
ၿပီး ဓာတ္လိုက္ကာ သတိလစ္လဲက်ေနစဥ္ အေဆာင္အတူေန
သူငယ္ခ်င္း မ်ားကာ ခုတင္ ၁၀၀၀ ေဆး႐ံုသို႔ ေဆးကုသရန္ ပို႔ေဆာင္
စဥ္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမာင္ဟိန္းကိုကို ေသဆုံးရျခင္းမွာ
ဓမၼတာအတိုင္း ေသဆံုးျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ဘုရားကုန္း
ၿမဳိ႕မရဲစခန္း မွ ေသမွဳေသခင္းအမွတ္စဥ္ ၁၂/၂၀၁၄ ျဖင့္ ေရးဖြ႔င္ၿပီး
ဒုရဲမွဴးၾကာညိဳက စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။

From: စံေတာ္ခ်ိန္

www.mmdailystar.com

ျမန္မာလုပ္သားႏွစ္ဦးအတြက္ ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာမ်ား ထုိင္းသံ႐ုံးေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပမည္

ျျ
ဗိတိန္စုံတဲြ အသတ္ခံခဲ့ရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိန္းသိမ္းခံ ထားရသည့္ျမန္မာမ်ားအား တရားမွ်တသည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ ရန္္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ ငံသားမ်ားက ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္တြင္ တုိက်ဳိၿမိဳ႕ရွိ ထုိင္းသံ႐ုံး ေရွ႕၌ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
‘‘အဓိကကေတာ့ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ မွာရွိတဲ့ ျမန္မာေတြလည္း ဒီအမႈ ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္ဆိုတာ ရယ္၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသားေတြလည္း ဒီအမႈကို သတိထားမိေအာင္ ႀကိဳး စားတဲ့ သေဘာလည္းပါတယ္’’ ဟု ဆႏၵျပပဲြႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္သူေအာင္က ေျပာသည္။
အဆုိပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြ ကို ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ ဂ်ပန္စံ ေတာ္ခ်ိန္ညေန ၃ နာရီ (ျမန္မာစံ ေတာ္ခ်ိန္ညေန ၅ နာရီခဲြ) တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
သံသယတရားခံမ်ားအျဖစ္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ျမန္မာမ်ား အေရးမွ်တစြာ ကိုင္တြယ္ရန္ ထုိင္းအစိုးရကို ဖိအားေပးေတာင္း ဆိုမည့္ အဆုိပါ ဆႏၵျပပဲြတြင္ ပူး ေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ေရာက္ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
‘‘ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘယ္ႏွေယာက္ပါမယ္ေျပာလို႔ မရေသးဘူး။ စုေနၾကတုန္းရွိ ေသးတယ္’’ ဟု ဆႏၵျပပဲြစီစဥ္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ၿဗိတိန္စုံတဲြမ်ားျဖစ္သည့္ အသက္(၂၄)ႏွစ္ရွိ ေဒးဗစ္မီလာ ႏွင့္ အသက္(၂၃) ႏွစ္အရြယ္ ဟန္ နာယီသာရစ္ခ်္တို႔ ႏွစ္ဦးသည္ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ ညဥ့္သန္း ေခါင္ ထုိင္းႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ ဆူ ရတ္ဌာနီခ႐ိုင္၊ ခိုေတာင္ကြၽန္း (လိပ္ကြၽန္း)တြင္ အသတ္ခံရၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ၎တို႔၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
၎တို႔ သတ္ျဖတ္ခံထားရ မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ သား သုံးဦးထက္မနည္းကို ထုိင္း ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ ထဲမွ အသက္(၂၃)ႏွစ္ အရြယ္ ေစာႏွင့္ အသက္(၂၁) ႏွစ္အရြယ္ ၀င္းဟု နာမည္အတိုေကာက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သူႏွစ္ဦးသည္ လူသတ္မႈ၏ အဓိကလက္သည္ တရားခံမ်ားျဖစ္သည္ဟု ထုိင္းရဲ တပ္ဖဲြ႕က စြပ္စဲြထားသည္။
အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း လက္သည္တရားခံဟု စြပ္စဲြခံ ထားရသူမ်ားမွာ တရားခံအစစ္ မဟုတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာ၊ ထုိင္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေ၀ဖန္သူမ်ား က ခန္႔မွန္းေျပာဆိုေနၿပီး စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈကို တိက်စြာ လုပ္ကုိင္ ရန္ ထုိင္းရဲတပ္ဖဲြ႕အား ဖိအားေပး လ်က္ရွိသည္။
လူသတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီး နာရီ ပိုင္းအတြင္း ထုိင္းရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ကြၽန္းေပၚရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား အမ်ားအျပားကို ထိန္း သိမ္းခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕သည္ စစ္ေဆးမႈမ်ားအတြင္း ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားခံခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ သည္။
ဖမ္းဆီးခံ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာမီရက္ပိုင္းအ တြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္မည့္ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယြတ္ခ်န္အို ခ်ာႏွင့္ ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္ တုိ႔၏ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီသတင္းဌာနမွ သမၼတ႐ုံးၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေဇာ္ေဌးကို ကိုး ကားၿပီး ေရးသားခဲ့သည္။

From: 7day

ထိုင္းတြင္ လူသတ္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ျမန္မာ ၂ ဦး အျဖစ္မွန္ ထုတ္မေျပာဟုဆို(Update News)

ထိုင္းႏိုင္ငံ လိပ္ကြၽန္းတြင္ ၿဗိတိန္စုံတြဲကို သတ္ခဲ့သည္ဟုဆိုကာ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ျမန္မာႏွစ္ဦးကို ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း ရွိမရွိ တိတိက်က် ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း မရွိေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ျမန္မာသံ႐ုံးမွ ေကာင္စစ္အရာရွိ ဦးထြန္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

ေဇာ္လင္းႏွင့္ ေဇာ္လင္းထြန္း အမည္ရ အဆိုပါ ျမန္မာႏွစ္ဦးကို တစ္စုံတစ္ခု လႊမ္းမိုးထားသည့္ သေဘာေတြ႔ရွိရၿပီး ၎တို႔ကို ဆူရတ္ဌာနီခရိုင္ Kohsamuai ၿမဳိ႕ရွိ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ေန႔က ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔က ေမးျမန္းရာတြင္ ေဇာ္လင္းက တုံ႔ဆိုင္းေတြေဝေနၿပီး ေဇာ္လင္းထြန္းကမူ ေအးေအးေဆးေဆး ျပန္လည္ေျဖၾကားေၾကာင္း ဦးထြန္းေအးက ေျပာဆိုသည္။

“ေဇာ္လင္းက ပုံမွန္အေနအထား မဟုတ္ဘူး။ သူ႔ရဲ႕အေနအထားက တစ္ခုခုကမ်ား လႊမ္းမိုးေနသလား စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနတယ္။ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကမ်ား သူ႔ကို ေျပာထားတာရွိလို႔ ေမးခြန္းေမးတာကို ေျဖသင့္ မေျဖသင့္ စဥ္းစားေနတာလားလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားမိတယ္” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

၎တို႔ ႏွစ္ဦး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ျမန္မာသုံးဦးသည္ ၿဗိတိန္စုံတြဲ အသတ္ခံရသည့္ ညက အခင္းျဖစ္သည့္ေနရာ အနီးတြင္ ဂစ္တာတီးေနခဲ့ၾကၿပီး ဘီယာႏွင့္ ဝိုင္ ေသာက္ထားသျဖင့္ အမူးလြန္ေနေၾကာင္း၊ ၿဗိတိန္စုံတြဲ အသတ္ခံရသည့္ ကိစၥကို ၎တို႔ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း ရွိမရွိ မမွတ္မိဟုသာ အဆိုပါ ျမန္မာႏွစ္ဦးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဦးထြန္းေအးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ျမန္မာႏွစ္ဦး ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားမွာ ကြဲလြဲေနေၾကာင္း ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအဖြဲ႔ (MAT) မွ ေရွ႕ေန ဦးေအာင္မ်ဳိးသန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က အခင္းျဖစ္ေနရာတြင္ ေတြ႔ရသည့္ စီးကရက္အတို မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ (DNA) ႏွင့္ ျမန္မာမ်ား၏ DNA တူညီေနေၾကာင္း ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ားက ယင္းေနရာတြင္ ေဆးလိပ္မေသာက္ခဲ့ဟု ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“မင္းတို႔ ေဆးလိပ္ေသာက္လား ေမးေတာ့ ေဆးလိပ္ေသာက္တယ္လို႔ ျပန္ေျဖတယ္။ အခင္းျဖစ္တဲ့ ေနရာမွာေတာ့ ေဆးလိပ္မေသာက္ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ သူတို႔ ေဆးလိပ္ေသာက္တာက အခင္းျဖစ္တာနဲ႔ ၂၅ ကိုက္ေလာက္ ေဝးတဲ့ ေနရာမွာပါ” ဟု ဦးေအာင္မ်ဳိးသန္႔က ရွင္းျပသည္။

ၿဗိတိန္စုံတြဲ အသတ္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္ျမန္မာတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ေမာင္ေမာင္ကို အျခားတစ္ေနရာတြင္ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ၎ကို ေတြ႔ခြင့္မေပးေၾကာင္း၊ ေမာင္ေမာင္သည္ ယခုျဖစ္စဥ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးကို သိေနသျဖင့္ သက္ေသအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားသည္ဟု Kohsamuai ၿမဳိ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာဆိုေၾကာင္း ဦးထြန္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းဥပေဒအရ တရား႐ုံးတြင္ သက္ေသအျဖစ္ တင္ရန္ ထိန္းသိမ္းထားသူကို ေတြ႔ခြင့္မရဟုဆိုကာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္
 ေတြ႔ဆုံခြင့္ ျငင္းပယ္ခံထားရေသာ္လည္း ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ရေစရန္ ဆက္လက္ႀကဳိးပမ္းေနေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တြင္ ထိုင္းေရွ႕ေနသုံးဦး၊ ျမန္မာေရွ႕ေနတစ္ဦး အပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္ ကိုးဦး ပါဝင္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဆူရတ္ဌာနီခ႐ိုင္ရွိ လိပ္ကြၽန္း (Koh Tao) တြင္ ၿဗိတိန္စုံတြဲ အသတ္ခံရသည့္ အေလာင္းကို စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

From: The Voice Weekly

www.mmdailystar.com

ခိုေတာင္ကြ်န္း ကိစၥ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ


ခိုေတာင္ကြ်န္း ကိစၥကို ...လက္ေတြ ့က်က် ေျပာရရင္ေတာ့ …လုပ္နိူင္တဲ ့အခ်က္ သံုးခ်က္ရွိတယ္ …

ပထမအခ်က္က ....ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ အစြမ္းကုန္ပံ ့ပိုးေပးဖို ့ပဲ …အခု သံရုံးက ယိုးဒယားေရွ ့ေန သံုးေယာက္ …ျမန္မာေရွ ့ေနတစ္ေယာက္ပါတဲ ့အဖြဲ ့ကို ....ေစလႊတ္ထားျပီေျပာတယ္ ….


ယိုးဒယား ရဲ က အမွဳတည္ေဆာက္ထားတဲ ့ ပံုစံမွာ ….ယိုကြက္ ၊ ဟာကြက္ေတြ ရွိေနတာ အမ်ားၾကီးပဲ …
ဒါေတြကို အခုကတည္းက စနစ္တက် စုေဆာင္းျပီး …တရားရုံးမွာ ရင္ဆိုင္ဖို ့ Line of Defence ကို ….
က်က်နန ျပင္ဆင္ထားသင့္တယ္ …ဒီအတြက္ လိုအပ္တဲ ့ ေငြအား၊လူအား ....အားလံုး အစြမ္းကုန္ အသံုးခ်ရမယ္ …

တစ္ခါ ....ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ ့ကေလးႏွစ္ေယာက္အေပၚ …အစိုးရအေနနဲ ့ အေလးထားေၾကာင္း ျပသရမယ္ …သံအမတ္ၾကီး ကေလးေတြကို ကိုယ္တိုင္သြားေတြ ့သင့္တယ္ ….
ဥပေဒအတိုင္း အမွန္အတိုင္းျဖစ္ေအာင္…အစိုးရက အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာ ….
သူတို ့နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပရမယ္ …ဘာကိုမွ မေၾကာက္ဖို ့ အားေပးရမယ္ …

နိူင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး နဲ ့ အလုပ္သမား၀န္ၾကီး …ယိုးဒယားကို လိုက္သြားသင့္တယ္ ….ဟိုဘက္က သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးေတြနဲ ့ ေတြ ့ျပီး …ဒီကိစၥအေပၚ ျမန္မာအစိုးရက အေလးထားေၾကာင္း …
စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိေၾကာင္း …ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းျပရမယ္ …..ဒါ အစိုးရ က လုပ္ေပးရမယ္ ့ကိစၥေတြ …

ဒုတိယ အခ်က္ကေတာ့ ….ျပည္သူေတြက ဖိအားေပးတာပဲ …ယိုဒးယားသံရုံးေတြကို ၀ိုင္းဆႏၵျပလို ့ရတယ္ …Campaign ေတြ လုပ္လို ့ ရတယ္ ….ျမန္မာျပည္မွာေရာ ….က်န္တဲ ့တိုင္းျပည္ေတြက သံရုံးေတြေရာ …
အားလံုးပါတယ္ ….

အရင္ ထစ္ကနဲရွိ ….ျမန္မာသံရုံးေရွ ့အားတိုင္းဆႏၵျပေနတဲ ့ ….တစ္လကို ဆႏၵျပပြဲ ႏွစ္ၾကိမ္ေလာက္ စီစဥ္ေနတဲ ့ …ျပည္ပက ဘာမွန္းမသိတဲ ့ေကာင္တစ္ခ်ိဳ ့လဲ …စိတ္ပါရင္ ၀င္ျပလို ့ရတယ္ …

တစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္ …အခုအခ်ိန္မွာ ရူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနရင္ …ေနာက္တစ္ခ်ိန္ သံရုံးေရွ ့ ၾကိဳက္တဲ ့ဆႏၵျပပြဲလုပ္ …အာ့ခါက်ရင္ေတာ့ ႏွစ္ျပားမတန္ေအာင္ ဆဲခံရမယ္ ….

တတိယအခ်က္ ….ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ ့သူေတြက ၀င္ကူညီတာ …ညိွနိူင္းေပးတာ ၊ ဖိအား၀င္ေပးတာ …..

ကိုယ္ နဲ ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးရင္းႏွီးတဲ ့ …ကမာၻ ့နိူင္ငံအသီးသီးက ထင္ရွားတဲ ့သူေတြကို စာေရးျပီး …ဒီကိစၥကို အမွန္အတိုင္း ဥပေဒအတိုင္း ျဖစ္ေအာင္ …၀ိုင္းဖိအားေပးေပးဖို ့ ေမတၱာရပ္ခံတာ ….ဒါမ်ိဳးေတြ လုပ္လို ့ရတယ္ …..

၂၀၀၉ ၾသဂုတ္လ ေျမာက္ကိုရီးယားမွာ ….အေမရိကန္ႏွစ္ေယာက္ အဖမ္းခံရတုန္းက …အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ...ဘီလ္ကလင္တန္ ကိုယ္တိုင္ လိုက္သြားျပီး …ရေအာင္ ညိွနိူင္း ေခၚထုတ္လာခဲ့တာဟာ …တာ၀န္ရွိလို ့မဟုတ္ဘူး …ငါ နိူင္ငံသားေတြအတြက္ ….ငါတတ္နိူင္သေလာက္ ၀င္ကူမယ္ဆိုတဲ ့စိတ္ပဲ …..

ဒီထက္ ရွင္းေအာင္ေျပာရရင္ေတာ့ …တာ၀န္ဆိုတာ ယူတတ္ရင္ရွိတယ္ …မယူတတ္ရင္ မရွိဘူး ….ဒီေလာက္ပဲ ….. ။ ။

( ရဲမိုး )

( Photo - ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ ဖမ္းဆီးခံရေသာ ...အေမရိကန္နိူင္ငံသူ ႏွစ္ဦးအား ...ဘီလ္ကလင္တန္မွ သြားေရာက္ညိွနိူင္း ေခၚထုတ္လာစဥ္ )

From: Ye Moe

www.mmdailystar.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...